Tree L van Z: Die Suidelike ryk se val

with No Comments

Hier is die opname van die Zoom sessie waarin ons tree 10 van 26 treë deur die Bybel gegee het. Die video is 57 minute en ongeveer 385 Mb groot. Vir die wat die onbeperkte data het nie, het ek die abieding in PDF formaat opgesit. Daar is ook ‘n opsie onder die video waar jy die resolusie minder of meer kan maak sodat jy die data gebruik kan afspeel teenoor die kwaliteit wat jy wil sien op die skerm.

Tree-12-van-26

PDF Embedder requires a url attribute

God se eer – Nebukadnesar word bekeer

with No Comments

Nebukadnesar het weer gedroom,
die keer van ‘n reuse boom.
Die boom het egter in die slag gebly
en daarvan het net ‘n stomp agter gebly. (Dan 4:20-23)

Die Allerhoogste het oor u besluit:
U gaan uit die samelewing uit.
U sal soos ‘n dier moet leef,
tot God U sonde vergeef. (Dan 4:24-26)

Breek met u sonde en ongeregtigheid.
Doen reg en bewys barmhartigheid.
As U werklik op God vertrou,
sal u voorspoed wel aan kan hou. (Dan 4:27)

Kyk net hoe groot en magtig is mý land:
Dit kom alles net deur mý sterk hand!
Sy woorde was nog nie koud,
of hy moes gras eet in die woud. (Dan 4:29-32)

Later was die vasgestelde tyd verby,
en het ek na die hemel opgestaar.
So het ek my nederigheid verklaar.
Daarna het ek my verstand teruggekry. (Dan 4:34)

Ek het die Allerhoogste geprys,
want hierdeur het Hy my gewys:
Geen einde aan sy heerskappy en krag.
Sy koninkryk bestaan oor elke geslag.
Daar is niemand wat Hom kan keer
en vir Hom kan sê: ‘Wat doen U Heer?’ (Dan 4:35-36)

My koningskap is weer herstel,
daarom wil ek aan almal vertel:
Ek loof die Hemelse Koning
wat regverdig is in Sy woning. (Dan 4:36-37)

Gaan jy alweer vandag
dink sukses kom van eie krag?
Of gaan jy buig voor gesag –
voor die Een met alle mag?

Die vierde visioen

with No Comments

Ek sien ‘n man met linneklere aan
‘n Vierde visioen, moeilik om te verstaan.
Sy liggaam het geskitter soos ‘n edelsteen,
soos gepoleerde brons, sy been. (Dan 10:1-8)

Toe ek die man hoor praat,
val ek in bewustelose staat.
‘n Hand het my gerusgestel:
“Ek wil jou die toekoms vertel.
Dis opgeteken in die boek van Waarheid:
Konings en volke se komende stryd.” (Dan 10:9-21)

Hy vertel toe die afloop van die Persiese ryk
en die opstaan van die Griekse koninkryk. (Dan 11:1-4)
Bondgenootskappe sal dan ontvou
met dogters wat strategies gaan trou. (Dan 11:5-20)

Maar Antiogos, die veragtelike persoon
gaan die bondgenootskappe verloon.
Hy sal gelowiges verbrand en gevange neem.
Hy sal baie van hulle godsdiens vervreem. (Dan 11:21-35)

In die tyd van die Antichris se pyn
sal Migael op die toneel verskyn.
Baie sal uit die graf opstaan
en die ewige lewe binnegaan.
Ander breek ook die dood se bande,
maar tot veragting en ewige skande… (Dan 12:1-2)

Hoe lank sal hierdie gebeure aanhou?
Hy het sy hande na die hemel opgesteek:
Wanneer die gewyde volk se mag breek,
sal al hierdie dinge eers op kan hou. (Dan 12:5-7)

Waar loop dit alles heen?
Net God weet alleen!
Gaan jy dan nou,
die woorde word geheim gehou. (Dan 12:8-9)

