Hulp in lyding

with No Comments

Hoor jy God se woord,
maar jy leef in sonde voort,
bedrieg jy jouself.
As jy jou verdiep in God se wet
en nie vergeet wat jy gehoor het,
bevry jy jouself. (Jak 1:22-25)

As jy swaarkry moet jy gebede bring.
As jy opgeruimd is, moet jy lofliedere sing. (Jak 5:14)
As iemand anders met ‘n siekte ly,
bid vir hom en gee salfolie by. (Jak 5:15).

Bely julle sondes teenoor mekaar –
die gelowige gebed werk kragtig daar. (Jak 5:17)
Elia het ernstig gebid vir die land se reën
en God het die aarde met ‘n oes geseën. (Jak 5:18)

So, wees in jou beproewing bly.
Jou hulp sal jy in die Bybel kry.
Bly bid as jy in die donker stoei,
so sal jy geestelik na Hom toe groei!

Versoekings

with No Comments

Jy kyk uit die verkeerde hoek
as jy sê: “Ek word deur God versoek.” (Jak 1:13)
Maar ‘n mens word verlei
en deur sy eie begeertes gelei.

Dan raak die begeertes bevrug
en sonde is die geboortevrug.
Wanneer die sonde dan ryp word,
laat dit jou in die dood in stort. (Jak 1:14-15, Ps 7:15)

Waak want jy het ‘n gewillige gees,
en bly bid want jy het ‘n swak vlees. (Mat 26:42, Jak 5:18-19)

Maar as iemand anders in sonde beland
lei hom met ‘n sagmoedige hand. (Gal 6:1)

Ons is van die sondedood gered
want ons Hoëpriester wat ons het,
het die versoekings weerstaan
in ‘n sondelose aardse bestaan. (Heb 4:15).

God het ons sonde vergewe
want Hy wil ons laat lewe.
Ons moet in dié waarheid glo:
Elke goeie gawe kom van Bo. (Jak 1:16-18).

Wat jy moet bid van Hom:
“Laat ons nie in versoeking kom,
maar verlos ons van die bose.”
Vermy so die pad van die goddelose… (Mat 6:13).

Onthou, geen versoeking is meer
as wat ‘n mens kan hanteer.
God is hierin getrou:
Hý gee die krag vir jou. (I Kor 10:13).

Wees bly as jy ly

with No Comments

Wat se raad het jy vir my
terwyl ek so swaar moet kry?

My broer en suster, wees bly
as jy onder beproewings ly. (Jak 1:2)

Wat is dit vir raad –
Jy seker nie waarvan jy praat!

As jy die geloofstoets deurstaan,
lei dit tot ‘n ryper geestelike bestaan. (Jak 1:3-4)
Glo in God, glo ook in My –
so kan jy in swaarkry vrede kry. (Joh 14:1,27)

Dis makliker gesê as gedaan:
As jy in mý skoene was sou jy verstaan…

As jy wysheid kort vir dit,
moet jy dit van God af bid.
As jy nie twyfel daarmee,
sal God dit vir jou gee (Jak 1:5-8, Mat 7:7-8).

Ek het hom nou vir uitkoms gevra
maar wat ek ek nou bydra?

Ons is vrygespreek deur die geloof
daarom kan ons vasstaan in wat Hy beloof.
Ons verdien dit nie met dade,
maar het vrye toegang uit genade.
Ons kan in swaarky ons verheug en sing
want ons weet dat dit volharding bring. (Rom 5:1-3).

Maar ek het alles verloor –
Hoe begin ek weer voor?

Al het jy al jou besittings verloor,
het jy die beter en blywende Een oor.
Al is jy deur ander verkul,
doen volhardend God se wil.
Behou jou vertroue en geloof
dan ontvang jy wat Hy beloof. (Heb 10:34-36).

Die siekte het my so uitgeteer,
ek kan amper net nie meer…

Al het jou gesondheid verwelk
en verdor jou blommekelk,
staan volhardend stewig:
God se woord bly vir ewig (Jes 40:6-8).

