Woord gebed: II Pet 1:3-11

with No Comments

O God, ek bid vir hulle wat U dien,
dat hulle in twee Petrus een sal sien:

U krag het ons alles gegee om te wen.
Dié gawes kom deurdat ons U ken.
Daardeur kan ons die verderf ontvlug
en kry ons die Goddelike natuur terug. (II Pet 1:3,4)

Daarom, werp ons alles in die stryd
om ons geloof te verryk met deugsaamheid.
O, God ook met kennis en selfbeersing,
en laat dit weer lei na volharding
en volharding na godsvrug
en bring dan die liefde terug. (II Pet 1:5-7)

Laat ons dit alles besit en maak dit meer,
en laat ons met ywer en vrug van Jesus leer.
As ons dit alles nie ons eie maak, is ons kort van sig:
en vergeet ons dat ons van sonde gereinig is… (II Pet 1:8-9)

Ons loof U vir die guns aan ons bewys:
dat U ons verkies en geroep het, na U huis,
waar ons feestelike toegang sal kry
en in U ewige koninkryk sal bly. (II Pet 1:10-11)

Gebed: 2 Petrus 1:20-21

with No Comments

Here, hier uit Twee Petrus een,
bid ek vir my, maar ook elkeen
in my kerk,
en by my werk,
Ook vir die wat ek bedien
en vir hulle wat U nog nie sien.

Laat die môrester in ons harte opgaan
help ons om die Woord te verstaan,
want geen profesie berus op eie uitleg.
Ja, op ons eie verstaan ons so sleg.

Ons weet geen profesie is deur ‘n mens voortgebring,
maar die Heilige Gees het hulle meegevoer en gedring,
sodat die woorde wat ons nou kan lees
net woorde van U af kon wees.

Amen.

Preke van Johannes: 2 Petrus reeks

with No Comments

Reeks oor 2 Petrus
Preek 1: Inleidend
Preek 2: Wees feesgereed deur die kosbaarheid van jou geloof te onthou!
Preek 3: Wees feesgereed deur jou kennis van God te verdiep en te vermeerder.
Preek 4: Wees feesgereed. Onthou om te onthou. God het jou reeds ALLES GEGEE om TOEGEWYD aan HOM te LEWE.
Preek 5: Onthou God se kosbare en grootste beloftes teenoor die waardelose en klein beloftes van die wêreld.
Preek 6: Berei jouself in alle ywer voor deur by jou geloof die kosbaarste versierings aan jou lewenstrourok vas te werk.
Preek 7: Berei jouself in alle ywer voor deur by jou GELOOF die kosbaarste versiering DEUG aan jou lewenstrourok vas te werk.
Preek 8: Berei jouself in alle ywer voor deur KENNIS by jou DEUG as kosbaarste versiering aan jou lewenstrourok vas te werk.
Preek 9: Berei jouself in alle ywer voor deur SELFBEHEERSING by jou GELOOF, DEUG en KENNIS, as kosbaarste versiering aan jou lewenstrourok vas te werk.
Preek 10: Berei jouself in alle ywer voor deur VOLHARDING by jou GELOOF, DEUG KENNIS en SELFBEHEERSING as kosbaarste versiering aan jou lewenstrourok vas te werk.
Preek 11: Berei jouself in alle ywer voor deur GODVRESENDHEID by jou GELOOF, DEUG KENNIS, SELFBEHEERSING en VOLHARDING as kosbaarste versiering aan jou lewenstrourokvas te werk.
Preek 12: Berei jouself in alle ywer voor deur LIEFDE VIR MEDEGELOWIGES EN ANDER by jou GELOOF, DEUG KENNIS, SELFBEHEERSING, VOLHARDING en GODVRESENDHEID as kosbaarste versiering aan jou lewenstrourokvas te werk.
Preek 13:
Preek 14:
Preek 15:
Preek 16:
Preek 17:
Preek 18:
Preek 19:
Preek 20:

Pasop vir dwaalleer – Hy kom weer! (II Pet 2 en 3)

with No Comments

Pasop vir die vals profeet,
wat maak asof hulle alles weet.
Hulle bring verderflike dwaalleer
en so verloën hulle die Heer (II Pet 2:1)

Die Here weet om dié wat Hom dien
Met hul beporoewings deur te sien,
maar die oordeelsdag se kaf
is die goddeloses se straf. (II Pet 2:9)

Hulle verlustig hulle om partytjie te hou.
Hulle praat lasterlik en is ontrou.
As jy saam met hulle begin eet,
gaan hulle jou verlei, moet jy weet! (II pet 2:12-14,18,19)

In die laaste dae sal mense verskyn
en hulle sal spottend sê van Hom:
Hy sal nie weer hierheen kom,
ons voorgeslagte het dan al verdwyn… (II Pet 3:4)

God het deur Sy woord die water laat ontstaan
en deur water het hy dit ook laat vergaan.
Maar die hemel en aarde is bestem vir vuur,
vir die goddelose in die oordeelsuur. (II Pet 3:5-7)

Een dag is vir My soos duisend jaar,
en duisend is weer vir My vinnig klaar.
Ek stel nie My belofte uit,
ek gee joú geduldig nog bietjie tyd! (II Pet 3:8-9)

Die Here sal kom soos ‘n dief in die nag:
Leef asof jy Hom enige oomblik verwag. (II Pet 3:11-13)
Beskou die geduld wat die Here met jou het,
as sy geleentheid om ook jou te red! (II Pet 3:15)

Geloofsgroei (II Petrus 1:1-11).

with No Comments

Sy krag het ons alles gegee om te wen.
Dié gawes kom deurdat ons Hom ken.
Daardeur kan ons die verderf ontvlug
en kry ons die Goddelike natuur terug. (II Pet 1:3,4)

Daarom, werp alles in die stryd
om jou geloof te verryk met deugsaamheid.
Ook met kennis en selfbeersing,
dan selfbeheersing met volharding
en volharding met godsvrug.
daarna bring dit dan liefde terug. (II Pet 1:5-7)

As julle dit alles besit en dit word meer,
sal julle met ywer en vrug van Jesus leer.
Iemand wat dit nie sy eie maak is kort van sig:
Hy vergeet dat hy van sonde gereinig is… (II Pet 1:8-9)

Probeer daarom met jou lewe bewys:
God het jou verkies en geroep na Sy huis
waar jy feestelike toegang sal kry
en in Christus se koninkryk sal bly. (II Pet 1:10-11)