Offers

with No Comments

Sondeloon bring die dood mee, (Rom 5:12)
daarom moes offers versoening gee:

Kom deur die tent van onmoeting se hek
met ‘n dier sonder liggaamsgebrek.
Voor die priesters die dier verbrand,
dra jou sonde na hom oor met jou hand. (Lev 17:1-4)

Die dier sal vir jou sonde vergoed
en reinig jou met sy bloed. (Lev 17:1)
As jy dit alles so doen,
word jy met God versoen. (Lev 17:5-9)

Offers met ongeregtigheid daarmee saam,
verafsku God en dit verwyder nie die blaam.
Hy verwag ‘n gesindheid van ware berou
van mense wat op Hom vir genade vertrou. (Amos 5:21-25, Jes 1:11-13)

Ons is sondig en vol venyn,
maar deur Sy finale offer en pyn,
het Hy vir ons voor God verskyn
en is ons nou innerlik rein.

Christus se bloed is vir ons vergiet
en so kry ons vergifnis verniet.
Deur Hom het ons vergifnis verdien
en daarom kan ons Hom nou dien! (Heb 9:12-15)

Tabernakel

with No Comments

Die volk het ‘n tabernakel gebou.
By voltooing het God daarvan gehou.
‘n Wolk het die Allerheiligste omhul,
so is dit met Sy teenwoordihgeid gevul.

Jare later was die tempel voltooi.
Binne was dit rein, heilig en mooi.
Weer het die wolk die tempel omhul
en met God se teenwoordigheid gevul.

Jesus se doop bewys Hy is rein:
Gereed vir God’s werk, al was dit pyn.
Daarom het God se stem Hom omhul
en is Hy ook met die Gees vervul.

Jesus het die voorhangsel laat skeur
en nou kan ek ook daardeur
toegang kry tot die Heiligdom
en toetree in gebed tot Hom.

Deur sy offer in die heiligdom
is my sonde vergeef deur Hom.
Hy het my met Sy heiligheid omhul
en daarom kan die Gees my vervul.

Ek is dus ‘n tempel van die Gees
en so kan God elke dag by my wees,
totdat Hy weer op die wolke kom,
om my te neem na Sy heiligdom!

1 2