Tag: Gebed

 • Gebed: Galasiërs 5:16-26

  Ek wil vanoggend vanuit Galasiërs my versugvir U werkers se stryd tussen sonde en vrug. Ek bid dat U ons deur die Gees beheer,sodat ons nie sal swig voor wat ons begeer, want wat die sondige natuur begeeris in stryd met wat die Gees ons leer. (Gal 5:17) Ek bid dan in in besonder in…

 • Gebed: Psalm 51

  Wees my genadig, o God, in u troue goedhartigheid,wis my oortredings uit in u groot barmhartigheid!Was my skoon van my vreeslike skuld,reinig my van my sonde, uit U geduld! (Ps 51:3-4) Ja, my oortredings is diepe kennisen van my sonde bly ek altyd bewus.Teen U alleen het ek gesondig in onvermoë,ek het gedoen wat verkeerd…

 • Gebedsbundel

 • Hulp in lyding

  Hoor jy God se woord,maar jy leef in sonde voort,bedrieg jy jouself.As jy jou verdiep in God se weten nie vergeet wat jy gehoor het,bevry jy jouself. (Jak 1:22-25) As jy swaarkry moet jy gebede bring.As jy opgeruimd is, moet jy lofliedere sing. (Jak 5:14)As iemand anders met ‘n siekte ly,bid vir hom en gee…

 • Onse Vader

  Dankie dat ek tot U mag naderin innige gebed as “onse Vader”.Dis in U wat ek vashou en glo:U, die verhewe God daarbo… (Mat 6:9) Gee dat ons U reg mag ken en dienen die heiligheid van U Naam sal sien.Dis eers as ons U heiligheid verstaan,wat ons nederig op ons knieë kan gaan. (Mat…

 • Hoe moet ons bid?

  Moses het goed verstaanwaaruit gebed moet bestaan: Here, U was ‘n toevlug van geslag tot geslag.Ja, U was God nog voor die eerste dag! U laat die mens sterf – hy kan dit nie vermy,maar duisend jaar is vir U in ‘n oogwink verby! (Ps 90:1-5) Ons lewe maar omtrent net sewentig jaar,waarin ons baie…

 • Waarom bid?

  Here, ons Here, hoe wonderbaar is u Naam oor die hele aardehoe glansryk die hemelruim – U Naam is van onskatbare waarde! (Ps 8:2)U kyk uit die hemel om te sien of daar iemand is wat na U wil vramaar almal het gesondig, en sal die die straf moet dra… (Ps 14:2-4; Rom 3:11,19, Jer…