Ek dink ek begin verstaan
dat ek in Hom vas kan staan…

Gelukkig is hy wat in versoeking standvastig bly:
Hy sal as oorwinningsprys die lewe kry. (Kol 1:11-12, Heb 10:34-36)

O God in my swaarky is ek bly,
want ek het U vrede gekry.
U het die ewige lewe vir my beloof
en daarom kan ek U nou al loof!

Die koningin in die skaakspel

with No Comments

‘n Goddelike skaakspel is begin…
Vasti wou nie die koning bekoor.
Die koning word toe baie kwaad
en vra sy amptenare se raad.
So het sy haar status verloor
en Ester word toe die koningin.

Paleisbeamptes wou die koning vermoor.
Mordegai het by die poort daarvan gehoor.
Deur Ester is die koning daarvan vertel.
“Skryf dit in die annale” was sy bevel.

Haman: “Die koning het my vereer
so, buig jul almal voor my neer!”
Mordegai het nie gebuig voor die bevel.
Die dienaars het vir Haman gaan vertel.

Haman het toe agteraf geknoei
om die Joodse volk uit te roei.
Op die twaalfde maand val die lot
vir uitwissing deur die koning se gebod.

Mordegai het sy kleure geskeur
en in die stad geloop en treur.
“Miskien het jy juis dié posisie gekry
om so die volk van uitwissing te bevry!”

Ester het haar voorberei
om ‘n spreekbeurt by die koning te kry.
Sy het ‘n maaltyd gevra,
om daar haar boodskap oor te dra.

Haman, jou optrede laat my walg.
Hang hom aan sy eie galg!
Mordegai, jy gaan nou regeer
net mý posisie is nog meer.

Die wet van Mede en Perse is vas,
maak nou eerder ‘n nuwe wet.
“Verdedig julle self” is toe gelas.
So is die volk van uitwissing gered.

Hierdie geskiedenis wil jou leer:
Satan kan met skuiwe tyd verdryf
en skaakstukke val soms neer…
Maar skaakmat bly God’s laaste skuif!

God gee opdragte deur heidense konings

with No Comments

Koning Kores van Persië het die uitspraak gegee:
Die Here die God van die hemel, aarde en see
het al die koninkryke van die aarde aan my gegee.
Sy volk mag terugkeer, en vat tempelskatte mee.
Mense daar moet gee: silwer, goud en vee.
Vat dit alles en gaan bou julle tempel daarmee. (Esra 1:1-4)

In koning Darius se proklomasie het gestaan:
Laat die werk aan die tempel ongehinderd voortgaan
Laat hulle die tempel bou waar hy moet staan
Dra vir hulle koring, sout, wyn en olie aan
Doen dit elke dag, sonder om een oor te slaan
Miskien sien hulle God ons genadig aan. (Esra 6:7-10)

In Koning Atastarta se opdrag het gestaan
dat die wetsgeleerde Ester na Jerusalem moet gaan.
Esra het hom toegewy aan die wet van die Heer
en wou dit in praktyk toepas en die volk dit leer.
Esra, jy moet regeerders en regsters gaan aanstel
en die wet van God as maatstaf daar gaan instel. (Esra 7-10,23-27)

Nehemia

with No Comments

Vreeslik, die boodskappe uit elke oord.
Verskrikte boodskappers bring die woord:
“Die vyand in oormag kom van Noord –
vernietig is elke stad en oord!”

Laat ons wagte in die verte tuur.
O, so naby jou oordeelsuur…
Ek skuil agter die beskermingsmuur
is dit wel bestand teen die vuur?

Ek het gedink mure sal my beskerm.
Luister net na die gehuil en gekerm.
Oral is pyn en uitpeul derm –
hul het hul nie eers oor kinders ontferm!

Als verlore – net my lewe behou…
In die verte in ‘n vreemde gebou,
kom ek tot inkeer en opregte berou:
Ek het op verkeerde dinge vertrou!

U moes my tot in my wese skud,
sodat ek weer opreg kan bid.
Juis in die middel van so gebed,
het U my siel van die bose gered.

Ek maak die koning se glase blink,
terwyl ek herbou planne bedink.
Vir hom sal ek ‘n glasie skink,
dat hy die goedkeuring beklink.

