Verkeerd in die oë van die Heer

with No Comments

Simri het net sewe dae geregeer
Want hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Heer
Omri beleer toe Simri se stad met die volk aan sy kant.
Simri het die paleis op homself afgebrand. (I Kon 16:15-21)

Omri het twaalf jaar geregeer
En gedoen wat verkeerd is in die oë van die Heer
Hy het wel dapper geveg,
Maar sy afgode was vir God baie sleg. (I Kon 16:22-28)

Sy seun Agab het twee en twintig jaar geregeer
En hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Heer
Hy het met Isebel, dogter van koning Etbaäl, getrou
en die god Baäl begin dien en hom aanbid en vertrou. (I Kon 16:29-33)

Giël, van Bet-El, het die stad Jerigo weer opgebou.
Hy het die fondamente daarvan gelê
toe sterf sy oudste seun, want Josua het so gesê
Hy het die poortdeure opgehang
Toe sterf sy jongste, soos die profesie verlang.
Dis wat gebeur as jy God se beloftes nie onthou…(I Kon 16:34)

Dink jy, jy is nie soos die konings hierbo,
Pasop, Romeine drie beskryf jou so:
Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een! (Rom 3:10)
Almal verdien om in ewige straf te weën.

Jy verbreek elke dag sy gebod
en ontbreek so aan die heerlikheid van God (Rom 3:23)
Jy doen wat verkeerd is in die oë van die Heer
Val in skuld erkenning voor Hom neer!

koning na koning roep na ‘n Koning!

with No Comments

Jerobeam se seun Nadab het twee jaar regeer.
Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Heer.
Baesa het hom vermoor en so koningskap gekry
en nie een van Jerobeam se nageslag het lewend gebly. (I Kon 15:25-32)

Baesa het vier en twintig jaar regeer
Hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Heer. (I Kon 15:33-34)

Toe stuur die Here Jehu, die profeet.
“Die woord van die Here moet jy weet:
Ek het jou uit die stof opgetel
en as heerser van Israel aangestel.
Honde en roofvoëls sal jou ook vreet!” (I Kon 16:1-4)

Na Baesa toe sterf,
het sy seun Ela die koninskap geërf
Hy het net twee jaar regeer,
toe vermoor Simri hom weer (I Kon 16:6-10)

Hy het Baesa se hele nageslag vermoor –
geen bloedverwante of raadgewers was oor.
Hulle moes deel in hierdie smart,
want hulle het God uitgetart… (I Kon 16:11-14)

Koning op koning doen verkeerd in die oë van die Heer.
‘n Soeke na Een wat waarlik kan regeer
Kom, Here, Jesus, kom o Heer
Aan U kom toe alle lof en eer!

Vertrou: God is getrou!

with No Comments

Abia het pas koning van Juda geword
toe is hy in oorlog met Jerobeam gestort.
Jerobeam met agt honderd duisend man
en Abia met maar die helfte daarvan. (II Kron 13:1-3)

God het ewige koningskap aan Dawid toevertrou
en ons is aan al sy opdragte getrou
Julle is wel baie in getal,
met julle kalwerbeelde en al, (II Kron 13:4-9)

maar ons het die Here ons God nie verlaat:
Ons dien steeds met wierook en offerdaad.
Die Here self gaan vir ons veg,
bly julle maar liewer weg! (II Kron 13:10-12)

Jerobeam het hulle van voor en agter bedreig,
maar Abia se gebede het na God opgestyg
en so het hulle ‘n groot slagting aangerig:
Vyfhonderd duisend gesneuweldes, die gesig… (II Kron 13:13-17)

Juda het so die oorhand gekry
met stede Bet-El, Jesana en Efron daarby,
want hulle het gesteun op die Heer
en die God van hulle voorvaders geëer. (II Kron 13:18-19)

En so na twee en twintig jaar
was Jerobeam se lewe klaar… (I Kon 14:20)

Getalle is nie hoe God oorwinnings bou:
Hy het Seun alleen gestuur as mens, onthou,
om finaal die oorlog te wen vir my en jou.
So in jou stryd moet jy op Hom vertrou!

As Hy, as een mens op aarde dít kon vermag,
dink net wat jy by Sy wederkoms kan verwag:
Want dan kom oorwin Hy die dier met ‘n leërskaar
en so sal Hy jou en my vir Hom vergaar. (Op 19:19)

Luister en lewe, anders bewe…

with No Comments

Jerobeam het besef dat die tempel in Jerusalem staan
en dat die volk vir offers daarheen sou gaan
So, om te keer dat hulle van hom afvallig sou raak
het hy vir hulle kalwerbeelde in Bet-El en Dan gemaak. (I Kon 12:25-29)

Jerobeam het die volk in sonde in verlei
en hulle het die beeld na Dan toe begelei
en sommer self besluit wanneer hou hulle fees
en wie van die volk nou priesters kon wees… (I Kon 12:30-32)

Net toe Jerobeam die offer wou aansteek
het daar ‘n jong profeet uit Juda vir hom begin preek:
Hosea sal priesters op hierdie hoogte slag
en hierdie altaar sal uitmekaar ruk vandag. (I Kon 13:1-3)

Jerobeam het sy hand uitgesteek
maar sy arm het styf vagesteek.
Bid tog tot genade by jou Heer
dat my hand na normaal terugkeer.
en so het dit gebeur… (I Kon 13:4-6)

