God sluit ‘n genadeverbond met Abraham

with No Comments

Jy moet ’n dier middeldeur sny
vir die verbondsluiting met My. (Gen 15:10)
Hierdie land sal eendag aan jou behoort
oor vier geslagte pluk jul druiwe van ’n boord.

Die fakkel het, toe die son ondergaan,
alleen tussen die vleis deurgegaan. (Gen 15:17)
Die verbond is eensydig gesluit
en het ook sy nageslag ingesluit. (Gen 17:7)

Hierdie verbond was net ’n skaduwee
totdat Christus daarin sou tree. (Heb 8:5)
Die verbond se wette is nou
in elkeen se hart toegevou. (Heb 8:10)

Abraham glo God se beloftes

with No Comments

Here ek gaan kinderloos sterf,
’n slaaf gaan my besittings erf. (Gen 15:2,3)
Die Here het hom buitentoe laat gaan
Abraham, dít is wat jy moet verstaan:

Jou nageslag so baie soos die sterre daarbo,
dit is die belofte waarin jy moet glo. (Gen 15:5)
Abraham glo toe daardie teken
en dis hom tot geregtigheid gereken. (Gen 15:6, Rom 4:3, 1953, Heb 11:11-12)

Abraham se vryspraak is ook vir jou opgeteken
sodat jy verstaan wat Jesus se opstanding beteken:
As jy ook heelhartig in God se beloftes glo,
is jy een van Sy kinders, soos sterre daarbo! (Rom 4:23-25)

Abram se roeping

with No Comments

Die Here het vir Abram gesê:
“Trek na die land wat ek wil hê.
Jou nageslag sal Ek ’n groot nasie laat raak.
Ek sal jou ’n man van groot betekenis maak.” (Gen 12:1-3)

Abram was gehoorsaam aan die Heer (Gen 12:14)
en in die beloofde land geoffer tot Sy eer. (Gen 12:8)

Ook jy het deel aan Sy belofte vir ’n land
en beloftes van seëninge uit God se hand.
Is jy in gehoorsaamheid oppad na jou Heer?
Is jy besig om Hom elke dag met offers te eer? (Ps 105:1-8)

God wou jou ongehoorsaamheid wreek
maar deur Christus is jy vrygespreek! (Rom 5:19)
As jy Sy beloftes verstaan:
Loof die Here, roep Hom aan! (Ps 105:1)

Rus

with No Comments

Toe mylpale my begin druk,
het ek weer dubbel ure geswoeg
om sélf dinge reg te ruk.
Tyd vir Bybelstudie? Nie genoeg!
Die lewe is ‘n gejaag na wind. (Prediker)
Kan mens rus daarbinne vind?

Die antwoorde moet jy soek
in God se ware Boek.
Rus se ware noord
vind ek in U Woord. (Ps 94:13)

God het alles in ses dae gemaak
en op die sewende dag gerus. (Gen 2:2)
En toe Adam die eerste keer ontwaak,
het sy lewe begin met ‘n rus!

Adam het hom nie aan die opdrag gesteur
en so is die rus vir ewig versteur…

Uit Egipte se slawerny
het God sy volk uitgelei.
In die woestyn van sy wonders bewus, (Heb 3:11)
was hulle oppad na ‘n land van rus. (Deut 12:10)

Die Israeliete kon die rus nie binnegaan.
Die boodskap om hier te verstaan:
Hulle het God se almag nie vertrou (Heb 3:18, Ps 95, Num 13)
en moes dit vir veertig jaar berou!

In die woestyn moes hulle weer
van vooraf rus se lesse leer:

Die tien gebooie se sabbatswet (Ex 20, Deut 5)
het werk op die rusdag belet.
Prakties was hierdie les
dubbeld die manna op dag ses.

Elke sewe jaar moes die lande rus
en die volk van hul afhanklikheid bewus. (Lev 25:21-24)
Die sesde jaar se oes so groot,
dat daar genoeg was vir jaar sewe se brood.

Of jy opstaan en of jy rus,
maak jou kinders van die Woord bewus. (Deut 6:6)

Na veertig jaar was die straf verby
en Josua het die volk in rus ingelei. (Heb 4:8, Jos 14:15 Jos 11:23 21:44)

God het van die nasies met rus gelaat
om so te sien of die volk Hom sou verlaat. (Rig 2:23)
Ag, hoe het hulle weer gefaal
en moes met onderdrukking betaal.

