Tree J van Z: Die eerste konings en die enigste Koning

with No Comments

Hier is die opname van die Zoom sessie waarin ons tree 10 van 26 treë deur die Bybel gegee het. Die video is 45 minute en ongeveer 253 Mb groot. Vir die wat die onbeperkte data het nie, het ek die abieding in PDF formaat opgesit. Daar is ook ‘n opsie onder die video waar jy die resolusie minder of meer kan maak sodat jy die data gebruik kan afspeel teenoor die kwaliteit wat jy wil sien op die skerm.

Tree-10-van-26

Verkeerd in die oë van die Heer

with No Comments

Simri het net sewe dae geregeer
Want hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Heer
Omri beleer toe Simri se stad met die volk aan sy kant.
Simri het die paleis op homself afgebrand. (I Kon 16:15-21)

Omri het twaalf jaar geregeer
En gedoen wat verkeerd is in die oë van die Heer
Hy het wel dapper geveg,
Maar sy afgode was vir God baie sleg. (I Kon 16:22-28)

Sy seun Agab het twee en twintig jaar geregeer
En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Heer
Hy het met Isebel, dogter van koning Etbaäl, getrou
en die god Baäl begin dien en hom aanbid en vertrou. (I Kon 16:29-33)

Giël, van Bet-El, het die stad Jerigo weer opgebou.
Hy het die fondamente daarvan gelê
toe sterf sy oudste seun, want Josua het so gesê
Hy het die poortdeure opgehang
Toe sterf sy jongste, soos die profesie verlang.
Dis wat gebeur as jy God se beloftes nie onthou…(I Kon 16:34)

Dink jy, jy is nie soos die konings hierbo,
Pasop, Romeine drie beskryf jou so:
Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een! (Rom 3:10)
Almal verdien om in ewige straf te weën.

Jy verbreek elke dag sy gebod
en ontbreek so aan die heerlikheid van God (Rom 3:23)
Jy doen wat verkeerd is in die oë van die Heer
Val in skuld erkenning voor Hom neer!

koning na koning roep na ‘n Koning!

with No Comments

Jerobeam se seun Nadab het twee jaar regeer.
Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Heer.
Baesa het hom vermoor en so koningskap gekry
en nie een van Jerobeam se nageslag het lewend gebly. (I Kon 15:25-32)

Baesa het vier en twintig jaar regeer
Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Heer. (I Kon 15:33-34)

Toe stuur die Here Jehu, die profeet.
“Die woord van die Here moet jy weet:
Ek het jou uit die stof opgetel
en as heerser van Israel aangestel.
Honde en roofvoëls sal jou ook vreet!” (I Kon 16:1-4)

Na Baesa toe sterf,
het sy seun Ela die koninskap geërf
Hy het net twee jaar regeer,
toe vermoor Simri hom weer (I Kon 16:6-10)

Hy het Baesa se hele nageslag vermoor –
geen bloedverwante of raadgewers was oor.
Hulle moes deel in hierdie smart,
want hulle het God uitgetart… (I Kon 16:11-14)

Koning op koning doen verkeerd in die oë van die Heer.
‘n Soeke na Een wat waarlik kan regeer
Kom, Here, Jesus, kom o Heer
Aan U kom toe alle lof en eer!

Vertrou: God is getrou!

with No Comments

Abia het pas koning van Juda geword
toe is hy in oorlog met Jerobeam gestort.
Jerobeam met agt honderd duisend man
en Abia met maar die helfte daarvan. (II Kron 13:1-3)

God het ewige koningskap aan Dawid toevertrou
en ons is aan al sy opdragte getrou
Julle is wel baie in getal,
met julle kalwerbeelde en al, (II Kron 13:4-9)

maar ons het die Here ons God nie verlaat:
Ons dien steeds met wierook en offerdaad.
Die Here self gaan vir ons veg,
bly julle maar liewer weg! (II Kron 13:10-12)

Jerobeam het hulle van voor en agter bedreig,
maar Abia se gebede het na God opgestyg
en so het hulle ‘n groot slagting aangerig:
Vyfhonderd duisend gesneuweldes, die gesig… (II Kron 13:13-17)

Juda het so die oorhand gekry
met stede Bet-El, Jesana en Efron daarby,
want hulle het gesteun op die Heer
en die God van hulle voorvaders geëer. (II Kron 13:18-19)

En so na twee en twintig jaar
was Jerobeam se lewe klaar… (I Kon 14:20)

Getalle is nie hoe God oorwinnings bou:
Hy het Seun alleen gestuur as mens, onthou,
om finaal die oorlog te wen vir my en jou.
So in jou stryd moet jy op Hom vertrou!

As Hy, as een mens op aarde dít kon vermag,
dink net wat jy by Sy wederkoms kan verwag:
Want dan kom oorwin Hy die dier met ‘n leërskaar
en so sal Hy jou en my vir Hom vergaar. (Op 19:19)

1 2