Die verdukking sal baie louter en suiwer,
maar die goddeloses sal nie oor sonde huiwer.
Hulle sal in goddeloosheid bly bestaan,
maar verstandiges sal dié waarskuwing verstaan. (Dan 12:10)

Van die gruwel opgerig word begin die tyd loop.
Daar sal dan twaalf honderd en negentig dae verloop
Met dertien honderd vyf en dertig dae verby,
sal dit goed gaan met wie geduldig kon bly. (Dan 12:11-12)

Maar tot die einde moet jy aanhou,
dan kom daar ‘n tyd van rus vir jou.
Maar uit die graf kom jy weer uit,
om jou deel te ontvang in die einde van tyd. (Dan 12:13).

Daniël se gebed

with No Comments

Ek het uit Skrifte van Jeremia vasgestel
dat die ballingskap sewentig jaar sou tel.
Daarom het ek tot God gebid
en my kop vastend met as gewit. (Dan 9:1-3)

Ontsagwekkende God, U handhaaf u verbond en u trou
teenoor dié wat U liefhet en U gebooie hou.
Ons het gesondig en ons het oortree –
nie volgens U bepallings, maar ons eie weë. (Dan 9:4-5)

Na U profete het ons nie geluister
al het hulle gewaarsku ons is die pad byster.
Ons en ons leiers se sonde het al wyer gekring:
Ons het self hierdie ellende oor ons gebring! (Dan 9:4-8)

Here, onse God, U bewys barmhartigheid en U vergewe,
al was ons opstandig teen U in ons hele lewe. (Dan 9:9)

Die vloek was in Moses se boek opgeteken
en U het het die straf oor ons ontketen.
Die straf oor ons regeerders is vervul:
Jerusalem is met pyn en lyding gevul… (Dan 9:10-12)

Ons het ons nie van sonde bekeer,
daarom het U nie die onheil gekeer.
Ons het nie geluister toe U ons wou versoen,
U is regverdig in alles wat U doen! (Dan 9:13-14)

U het u volk met mag uit Egipte gelei,
maar in plaas van dank het U net sonde gekry.
Neem tog U toorn weg van U stad,
want deur ons sonde het U naam ‘n klad. (Dan 9:15-16)

Verskyn tot redding van U heiligdom.
Hoor tog my gebed wat na U toe kom. (Dan 9:17)

Luister nog!
Hoor ons tog!
Sien ons raak!
Vat ons saak. (Dan 9:18-19)

Terwyl ek nog so ons sonde bely,
kom Gabriël aangevlieg na my.
Ek kom met ‘n antwoord na jou toe aan,
luister mooi dat jy die visioen verstaan. (Dan 9:20-23)

Daar is sewentig tydperke vasgestel, (Dan 9:24)
Ek gaan sewentig sewetalle aftel. (Dan 9:24,1953)
In dié tyd word aan sonde ‘n einde gemaak,
versoening word gedoen vir elke saak.
Blywende geregtigheid word tot stand gebring
en word vervul met die tempel se herinwyding. (Dan 9:24,ook 8:24,1953)

Jy moet nou goed verstaan:
Vandat die opdrag van herstel uitgaan
totdat God se Regeerder kom,
gaan nege en sestig tydperke om. (Dan 9:25)

Hy word dan onskuldig doodgemaak
en ‘n ander sal dan koning raak.
Op die hoek van die tempel sit hy ‘n gruwel vir God
en vervolging is dan die Godsvolk se lot…
Maar daar is bepaal wat aan die einde van hom sal word:
God se rampe word dan oor hom uitgestort! (Dan 9:26-27)

Daniël het vir die volk se vergifnis gevra,
God het dit na die hele mensdom oorgedra.
Daniël het vir die volk se herstel gesmeek,
God herstel alle volke in die sewentigste week!