Gideon was van sy afhanklikheid bewus.
Hy noem sy altaar: Die Here gee rus. (Jos 6:23)
Die Here het hom die oorwinning gegee
en so weer rus vir die volk daarmee.

Dawid was van God se belofte bewus.
Wanneer jy by jou voorvaders rus
kan jy maar op my beloftes vertrou:
Ek gee ‘n tyd van rus dat jou seun die tempel bou
In sy nageslag sal ek onrus verslaan,
sy koninkryk sal vir ewig staan. (2 Sam 7:11 1 Kron 17:11)

Daarom kon Dawid sing
dat die Here sy herder is
en hom in groen weivelde laat rus
waar Hy nuwe krag bring. (Ps 23)

Selfs die wyse Salomo
het in die beginsel geglo:

Vetrou volkome op die Heer
dan sal hy jou die regte pad leer.
Met die beste uit jou oes moet jy Hom eer,
dan sal jy die voorspoed nie kan keer. (Spr 3:5-10)

Beter ‘n stuk droë brood en daarmee rus
as huis vol offermaaltye met getwis. (Spr 17:1 OAV)

Een hand vol rus, my kind
is beter as ‘n gejaag na wind. (Pred 4:6 OAV)

Asa het die Here gedien,
en so rus na alle kante toe gesien. (2 Kron 14:7, 15:12, 15)
Maar juis in daardie uur,
versterk hy sy stad se muur!

Josafat gee in vertroue gehoor
en stap die vyand tegemoet met ‘n koor. (2 Kron 20:20)
God self het die vyand weggevee
en het hom na alle kante rus gegee. (2 Kron 20:30)

Min van die konings was so getrou.
Die profete het gewaarsku vir berou:
Besef dat straf onvermydelik is –
julle sal in ballingskap gaan rus! (Jes 14:3)

As julle julle bekeer
en van rus kom leer,
sal ek julle kom red.
Dit is wat julle het:
Stil word is jul krag,
ja,vertrou in My mag. (Jes 30:12)

Die goddelose is soos ‘n onstuimige see,
wat net net eenvoudig geen rus wil gee.
Golwe hou aan slyk en modder stoot.
Geen vrede in jou lewensboot! (Jes 32:18-20)

Jesus rus wel in só boot
en in Sy almag groot,
het Hy die storm bedaar
en rustig verder gevaar…

Hou die heilige dag tot God se eer
en jy vind vreugde in die Heer:
Jou land se opbrengs word net meer. (Jes 58:13,14)

Die kruispad se keuses staan oop:
Vra watter pad is beste om te loop.
So van God se almag bewus,
vind jy in jou keuses rus. (Jer 6:6)

Daar rus ‘n vloek en lewe van pyn
as jy jou vertroue in mense stel
en jou nie aan My meer kwel:
Soos ‘n bossie in ‘n klip woestyn…

Voorspoed vir dié wat op God vertrou.
Soos ‘n boom by water geplant,
wat wortels uitstoot na waterkant,
wat heel jaar sy blare behou. (Jer 17:5-8)

Die volk het nie gehoor
en so hul rus verloor…

So van God se straf bewus
moet jy nou glad nie rus.
Jy moet die trane nie keer,
bly roep net na die Heer!
Bid dat God se straf sal wyk,
dat jou kinders nie van honger beswyk! (Klaag 2:18,19)

Hy het my ‘n gruisklip laat kou.
Hy het alle rus van my weerhou. (Klaag 3:16,17)

Ek sal jou nageslag red,
waar hulle ballinge is.
Hulle wat rondrol in die bed,
gee Ek weer veiligheid en rus. (Jer 46:27)

Die Beskermer is magtig
Sy naam is Here Almagtig
Hy sal Israel weer van rus laat sing
en onrus vir Babel bring. (Jer 50:34)

Van al ons sonde so bewus,
het Hy by ons in ‘n krip kom rus.

Die boodskap wat in jou kop moet draai:
Kom na my toe jy wat uitgeput is en oorlaai!
Ek sal jou rus gee dat jy kan begeer,
my sagte juk en om van My te leer!
Jy sal rus kry vir jou gemoed,
want ek sal vir jou sondes boet! (Mat 11:25-29).

