Die Losser

with No Comments

“Mag ek are optel agter graan snyers aan?”
“My dogter, jy mag gerus maar gaan.”
Sy kom toe uit by die land wat aan Boas behoort.
Hy kom toe juis uit Bethlehem en spreek seënwoord.
Boas aan sy werkers: “Mag die Here by julle wees.”
Sy werkers: “Mag die Here U seën deur Sy Gees.” (Rut 2:1-4)

“Wie is daardie meisie?”, het Boas sy voorman gevra.
“Dis die Moabitiese meisie wat hard werk sonder kla.”
“My dogter, bly op hierdie land,
die mans hier sal jou nie aanrand.”

“Waarom is u so goed vir ‘n vreemde een?”
Weer sien ons dat Boas iemand seën:
“Ek weet van jou geloofsdaad
om jou land te verlaat.
Mag die God van Israel onder wie se vleuels jy skuil,
jou swaarkry met ‘n welverdiende beloning verruil.” (Rut 2:5-12)

“Kom eet brood met wynsous daarmee.”
By die snyers het hy haar gebraaide koring gegee.
“Sy mag selfs tussen die gerwe vergaar,
laat val ook ekstra gerwe vir haar.” (Rut 2:13-16)

Rut het van haar kos met Naomi gedeel
en Naomi het besef die opbrengs is te veel:
“Mag die Here hom seën: Hy het belang gestel.”
“Boas is sy naam”, het Rut haar vertel. (Rut 2:17-20)

“Die Here way sy trou aan lewendes en dooies bewys
Mag hy ook sy seën ook aan Boas bewys.
Hierdie man is een van ons lossers, moet jy verstaan.
In ons kultuur is dit waaroor dit gaan: (Rut 2:20)

God wil nie dat ons ons grond verloor,
daarom skryf Hy in sy wette voor:
As ons ons grond deur armoede moet verkoop,
moet ‘n naaste familielid dit terugkoop. (Lev 25:25)

Dis goed vir jou om saam met sy werksters uit te gaan –
op ander lande rand manne jou dalk aan…”
Rut het op Boas se lande are vergaar,
tot die einde van die koringoes was sy daar. (Rut 2:20-23)

Jy, leser, wat so gebukkend are optel,
ja, vir joú persoonlik, wil God ook vertel:
“Jy wat kinderlik in My Seun bly glo,
wat vertrou op jou Verlosser daarbo,
jy sal nie My beloftes verloor,
want Ek het jou gebede verhoor!

Maar tot Ek die hele oes vergaar,
laat val Ek vir jou ekstra gerwe daar.
Die brood en wynsous sal jou versterk,
terwyl jy getrou op My lande bly werk.”

Van losser tot Verlosser

with No Comments

Boas wou met die eerste losser vergader
en roep die leiers by die stadspoort nader.
“Naomi het Elimelek se grond te koop gegee.”
“Ek is bereid om as losser op te tree.” (Rut 4:1-4)

“Daarmee saam gaan jy Rut ook kry
sodat die grond in die familie kan bly.”
“Nee, my grond kom dan in gevaar –
ek sal die reg as losser eerder laat vaar.” (Rut 4:5-6).

Die losser het sy skoen uitgetrek:
“Boas, lossing is hiermee nou jou werk.”
“Leiers, julle hier is nou my getuie:
Die grond en Rut het ek gekoop as my eie.” (Rut 4:7-10).

“Mag die Here, soos vir Ragel en Lea, jou vrou seën
Mag jou nageslag wees soos vir Peres, deur jou seun.”
Rut het vir Boas ‘n seun in die wêreld gebring.
Die vrouens het ‘n loflied aan God gesing. (Rut 4:11-16).

In die geslagsregister word dit onthul
hoe het God dié seën vervul:

Mens moet oor Juda en Tamar se sonde besin,
maar tog het die seënuitspraak juis by Peres begin. (Gen 38:24-26)
God maak sondaar heidene nuut:
Boas se ma was Ragab die prostituut… (Rut 4:17-21, Mat 1:1-5).

So val die Moabiet, Rut in hierdie geslagslyn in
en drie geslagte later kom Dawid in die koningslyn in.
So was dit dan deur God beskore:
Uit haar geslag is Jesus gebore! (Rut 4:17-21, Mat 1:1-5).

Die boek Rut wil jou leer:
God is altyd in beheer.
Jou afkoms en sonde maak nie saak:
Deur Jesus sien God dit nie raak!
Hy bewerk Sy verlossingsplan vir jou.
Jy moet kinderlik daarop bly vertrou.

