Luister en lewe, anders bewe…

with No Comments

Jerobeam het besef dat die tempel in Jerusalem staan
en dat die volk vir offers daarheen sou gaan
So, om te keer dat hulle van hom afvallig sou raak
het hy vir hulle kalwerbeelde in Bet-El en Dan gemaak. (I Kon 12:25-29)

Jerobeam het die volk in sonde in verlei
en hulle het die beeld na Dan toe begelei
en sommer self besluit wanneer hou hulle fees
en wie van die volk nou priesters kon wees… (I Kon 12:30-32)

Net toe Jerobeam die offer wou aansteek
het daar ‘n jong profeet uit Juda vir hom begin preek:
Hosea sal priesters op hierdie hoogte slag
en hierdie altaar sal uitmekaar ruk vandag. (I Kon 13:1-3)

Jerobeam het sy hand uitgesteek
maar sy arm het styf vagesteek.
Bid tog tot genade by jou Heer
dat my hand na normaal terugkeer.
en so het dit gebeur… (I Kon 13:4-6)

Koning: Kom na my huis dat ek vir jou iets skink.
Jong profeet: God se woord sê ek mag nie hier eet of drink.
Ou profeet: Kom eet by my het ‘n engel laat weet
en so het die jong profeet God se woord vergeet. (I Kon 13:15-25)

Oppad terug het ‘n leeu hom verskeur
sodat die ou profeet (en ons!) moes leer
dat hy gehoorsaam aan God se woord moet wees
en die waarheid in God se profete woord moet lees. (I Kon 13:26-32)

Maar Jerobeam het nie daaruit geleer
en hom van sy sonde bekeer:
Al het die profeet hom God se woord vertel,
het hy aangehou om priesters aan te stel. (I Kon 13:33-34)

God praat toe deur siekte van sy seun
en stuur hom vir ‘n boodskap by die Een…

My seun is siek, gaan na Silo gou.
Vermom jou dat hulle nie weet
jy is koning Jerobeam se vrou.
Gaan daar na Agija, die profeet. (Kon 14:1-3)

Agija, van ouderdom al blind
is deur God vertel sy kom oor die kind
Kom binne Jerobeam, se vrou,
maar ek het slegte nuus vir jou: (I Kon 14:4-6)

Jy moet vir Jerobeam gaan vertel
Ek het jou as koning aangestel,
maar aan My was jy nie getrou:
Jy was slegter as almal voor jou! (I Kon 14:7-9)

As jy tuiskom sal die seun sterf.
Geen nageslag sal oorbly om te erf.
In die stad sal die honde party eet
en in die veld sal roofvoëls ander vreet. (I Kon 14:10-13)

En jý, hoor jy nog God se Woord?
Is dit nog jou ware Noord?
Of luister jy eerder na ‘n ander profeet
wat jou in jou honger lok om te kom eet?

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. (Joh 1:14)
Hy die Lam van God wat jou sonde kan verskoon. (Joh 1:29)
Luister en glo, dan kry jy die ewige lewe
anders gaan jy ook voor God se oordeel bewe… (Joh 3:36)

Die volk skeur, maar God in beheer

with No Comments

Na die magtige Salomo,
verloop die geskiedenis so:

Salomo se seun, Rehabeam,
is by Sigem as koning gekroon
Nebat se seun, Jerobeam,
het as vlugteling in Egipte gewoon. (I Kon 12:1-2, II Kron 10:1-2)

Die volk het by Rehabeam kom kla
“U vader het ons ‘n swaar juk laat dra
As u ons van sommmige laste bevry,
sal ons steeds u onderdane bly.” (I Kon 12:3-4, II Kron 10:3-4)

Hy het die manne in diens van sy pa,
die ouer manne, raad gevra:
As u dit goed bedoel met hierdie nasie,
gee hulle ‘n bietjie belasting grasie. (I Kon 12:5-7, II Kron 10:5-7)

Maar hy het hulle die raad die wind in geslaan
toe die jong manne voor hom kom staan:
My pa het julle met swepe geslaan,
Ek sal julle die taal van gesels laat verstaan! (I Kon 12:10-14, II Kron 10:10-14)

Al het Rehabeam die saak so geskik
was dit so deur die Here beskik…
Die tien stamme: Aan Dawid het ons nie deel
en so is die volk in twee verdeel. (I Kon 12:15-19, II Kron 10:15-19)

Jerobeam het uit Egipte teruggekeer
Die tien stamme het om as koning vereer.
Net twee stamme was Rehabeam sin:
Juda en die stam Benjamin. (I Kon 12:20-21)

Rehabeam wou dit met oorlog gaan onderdruk,
maar God het die anders beskik:
“Gaan huis toe, wat gebeur kom van My!”
Hulle het geluister en tuis gebly. (I Kon 12:21-24, II Kron 11:1-4)

Rehabeam het sy vestingstede herbou
en so beheer oor Juda en Benjamin behou.
Die priesters moes voor Jerobeam vlug
en kom toe na Jerusalem terug. (II Kron 11:5-14)

Van die volk wou nog die Here aanbid
en het hulle na Jerusalem versit
na die tempel, die sentrum van hul kerk
en so die ryk van Juda verder versterk. (II Kron 11:16-17)

Al het die volk deur mense se optrede geskeur
wys die gedeelte God bly steeds in beheer (:15,24)
vertrou daarom in jou omstandighede op die Heer
en gee Hom, ten spyte van alles, lof en eer!

Salomo, die derde koning.

with No Comments

Adonia het Dawid probeer kul
om so sy koningstroon te vul.
Batseba het Dawid laat verstaan
en hy wys toe vir Salomo aan.

Salomo het wysheid begeer
en hy kry ook rykdom en eer.
Die koningin van Skeba kom kyk
hoe Salomo se wysheid lyk.

Salomo het op God vertrou
en vir Hom die tempel gebou.
Die Allerheiligste het die ark omhul –
deur God se teenwoordigheid gevul.

God hou Sy beloftes stand:
van Egipte tot Babel die land.
‘n Tydperk van vrede daar,
hul het God’s Woord bewaar.

Op perde en mag begin vertrou.
‘n Duisend vroue het hy getrou.
Deur hul afgode is hy verlei.
Tot die ryksverdeling sou dit lei.

Al die konings wat so faal,
vertel almal die een verhaal:
‘n Soeke na die volmaakte Koning –
een wat woon in ‘n ewige woning!

1 2