Onse Vader

with No Comments

Dankie dat ek tot U mag nader
in innige gebed as “onse Vader”.
Dis in U wat ek vashou en glo:
U, die verhewe God daarbo… (Mat 6:9)

Gee dat ons U reg mag ken en dien
en die heiligheid van U Naam sal sien.
Dis eers as ons U heiligheid verstaan,
wat ons nederig op ons knieë kan gaan. (Mat 6:9)

Laat elke mond verstom
as U, U koninkryk laat kom.
Bewaar en vermeerder U kerk:
Vernietig tog die Satan se werk! (Mat 6:10)

By Getsemané het Jesus U wil laat geskied
en so aan die kruis Sy bloed vir my vergiet! (Luk 22:42)
Wat ek vir myself probeer doen is verniet,
laat U wil daagliks in my lewe geskied! (Mat 6:10)

Dankie dat ek vir my daaglikse behoeftes mag vra. (Mat 6:11)
Vergewe my as ek net daaroor bekommer en kla. (Mat 6:25-26)
Laat ek my liewer versadig uit U Woord (Deut 8:3)
en my dors les uit die Gees se boord! (Joh 14:13)

Die Satan lees my swakheid soos ‘n boek (Mat 6:13)
en weet presies waar om my te versoek… (Jak 1:13-14)
Ek bid dat U my daarteen sal bewaar
want sonder U oortree ek al klaar! (Mat 26:41)

U het my sonde vergewe en my met God versoen
daarom wil ek uit dankbaarheid dit aan ander doen. (Mat 6:11)
As ek voel dat ek alleen in swakheid swoeg,
bevestig U: My genade is vir jou genoeg! (II Kor 12:9)

Want aan U behoort die koninkryk en krag
tot in ewigheid, maar ook hier vandag! (Mat 6:13, 1953)
Hierdie gebed verlig nou die druk en las,
want “amen” beteken: Dit is waar en vas!

Hoe moet ons bid?

with No Comments

Moses het goed verstaan
waaruit gebed moet bestaan:

Here, U was ‘n toevlug van geslag tot geslag.
Ja, U was God nog voor die eerste dag!
U laat die mens sterf – hy kan dit nie vermy,
maar duisend jaar is vir U in ‘n oogwink verby! (Ps 90:1-5)

Ons lewe maar omtrent net sewentig jaar,
waarin ons baie swaarkry en leed vergaar.
Leer ons om in dié dae wysheid te verkry,
dan ons sal juig as ons U liefde kry! (Ps 90:10-14)

Selfs as Jesus in gebed nader,
spreek hy God aan as Vader. (Joh 17:1)

Hy het God vir ons kom openbaar
ons moet Sy woorde aanvaar. (Joh 17:5)
In Getsamené word Jesus ook stil:
“Laat die lydenspad gaan soos U wil…” (Mat 26:39)

So, sorg dat jou gebed,
dié ware kenmerke het:

Bid tot God soos Hy hom in Sy Woord openbaar.
‘n Opregte eerbied sal jou selfkennis verklaar. (Ps 51:19, Jak 4:2-3)
Bid na Sy wil en vertrou Hy verhoor al klaar. (Joh 14:13-14, I Joh 5:14-15)

Waarom bid?

with No Comments

Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aarde
hoe glansryk die hemelruim – U Naam is van onskatbare waarde! (Ps 8:2)
U kyk uit die hemel om te sien of daar iemand is wat na U wil vra
maar almal het gesondig, en sal die die straf moet dra… (Ps 14:2-4; Rom 3:11,19, Jer 14:9-14)

Waarheen sou ek gaan om u Gees te ontvlug?
Vir U die alwetende is duisternis so goed soos lig!
Klim ek op na die hemel, is U daar,
wat ek gaan doen weet U al klaar. (Ps 139:7-12)

Ek bid vir vergifnis deur die krag van die Heilige Gees. (Jud 1:20)
In swakheid weet ek nie wat in my gebed moet wees,
maar die Gees se versugtende pleitrede maak die verskil:
Hy pleit vir my by God, wat harte deurgrond, volgens Sy wil. (Rom 8:26-27)

In ons land is gebed so nodig in hierdie uur
net soos die tyd toe U Jona na sy vyand toe stuur.
Die mense van Nineve het hul biddend bekeer
en U het die komende ramp gekeer! (Jona 3:7-10)

Hier waar ek op my knië voor U staan,
bied ek my gebed as wierook offer aan. (Ps 141:1-2)
O God, laat U engele die wierookbakke volmaak
en dit uitsort op die aarde vir die uitvoering van U taak. (Op 8:2-5)