Hierdie belofte geld ook vir jou.
God vra dat jy bely – sommer nou!
Terwyl jy dan nog so bid en vas,
verlig Hy jou juk en las.

Hy sal jou laat verstaan
waaroor dit eintlik gaan:
Wêreldse dinge se einde is bepaal,
dan sal God jou ook kom haal!

Die skaap- en bokram

with No Comments

Ek het ‘n skaapram sien staan.
Hy het almal gestoot en verslaan. (Dan 8:1-4)
Toe kom ‘n bokram met ‘n horing wat verstom:
Die skaapram was nie opgewasse teen hom. (Dan 8:5-7)

Op die hoogtepunt van sy mag,
breek die groot horing en so sy krag.
Vier horings het toe uitgekom
en uit een ‘n nuwe, maar half krom. (Dan 8:8-9)

Sy mag het so uitgebrei en gegroei,
dat hy met die hemelse leërmag kon stoei.
Hy het aanvalle na die Hoof daarvan gesteek
deur sy heilige tempel en rituele af te breek. (Dan 8:10-11)

Bekommerd vra ek jou:
Hoe lank sal dié dinge aanhou?
God is in beheer van die stryd –
Dit eindig op ‘n vasgestelde tyd! (Dan 8:12-14)

Kan iemand die visioen vir my belig?
“Gabriël, verklaar vir Daniël die gesig!”
Dit gaan oor die einde se tyd,
want dan loop God se toorn uit. (Dan 8:15-19)

Die betekenis van die skaapram
is die Meders en Perse se stam.
Die harige eenhoring bokram
is Griekeland wat almal verlam.
Hoe jy die vier horings moet verstaan,
is dat vier koninkryke uit hom sal ontstaan. (Dan 8:20-22)

Op die hoogtepunt van hul venyn
sal ‘n hardvogtige koning verskyn.
Hy sal met vindingrykheid slaag
en selfs die hoogste Regeerder daag. (Dan 8:23-25)

As vervolgdes sy vernietiging wens
gebeur dit sonder die toedoen van ‘n mens! (Dan 8:25)
Wat jy hieruit moet leer
is dat dit werklik gaan gebeur. (Dan 8:26)

As jy gebeure na sou speur
sal jy sien dit het presies so gebeur.
Op die hoogtepunt van hulle pyn
het Jesus, as Lam, op die toneel verskyn! (Joh 1:29)
So het Daniël se “einde van die tyd”
die Ou Testament afgesluit.

Sit jy midde in ‘n krisis en ramp?
Voel jy hoe die bokram jou stamp?
Lees hierdie hoofstuk weer,
want midde hierin is God in beheer.

As jy Openbaring nou bestudeer
sal jy presies sien wat gaan gebeur.
Op die hoogtepunt van aardse pyn
sal die Lam op die toneel verskyn! (Op 13:5-8)

Al voel jy nou die horing van die ram,
jou naam is in die boek van die Lam. (Op 5:6-10)
So sal die “einde van die tyd”
die Nuwe Testament ook af kom sluit.

Diere uit die see, maar die Allerhoogste gee nie mee

with No Comments

Winde wat uit al vier rigtings waai,
het die see onstuimig laat draai.
Vier groot diere uit die see,
deel die toekoms mee: (Dan 7:1-3)

‘n Wrede leeu met arendvlerk.
‘n Beer met ‘n bek so sterk.
‘n Luiperd waar vier koppe uit toring
‘n Monster met ystertande en tien horing. (Dan 7:4-8)

Op die troon was Hy wat ewig lewe
Sy klere, wit soos sneeu, gewewe.
Sy troon ry op wiele van vuur.
Die hofsitting begin daardie uur. (Dan 7:9-10).

Die diere is daar skuldig verklaar:
Een gedood, die ander ‘n tyd gespaar. (Aan 7:11-12)
Op die wolke kom die Seun van die mens:
Aan Sy heerskappy is daar geen grens. (Dan 7:13-14).