Koning: Kom na my huis dat ek vir jou iets skink.
Jong profeet: God se woord sê ek mag nie hier eet of drink.
Ou profeet: Kom eet by my het ‘n engel laat weet
en so het die jong profeet God se woord vergeet. (I Kon 13:15-25)

Oppad terug het ‘n leeu hom verskeur
sodat die ou profeet (en ons!) moes leer
dat hy gehoorsaam aan God se woord moet wees
en die waarheid in God se profete woord moet lees. (I Kon 13:26-32)

Maar Jerobeam het nie daaruit geleer
en hom van sy sonde bekeer:
Al het die profeet hom God se woord vertel,
het hy aangehou om priesters aan te stel. (I Kon 13:33-34)

God praat toe deur siekte van sy seun
en stuur hom vir ‘n boodskap by die Een…

My seun is siek, gaan na Silo gou.
Vermom jou dat hulle nie weet
jy is koning Jerobeam se vrou.
Gaan daar na Agija, die profeet. (Kon 14:1-3)

Agija, van ouderdom al blind
is deur God vertel sy kom oor die kind
Kom binne Jerobeam, se vrou,
maar ek het slegte nuus vir jou: (I Kon 14:4-6)

Jy moet vir Jerobeam gaan vertel
Ek het jou as koning aangestel,
maar aan My was jy nie getrou:
Jy was slegter as almal voor jou! (I Kon 14:7-9)

As jy tuiskom sal die seun sterf.
Geen nageslag sal oorbly om te erf.
In die stad sal die honde party eet
en in die veld sal roofvoëls ander vreet. (I Kon 14:10-13)

En jý, hoor jy nog God se Woord?
Is dit nog jou ware Noord?
Of luister jy eerder na ‘n ander profeet
wat jou in jou honger lok om te kom eet?

Die Woord het mens geword en onder ons kom woon. (Joh 1:14)
Hy die Lam van God wat jou sonde kan verskoon. (Joh 1:29)
Luister en glo, dan kry jy die ewige lewe
anders gaan jy ook voor God se oordeel bewe… (Joh 3:36)

Die volk skeur, maar God in beheer

with No Comments

Na die magtige Salomo,
verloop die geskiedenis so:

Salomo se seun, Rehabeam,
is by Sigem as koning gekroon
Nebat se seun, Jerobeam,
het as vlugteling in Egipte gewoon. (I Kon 12:1-2, II Kron 10:1-2)

Die volk het by Rehabeam kom kla
“U vader het ons ‘n swaar juk laat dra
As u ons van sommmige laste bevry,
sal ons steeds u onderdane bly.” (I Kon 12:3-4, II Kron 10:3-4)

Hy het die manne in diens van sy pa,
die ouer manne, raad gevra:
As u dit goed bedoel met hierdie nasie,
gee hulle ‘n bietjie belasting grasie. (I Kon 12:5-7, II Kron 10:5-7)

Maar hy het hulle die raad die wind in geslaan
toe die jong manne voor hom kom staan:
My pa het julle met swepe geslaan,
Ek sal julle die taal van gesels laat verstaan! (I Kon 12:10-14, II Kron 10:10-14)

Al het Rehabeam die saak so geskik
was dit so deur die Here beskik…
Die tien stamme: Aan Dawid het ons nie deel
en so is die volk in twee verdeel. (I Kon 12:15-19, II Kron 10:15-19)

Jerobeam het uit Egipte teruggekeer
Die tien stamme het om as koning vereer.
Net twee stamme was Rehabeam sin:
Juda en die stam Benjamin. (I Kon 12:20-21)

Rehabeam wou dit met oorlog gaan onderdruk,
maar God het die anders beskik:
“Gaan huis toe, wat gebeur kom van My!”
Hulle het geluister en tuis gebly. (I Kon 12:21-24, II Kron 11:1-4)

Rehabeam het sy vestingstede herbou
en so beheer oor Juda en Benjamin behou.
Die priesters moes voor Jerobeam vlug
en kom toe na Jerusalem terug. (II Kron 11:5-14)

Van die volk wou nog die Here aanbid
en het hulle na Jerusalem versit
na die tempel, die sentrum van hul kerk
en so die ryk van Juda verder versterk. (II Kron 11:16-17)

Al het die volk deur mense se optrede geskeur
wys die gedeelte God bly steeds in beheer (:15,24)
vertrou daarom in jou omstandighede op die Heer
en gee Hom, ten spyte van alles, lof en eer!

Salomo, die derde koning.

with No Comments

Adonia het Dawid probeer kul
om so sy koningstroon te vul.
Batseba het Dawid laat verstaan
en hy wys toe vir Salomo aan.

Salomo het wysheid begeer
en hy kry ook rykdom en eer.
Die koningin van Skeba kom kyk
hoe Salomo se wysheid lyk.

Salomo het op God vertrou
en vir Hom die tempel gebou.
Die Allerheiligste het die ark omhul –
deur God se teenwoordigheid gevul.

God hou Sy beloftes stand:
van Egipte tot Babel die land.
‘n Tydperk van vrede daar,
hul het God’s Woord bewaar.

Op perde en mag begin vertrou.
‘n Duisend vroue het hy getrou.
Deur hul afgode is hy verlei.
Tot die ryksverdeling sou dit lei.

Al die konings wat so faal,
vertel almal die een verhaal:
‘n Soeke na die volmaakte Koning –
een wat woon in ‘n ewige woning!