Gebed: Galasiërs 5:16-26

Ek wil vanoggend vanuit Galasiërs my versug
vir U werkers se stryd tussen sonde en vrug.

Ek bid dat U ons deur die Gees beheer,
sodat ons nie sal swig voor wat ons begeer,
want wat die sondige natuur begeer
is in stryd met wat die Gees ons leer. (Gal 5:17)

Ek bid dan in in besonder in hierdie uur
bewaar ons van die praktyke van die sondige natuur:

Onsedelikheid,
onreinheid
en losbandigheid.

Afgodsdiens, towery,
vyandskap en haat daarby.
Naywer, woede en ‘n gestry.

Verdeeldheid en skeuring,
uitspattige spandering,
afguns, dronkenskap, en dergelike ding. (Gal 5:19-21a)

Want Here, wie hom aan sulke dinge skuldig maak,
sal die koninkryk van U, o God, versaak. (Gal 5:21b)

Daarteenoor
bid ek dat ons sal hoor:

Die vrug van die Gees
is liefde, vreugde, vrede,
geduld en vriendelikheid sonder rede.
Goedhartigheid,
getrouheid,
nederigheid,
en om jouself te beheers. (Gal 5:22-23)

Ja, Here, laat ons wat aan U behoort, ons lewe wysig,
ons sondige natuur met al ons hartstogte en begeertes is gekruisig.
Laat ons lewe deur die Gees;
Laat ons gedrag deur Hom bepaal wees. (Gal 5:24)

Amen