Ek het bang na die gesig gestaar,
dit is toe vir my só verklaar:
Daar sal vier koninkryke ontstaan,
maar die Allerhoogste sin bly bestaan! (Dan 7:15-18).

Die dier met tien horings het my verstom:
Uit hom sal daar een kom
wat vir ‘n vasgestelde tyd
heiliges vervolg ver en wyd. (Dan 7:24-25)

Die einde van die diere se verhaal
word in hemelse ‘n hofsitting bepaal.
Die heilige volk sal dan al die mag kry
en vir ewig in die Allerhoogste se koninkryk bly. (Dan 7:27-29)

God se eer in Darius se tyd

with No Comments

Honderd en twintig goewerneurs het regeer,
drie ministers was oor hulle in beheer.
Die bekwame Daniël het onder hulle getel.
Die koning wou hom oor almal aanstel. (Dan 6:1-4)

Die ministers en goewerneurs-generaal
soek toe iets waarin Daniël faal.
“Ons kon geen onreëlmatigheid sien,
kom ons misbruik hoe hy sy God dien.” (Dan 6:5-6)

U moet ‘n dekreet uitvaar
En daarin moet u verklaar:
Die wat nie net vir u aanbid,
beland in die leeus se put. (Dan 6:7-10)

Toe Daniël dit hoor het hy huistoe gegaan
En soos sy gewoonte was net voortgegaan
Om drie maal per dag voor sy God te buig
Hom te aanbid en dank en vir Hom te juig. (Dan 6:11)

Mag die koning baie lank lewe!
Ons hoef u nie die dekreet te wys?
Maar Daniël bly bid en sy God prys
U kan hom nie daarvoor vergewe. (Dan 6:13-14)

Die koning het ‘n plan probeer maak,
maar die vyande beveg die saak…
“Dis die Meders en Perse se wet!
Mag jou God jou van die leeus red.” (Dan 6:15-17)

Daniël, is jy nog daar?
Kon jou God jou bewaar?
Mag die koning lank lewe.
Ek hoef nie vir leeus te bewe! (Dan 6:18-23)

Hier is nou ‘n nuwe gebod
Daniël se God is ‘n lewende God.
Julle moet Hom eer en vrees.
Sy koninkryk sal vir ewig wees! (Dan 6:26-29)

Belsasar wou God nie eer

with No Comments

Ek is die magtigste koning verseker:
Kyk, ek drink uit hul God se beker!
Juis in daardie glorie uur
skryf ‘n hand op die muur: (Dan 5:5-8)

Getel, getel, geweeg en verdeel.
Dis Ek wat met konings speel.
Die koning het van vrees gebewe.
Dié nag was die einde van sy lewe. (Dan 5:25-30)

God se eer – vuur word beheer

with No Comments

Wie nie buig en die beeld aanbid,
sal ek in hierdie brandoond sit! (Dan 3:4-7)
Sadrag, Mesag en Abednego het nie gebuig
en moes voor die koning getuig…
Besef julle dat julle net dié kans het –
watter god sal julle dan uit my mag red? (Dan 3:8-15)

Sadrag, Mesag en Abednego gaan toe voort
om koning Nebukadnesar te antwoord:
Ons het ons God vir wie ons dien,
u sal dit in hierdie brandende oond sien! (Dan 3:16-18)

Ons het dan drie manne vasgebind –
daar is nou ‘n vierde – ‘n godekind!
Kom uit, dienaars van die allerhoogste God en Heer!
Hulle was nie geskroei en hulle klere het niks makeer… (Dan 3:23-27, 1953)

Julle was aan julle God getrou
en het in nood op Hom vertrou.
Aan julle God kom toe al die eer,
want Hy het selfs die vuur beheer. (Dan 3:28-29, Dan 4:1-3)

Loop jy in hierdie donker uur
deur die lewe se brandende vuur?
God sal jou daarin bewaar
en Sy engel ontmoet jy daar!

1 2