Op die Sabbat is hy gekruisig vir elke daad.
My God, my God, waarom het U my verlaat?
Ek kry hier geen rus, (Ps 22:2,3)
Ek word met asyn gesus!

Ook Jesus het so vooruit gegaan
en op die eerste dag opgestaan.
Hy het daarna opgevaar
en werk aan ons rusplek daar.

Bedags nie ‘n lig soos die son.
Snags die maan nie ‘n bron.
Jou son en maan is Heer,
‘n ewige rus om Hom te eer! (Jes 60:19,20 en Op 23:21)

Daarom kan ek saam met die digter sing
oor God se rus my hulde bring:

Van U redding is ek bewus:
Net by God vind ek rus. (Ps 55:3, 62,6)
Omdat ek op U vertrou,
vind ek telkens rus weer gou. (Ps 62:6)

Toe ek gedink het my voete gly,
was U troue liefde altyd by.
As ek met onrus in my binneste dring,
het u vertroosting my tot rus gebring. (Ps 94:19)

Ek moet nou tot rus kom in my bed,
U het my van die dood gered! (Ps 116:8)

Kyk ek terug, was dit nie so erg
dit wat ek toe gesien het as ‘n berg.
Ek was net ‘n dwaas,
om na wind te haas!

Ag, Here help my onthou,
om op U alleen te vertrou.

Ek bekommer my nie oor dinge vandag.
Ek het by U rus en kalmte gevind,
soos in moedersarm, ‘n tevrede kind!
Ek sal nou en vir altyd op U wag. (Ps 131)

Soek jy aardse rus?
Bly dan hiervan bewus:
As jy in God bly glo,
is daar ‘n ewige rus daarbo! (Heb 4:9)

Jy rus op aarde so:
Bly net in Jesus glo.
Jy rus van jou werk,
deur in Hom te rus, onbeperk! (Heb 4:10)

Meer en meer

with No Comments

Geld, geld en nog geld!
Al vat dit ook geweld.
Niemand kan ons keer:
Ons soek net meer en meer!

Groei is ons hoogste strewe,
vergeet van die personeel se lewe…
As ons skree sal hul bewe,
as hul faal sal ons nie vergewe.

Wat ons jaag is kontant,
al moet ons siele verpand.
Sukses word gemeet in Rand,
sente meer as die see se sand.

Ons soek niemand se guns,
nee, net groter en groter wins.
Al moet ons op verskaffers trap
of hul uitdraai soos ‘n lap.

Al is dit nie heeltemal reg,
voel ons glad nie sleg.
Eintlik voel ons ‘n veer,
want ons kry wat ons begeer.

Ons sukses verdien ‘n wyn,
al lê agter ons net pyn.
Vergeet al ons venyn
en klink ‘n glasie sjampyn.

Hier eenkant staan mens verward:
Hul optrede so koud en hard.
Is daar dan geen liefde in hul hart?
Besef hul nie hoe hul U tart?

Niemand kan ons keer:
Ons soek net meer en meer
Ja, al wat ons begeer,
is om in alles U te eer!

Lewenskuns

with No Comments

Ek is nou moeg gejaag
en in die oggende traag.
Ek is te min by my gesin
en lus om voor te begin.
Ek kyk na my lysie met ‘n sug
en my skaal lees oorgewig!
Om my het almal net seer
lewenskuns moet ons leer.

1. Moenie skroom, jaag my droom.
Ek besef die doel van my lewe
is om na ‘n hoër doel te strewe.
In my lewe en beroep
is ek tot ‘n taak geroep.
Ek sal van voor af moet leer
om my doel te realiseer.

Aan die kruis roep Hy uit:
“Dit is volbring!” Hy vervul
die grootste roeping van alle tyd.
en ek is met vergifnis omhul.

Daarom hoor ek van Sy troon:
“Jy mag by My kom woon.
Al die trane droog dan weg
ook smart, pyn, ja al die sleg.”

Daar is geen dispuut:
God maak alles nuut!

Dinge gebeur met ‘n rede
al is dit anders as my bede,
want ek is ook geroep
vir meer as my beroep.

Uit dankbaarheid bekeer:
Ek soek nou net Sy eer!
Eerder as geldelike wins,
verkies ek lewenskuns.