En ten midde van al die gevaar
kon ek uiteindelik wel bedaar.
En stadig, maar seker, als aanvaar,
want ek weet die fondament is klaar.

Elkeen moet sy deel nou bou
en daarmee saam op God vertrou.
In een hand my wapen gehou
en weet God bly altyd getrou.

Net Hy het ons die krag verleen
en so bou ons steen op steen.
In die hoek groot en alleen –
die hoeksteen is God se Seun.

Na die nuwe mure kyk ons trots:
Dis gebou op Hom, die rots.
Hier is ons nou werklik veilig
want hierdie stad is geheilig.

Deur vandag baie Bybel te lees
sal jy ook soos Nehemia kan wees:
Afhanklik, biddend, bouend, bedees
ja, vol van die Heilige Gees!

As die slegte boodskap dan weer kom,
staan elke mond net verstom,
want al val al die mure om,
ons vertrou nou net op Hom!

Waarvoor hardloop jy?

with No Comments

Skreeuend en met swaard in die hand
hardloop hulle af op hul vyand
Die doel is uitbreiding van mag
inpalm van besittings met eie krag.(bv. Joël 2:9)

Verloorders in die bloedige geveg
hardloop angsbevange weg.
Hulle het alles verloor wat hulle het
nou poog hulle om net hul eie lewe te red. (bv. Jer 4:29)

‘n Enkele hardloper gordel sy kleed vas
en hardloop met ‘n sterk en volhardende pas.
O koning, ek kom deel U die boodskap mee
U vyand is oorwin en in u hand gegee. (II Sam 18:19)

So is elkeen ook in die lewenswedloop oppad
Party hardloop vir eie verryking wat ander se goed vat.
Ander hardloop vir oorlewing, moeg en afgemat,
maar min hardloop om die blye boodskap te vat.

Hoe hartseer dat baie kerk mense hul godsdiens sien
as ‘n reis op ‘n trein met die kelner wat bedien.
Wanneer laas het iemand jou uitgevra
oor die hoop wat jy binne in jou dra? (I Pet 3:15)

Elf hoofstukke van die Hebreërs brief het die gevolgtrekking gebring:
Daarom laat ons van elke las ontslae raak
van die sonde wat ons so maklik omring
en van die lewe, ‘n volhardende wedloop maak. (Heb 12:1)

Met alle dinge, wat jou van God af hou, afgegooi (Heb 12:1)
moet jy jou met die gordel van waarheid tooi.
Daarin getuig geloofsgetuies, van die beskermende skild soos beloof (Ef 6:16, Heb 11)
en dit laat jou oë rig op Jesus die Leidsman en Voleinder van geloof. (Heb 12:2)

En as jy die Woord nog verder lees,
leer jy hoe jou hardloop moet wees:

Elia se hardloop was gedryf deur gebed:
Na hy vuur en reën uit die hemel afgebid het,
was hy, hardlopend, so vol van die Heilige Gees,
dat hy vinniger as die koning se strydwa kon wees. (I Kon 18:46)

Die wat Jesus gehoor het, het na hom toe gehardloop. (Legio in Mark 5:6).
Sy bose geeste het in die varke oor die krans gehardloop.
Getuies daarvan het na die dorp toe gehardloop
om te gaan vertel, met harte vol nuwe hoop. (Luk 8:34)

Of jy hardloop na die kruis om Jesus asyn te gee, (Mat 27:48)
of soos die vroue deel jy ander die opstanding mee. (Mat 28:8)
Of soos Saggeus na ‘n boom om Jesus te sien
en kry daarmee genade onverdien… (Luk 19:4)

Paulus was so hardloper vir die oorwinaarskroon.
Hy skryf: Die verlossing van verlorenes is sy loon.
Hy het die Blye Boodskap na verlorens gebring
en gaan saam met hulle vir ewig lofliedere sing! (Fil 2:16-17, 4:1)

Gewapen met hierdie Woord, die swaard van die Gees
laat die helm van verlossing, jou beskerming wees.
Met skoene van bereidheid om die evangelie te deel
nie vir jou self nie, maar om ander te heel. (Ef 6:14-17)

