Klaagliedere

Klaagliedere is ‘n interessante boek,
elke vers begin met ‘n letter van die alfbet.
In sy middel moet jy die boodskap soek:
Dis net God wat uit die nood kan red!