2. Ja, ek kan, as ek beplan.

Daar is drie vlakke in my plan
wat oor verskillende tye span.

Eers visualiseer ek die prys
want dit bepaal die hele reis.
Om my opgee streep te keer,
skryf ek my doelwitte fisies neer.

Ek moet vir gebalansseerdheid strewe:
Doelwitte oor al die aspekte van my lewe.
As ek God se prioriteite daarin vermy
gaan ek verseker nie resultate kry!

Elke doelwit met ‘n tyd
sodat ek vas kan byt.
As ek dit nie gaan geniet,
begin ek heeltemal verniet.

Die tweede vlak in my plan
moet twaalf weke oorspan.
Die eerste helfte om gewoond te raak,
die tweede om ‘n verskil te maak.

Die derde plan wat ek begewe,
kyk net van dag een tot sewe.
Die twaalf week plan moet hier rig
anders verloor ek maklik sig.

Al lyk my planne vir my so reg,
bepaal die Here steeds die weg.
Ek laat dit alles aan Hom oor,
dan weet ek ek kan nie verloor!

3. Die ewige stryd vir nog bietjie tyd.
Tyd hou net nooit op loop
en ek kan dit nie terug koop.
Ek moet my dagboek bestuur:
Vir gesin en gees ook ‘n uur.

Net 20 persent sal die impak gee.
Sê vir die res ‘n ferm “Nee!”
As ek nou op my doodsbed lê,
wat sou ek in my dag wou hê?

Iets wat ek nog meer moet leer,
is om meer werk te delegeer.
Deur dit dan net te bestuur
kry ek weer ‘n ekstra uur.

U laat elke mens sterf:
Na sewentig jaar is dit klaar…
Maar vir U is duisend jaar
maar een strepie op U kerf!

Al gaan my lewe eendag verby
gaan ek dit steeds nie vermy.
Dit verkondig die boodskap hewig:
Tyd hou aan vir ewig en ewig…

4. Sukses wink as ek anders dink

Wees versigtig met my hart –
dis die bron van alle smart.
Rig dit waaraan ek so dink
op dinge wat net edel klink.
Dit waarna my gedagtes strewe
bepaal my hele lewe!

Begin my oggend baie stil
soek daarin net God se wil.
Is my denke negatief of bang?
Moet ek dit met iets positiefs vervang.

Moenie bekommer as ek fouteer:
Dis die heel beste manier vir leer.

5. Besef net weer: groei na God se eer
Sukses na buite kan eers begin
as ek sukses bereik binne my in.
Om op alle vlakke te bly groei
moet ek met die volgende stoei:

Die eerste ding na my bed
is stiltetyd en innige gebed.
Volhardende gebed vir God se raad
sal my reg deur die dag bly baat.

Hoe besiger jou dag gaan wees,
hoe langer moet jy Bybel lees –
dit bring die vrugte van die Gees:
Geduld, goedhartig, getrou.
Vriendelik, vreugde, vrede.
Selfbeheers, nederig tevrede
en daarby ook liefde vir jou

Gereelde oefen bou my liggaam.
Gesond eet werk daarmee saam.
Doen dit elke dag van my lewe,
maar vat ‘n breek op dag sewe.

My klere moet wapenrusting raak:
Waarheid, evangelie en vryspraak,
geloof en verlossing om te keer
en pyle van die bose af te weer.

Luister weer hoe musiek klink
en maak genoeg tyd vir dink.
Wees bly gedurende my dag
en lag sommer ‘n ekstra slag.

Die jaag na reënboog pot se goud
is ‘n reuse fout – ek word net oud.
My enigste moontlike behoud
is die soeke na groter eenvoud.

As ek kyk na die grootheid van U werk
besef ek net elke dag ek is beperk.
Tog, amper ‘n hemelse wese met verstand:
U laat my heers oor die werk van U hand!

Gee my meer liefde, o Heer.
Help my dat ek U in alles eer.
Ek wil groei om meer en meer
soos U te wees, Christus, my Heer.

6. God gee krag vir vasbyt vandag
Net God gee my die krag
om vas te byt elke dag.

Vat ‘n klein stappie op ‘n slag
die res kan ‘n bietjie wag.
Voor ek dan mooi weet,
het ek die hele olifant geëet!