By jou Verlosser se voete

with No Comments

“Ek soek vir jou ‘n heenkome waar dit goed sal gaan:
Was jou, maak jou mooi, en trek netjies aan.
Jy moet by jou losser se voete gaan lê
wat jy dan moet doen, sal hy vir jou sê.” (Rut 3:1-5)

Het jy al by jou Verlosser se voete gaan lê?
Hoor jy wat Hy in Sy Woord vir jou sê? (Luk 10:38-42)

Verbaas het hy haar by sy voete gewaar:
“Wie is jy en wat maak jy daar?”
“Ek is van U afhanklik – ek is nie sterk,
beskerm my – neem my onder u vlerk.” (Rut 3:6-9)

Jou Verlosser het jou by Sy voete gewaar –
het jy al jou afhanklikheid van Hom verklaar? (Mat 5:3)

“Ek wens die Here se seën vir jou,
almal weet jy is ‘n deugsame vrou.
So seker as die Here leef
as losser sal ek my begeef.” (Rut 3:10-13)

Jou Verlosser beloof jou wat lê voor –
het jy al Sy beloftes vir jóú gehoor? (Heb 10:23)
Sy het die geskenk op haar skouers getel
en vir haar skoonma alles gaan vertel.
“Wag maar en kyk wat gaan gebeur
ja, wag op die vervulling van jou heer.” (Rut 3:14-18)

Met sy sagte juk op jou skouer moet jy ander leer:
Wag geduldig op die vervulling van jou Heer! (Ps 130:5, Ps 37:3-5)

Jy moet besin om nuut te begin

with No Comments

Ek moet besin
oor ‘n nuwe begin.
In die hongersnood beplan Naomi se man
“Van Bethelhem na Moab is my plan.”
Was die besluit wys?
Bethlehem beteken dan broodhuis…
In plaas van ‘n nuwe voorspoedsgerf
het hy daar in die vreemde gesterf. (Rut 1:1-3)

Ons moet besin
oor ‘n nuwe begin.
Haar seuns het met Moabietiese vroue getrou
en so nie die wette van Moses gehou.
Hulle spring die dood toe ook nie vry.
Net Naomi het alleen agtergebly… (Rut 1:4-5)

Ek moet besin
oor ‘n nuwe begin.
Die Here het vir sy volk uitkoms gebring
en dit het Naomi na ’n besluit gedring.
Sy en haar skoondogters het opgestaan
om na Bethlehem toe terug te gaan. (Rig 1:6-7)

Julle moet besin
oor ‘n nuwe begin.
“Gaan liewer terug na jul ouerhuis.
Mag die Here sy liefde aan julle bewys.
Mag die Here julle elkeen weer seën
Mmet ‘n heenkome, man en seun. (Rig 1:8-9)
Die Here het teen my gedraai,
daarom wil ek julle afraai.
Ek is te oud om weer te trou
julle gaan dit by my berou…” (Rig 1:11-13)

Orpa het besin
oor ‘n nuwe begin.
Met trane in haar oë het Orpa gewaai
en na haar huis en gode omgedraai. (Rut 1:11-13)

Rut het ook besin
oor ‘n nuwe begin:
Rut besluit om by Naomi te bly
Daarmee saam het sy bely:
“Waar u gaan sal ek gaan,
waar u bly, sal ek bly
ja, u volk, is my volk,
en u God is my God.
Waar u sterf sal ek sterf –
net die dood sal ons skei!” (Rut 1:16-17)
Hulle twee het toe saam
na Bethlehem gegaan.
“Dis Naomi, haar naam beteken aangenaam!”
“Nee, Mara verbitterd, is my nuwe naam… (Rut 1:18-20)
Ek is met ‘n vol lewe hier weg,
ek kom leeg terug – alles is sleg.”

Tog was dit ‘n nuwe begin
want die garsoes kom nog in… (Rut 1:21-22)

Jy moet weer besin
oor ‘n nuwe begin!

Jy wat nou so swaar kry –
So asof alle teenspoed jou ry.
Jou oes het misluk.
Jy wil van honger verstik…
Is jy bitter en afgemaai?
Het God dan teen jou gedraai?

Neem God se woorde in
Die garsoes het begin!
Vra die brood van Hom
wat uit die hemel kom.
“Ek is die brood wat lewe gee:
Die ewige lewe kom daarmee! (Joh 6:33)

Kom, almal wat dors is,
kom na die water vir rus.
Sonder geld kan jy weet:
kom, koop, ja kom eet.
Jy kan sonder om te betaal,
iou wyn en melk kom haal.” (Jes 55:1-2)

As jy nuut begin
nooi Hy jou in:

Die Here ons God heers nou as Koning.
Hy nooi jou, liewe leser, na Sy woning!
Want hy wil jou kom haal
vir die Lam se bruilofsmaal! (Op 19:7-8)

Rut oorsig

with No Comments

As jy die boek Rut moes opsom,
sal jy tot die gevolgtrekking kom:

Dood. Dood tref Naomi se hele gesin.
Sorg. Rut se sorg vir Naomi begin.
Sorg. ‘n Losser, Boas, vir Rut versorg.
Lewe. Só Naomi se nageslag geborg.

As jy tot toepassing wou kom,
sien: Jesus draai die siklus om:

Lewe. Uit haar nageslag Jesus gebore.
Sorg. Maria sorg in stal, so warm.
Sorg. Jesus sorg vir almal arm.
Dood. Sy sterwe keer hul nie verlore.

Lewe. Jesus het weer opgestaan.
Sorg. Nasorg laat dissipels verstaan.
Sorg. Dissipels het heidende versorg.
Geen dood! Jesus opgevaar as Borg.

Lewe. Deur Hom is ons weer gebore.
Sorg. Met sorg vertel ons die verlore.
Sorg. Die Heilige Gees sal ons lei.
Dood. Die ewige lewe sal ons kry!