Help mense dat hulle slap hande weer sterk vat
en versterk hulle lam knieë op die pad. (Heb 12:12-13)
Bemoedig hulle want baie wat eerste is, sal laaste wees,
en wat laaste is, eerste as hulle hardloop deur die Gees. (Mat 19:30, Mark 10:31)

Leer hulle dat alles wat hulle in die verlede wou wen
waardeloos is, en die passie is nou om Jesus te ken. (Fil 3:7-8)
Vergeet van alles agter jou – al daardie sleg is klaar – (Fil 3:13)
as jy bly omkyk in jou hardloop word jy ‘n soutpilaar! (Gen 19:26)

Hardlopers, wat die Here vertrou, kry nuwe krag
Hulle vlieg met arendsvlerke deur hul dag
Hulle hardloop en word nie moeg
vir hulle is die lewe nie ‘n geswoeg. (Jes 40:31)

Vertel hulle van die verlore seun wat nog ver in die pad afkom
en die Vader wat hardloop en toe omhels hy hom! (Luk 15:20)
Ja, help hulle om die oorwinning te behaal
dat God hulle by die wenstreep kom haal. (Op 2:17, II Tim 4:7-8)

Help hulle die oorwinning behaal
Hardloop vir die doel van ander

DGM Gebed

with No Comments

O God, U het ons hier vergader,
om in gebed tot U te nader.
Ons wil dissipelmakers bedien,
laat ons die werk van U, O Gees sien.

O Wingerdstok, ons wil in U bly
Laat U woorde ons hart bevry.
U het beloof ons kan vra net wat ons wil hê,
en U sal ons dit nie ontsê:
Maak ons, U dissipels, se vrugte meer
en dit alles net tot U, ons Vader, se eer. (Joh 15:7-8)

Ons is ‘n klein groepie lote hier.
Ook ons is twee-twee gestuur.
Die wingerdstok se oes is groot,
die werkers is min en aan wolwe ontbloot… (Luk 10:1-2)

Daarom bid ons dringend, in hierdie uur,
dat U werkers vir die oes sal stuur.
Ja, Here, lammers wat in afhanklikheid sal gaan
agter die enigste ware Herder aan. (Luk 10:3-4)

Ons bid dat U ons persone van vrede sal wys
as ons uitroep: “Vrede in hierdie huis!”
Laat ons daar bly om die lote te snoei,
want dis waar U bloeisels wil laat groei. (Luk 10:5-6)

U het reeds daar die grond voorberei.
Ons sal daar ook U versorging vir ons kry.
U wil dat ons U saad net daar saai,
want so gaan ons honderdvoudig maai. (Luk 10:7, Mat 13:8)

Vir ons as lammers om Satan te weerstaan,
trek ons U volle wapenrusting aan:
Met die Woord, die swaard van die Gees,
laat die skoene aan ons voete oppad wees! (Ef 6)

Gebed: Job 32:12,18 en 33:1-3

with No Comments

O God, gee ons soveel kennis van U wet
dat selfs al kry ons soos Job swaar,
mense van ons sal kan verklaar:
Hierdie is ‘n man wat wysheid het.

Laat U Gees ons binneste dwing
om oor U weldade te sing
Soos nuwe leersakke van wyn
laat my oopbars en U lig laat skyn.

Ons bid vir die in Job se smart
soos Elihu uit ‘n opregte hart.
Laat hierdei woorde die boek Job wees
woorde gespreek deur U Gees.

Amen

Gebed: Mat 7:24-27

with No Comments
Foto geneem tydens ‘n uitreik na Zimbabwe saam met Topia

Rotsmense

O God, gee vanoggend vir my insig
uit Matteus sewe vers vier en twintig:

Laat my na U Woord luister en dit vertrou.
Ja, soos ‘n verstandige wat sy huis op ‘n rots bou.
As storms en winde oor my huis gaan
laat dit stewig op daardie Rots staan.

O genadige God, gryp in met U hand,
so baie mense bou nog op sand.
Hulle huise gaan inmekaar stort,
en ek weet wat gaan van hulle word…

Die skare was verstom
toe die lering na hulle kom.
Laat ek met daardie lering gaan,
waar U sandbouers wil laat verstaan…

Amen

 

1 2 3 4 5 37