As ek in alles op God vertrou,
sal Hy my help om huis te bou.
Onthou, Jesus het alle mag –
Hy is by my tot die laaste dag!


En as ek partykeer struikel en val
hou maar net die oog op die bal.
Begin maar weer van voor af werk –
die Here dra my op arendsvlerk!

Raak ek in die wedloop oorstelp
kyk ek na geloofshelde vir help.
En as ek my vriende net vra,
sal hulle help om die las te dra!

7. Ek is gespaar, wees dan dankbaar
God het my van sonde bevry,
daarom vul dankbaarheid my.
Skielik word my las verlig –
die wet is nou nie meer ‘n plig.

Ek wil net één God dien,
afgode wil ek glad nie sien.

Geheilig is sy grote Naam
want Hy vat al my blaam!

Sonder die rus op dag sewe,
kom ek nie meer deur die lewe.

Dis maklik om my ouers te eer.
My vrou is die een wat ek begeer.

Ek kan nie meer my vyande haat
en ander se goed kan my nie baat.

Ek wil nou ander met my woorde eer
en alles binne my wil net God begeer.

Hierdie woorde kom oor my mond,
want Hy maak my deel van sy verbond.

8. Ek moet leer: Gee nog meer.

Toe ek nog wonder oor my doel
Ja, oor wat God vir my bedoel,
Moes ek weer verstaan
wat in Maleagi staan:

Die kwaliteit van my lewe
kom van dit wat ek gewe.
As ek ander so begin seën
sal die hemel op my reën.

Wie karig saai
sal karig oes.
Wie volop saai
sal volop oes.

Elkeen het hul eie gawe
om sy naaste mee te lawe.
Ja, die doel van my werk
is die opbou van Sy kerk.

9. My laaste bede: Bly in die hede.
Vergeet dit wat is verby
al het ek ook baie gely.
Ek het mos nou al gehoor
daar is ‘n prys daar voor.

My nie bekommer oor eet of drink
of die ewige tekort aan geld.
Soos die voël en lelies in die veld,
sal God self in oorvloed skink.

Wees net meer tevrede
en leef nou in die hede.
Lewe jou kind se jeug
ja, deel in hulle vreug!

Met al die begeertes moet jy jou wend –
maak dit in gebed en smeking bekend!

Die resep van die lewe is:
Bekeer jou en kom tot rus!
Ja, ek kry ware lewenskuns
uit die verstaan van God’s guns.

Dag sewe

with No Comments

Die Gees het op die water gesweef.
Geen mens of dier het nog geleef.
God het toe net begin spreek
en lewe het die stilte verbreek.
Op dag sewe het almal gerus,
in valse gerustheid in gesus…

Die boom se appel was te rooi
vir Eva, die duiwel se prooi.
Die band met God, so innig,
verander toe gans te vinnig.
En hierdie keer op dag sewe
moes hulle op ‘n ander plek lewe.

Hul baie sonde het God gesien.
Die vloed straf het hul verdien.
In kontras met mens bravade,
leer Noag van God se genade.
En weer ‘n keer, op dag sewe,
begin hul voor met die lewe.

God het nie daarvan gehou
toe hoogmoed ‘n toring bou.
Hy verander toe hul taal
en alles word ‘n gemaal.
So het hulle op dag sewe
hul na nuwe lande begewe.

God begin toe Sy eie nuwe volk
om Sy boodskap deur hulle te tolk.
Hy roep Abraham uit sy land
en sluit met hom ‘n band.
So weet hy toe op dag sewe
waar God wil hê dat hy moet lewe.

Met geduld moes hy bly wag
vir die beloofde nageslag.
Hulle raak toe net lekker tuis
toe droogte hul na Egipte verhuis.
En kort voor lank, op dag sewe
moes hul voor slaafswepe bewe.

God het hul geroep gehoor
en so baie gebede verhoor.
Deur Moses bring Hy die plae
en wys Sy krag vir baie dae.
Die Paasfees van dag sewe
herdenk juis die nuwe lewe.

In die woestyn deur God gelei,
is hul van honger en dors bevry.
Maar toe hulle hom nie vertrou,
moes hul dit vir veertig jaar berou.
Maar wat gebeur op dag sewe?
Jerigo se hoe mure bewe!

God hou al Sy beloftes stand:
Uiteindelik in die nuwe land.
Maar toe hulle so lekker eet
het hulle van God vergeet.
En so sit hulle op dag sewe
in ballingskap oorgegewe.

Daniel se vriende is deur vuur
en hyself het leeus verduur.
Nebukadnesar is tot God bekeer
en deur Ester is uitwissing gekeer.
Deur Kores se bevel op dag sewe
het die volk terugkeer belewe.

Hulle moes leer om God te vertrou
voor hulle die stad kon herbou.
Na ‘n rukkie in hul nuwe woning
soek hul toe ‘n ewige koning.
Die engele sing toe op dag sewe
want in ‘n stal was daar Lewe.

Hy het tussen hulle kom woon
tog het hulle Hom nie eer betoon.
Hy het hul die waarheid geleer,
en tog het hul Hom nie ge eer.
Daarom sterf Hy toe op dag sewe
sodat almal wat glo kan lewe!

Vandag by ons gaan dit ook so:
Een oomblik dink ons ons is bo,
kort daarna oorstroom die brander
want God laat alles weer verander.
Hy wil ons herinner aan dag sewe:
Dit verseker van die Ewige Lewe!

Bou en vertrou

with No Comments

As telekommunikase daal,
beteken dit ons gaan faal?
Ons besigheid is daarop gebou…
Gaan ons voorspoed bly behou?

As ons bid, o God, gee ag,
want vir U het ons ontsag!
Selfs al is dit net u fluister,
sal ons na U boodskap luister.

Deur geslagte is ons verbind.
Deur U Seun is ons U kind.
Ja, U is ons enigste Heer.
Ons wil alles doen tot U eer.

Omdat ons op U vertrou,
gaan ons voort en bou.
Ja, ons versterk ons muur,
al moet ons teenstand verduur.

Vir ons voel dit nie soos waag,
want met U hulp sal ons slaag!
Ons beplan met ons verstand,
maar bely dis als net in U hand.

As ons dan sukses wil meet,
is eintlik al wat ons moet weet:
U is die een wat als regeer –
Alles gaan net oor U eer!

‘n Nuwe strategie

with No Comments

“Dink groot!” is wat hul sê
as jy sukses wil hê.
As jy strategies na dinge kyk
word jy sommer skatryk!

Doen dinge met spoed
dan gaan dit goed.
Party besluite is hard en koud,
maar dis nodig vir jou behoud.

Adam en Eva was in die paradys
toe die slang hulle die strategie wys.
Dink groot: Julle kan soos God word!
‘n happie appel is al wat jul kort!

Abraham het groot beloftes gekry
van seën en ‘n nageslag daarby.
Op honderd word die onmoontlike waar
as Sara haar eerste seun baar.

Maar teen sy lewe se end
het hy net een seun en ‘n tent…
‘n Strategie van wag en vertrou
Groot denke: God is getrou!

Farao se groot plan en strategie:
Ek gaan nie die slawe opgee nie!
Maar die see het hulle meegesleur
en tog is die volk droogvoets daardeur…

Is Gideon se groot denke reg?
“Jy het te veel manne vir die geveg!
Jy moet ‘n kruik en fakkel hou:
Staan dan en kyk hoe veg Ek vir jou.”

Die konings se groot strategie:
Ons dien nie net vir God nie.
As ons die vyand se gode ook dien,
kan ons ook van hulle rykdom verdien.

In ballingskap moes hulle leer:
Groot denke gaan oor ‘n groot Heer!
Daniël is uit ‘n leeukuil gered
en heidense konings buig in gebed.

Almal op aarde is verlore
Slim strategië is dood gebore.
Aardse planne laat ons van God skei
en die doodstraf gaan ons daarvoor kry.

God se groot strategie:
Ons is nie verlore nie!
Sy Seun moes aan die kruis kom sterf
sodat ons al Sy rykdom kon erf.

Dink groot! Is wat God sê,
die grootheid wat in God lê:
Hy is Skepper en Heer
wat oor alles regeer.

Hy wat genade betoon
dat sy Gees in jou woon!
As jy afhanklik na God kyk
word jy geestelik skatryk!

Geduld eerder as spoed,
want dis vir jou goed
om te elke dag te onthou
om net op God te vertrou!

1 21 22 23 24 25 26 27 30