Die ballingskap uit Psalms

with No Comments

Vir U wingerd het U die nasies uitgedrywe
en het U ons as stok geplant vir druiwe. (Ps 80:9)
Ons wortels het gegroei onder U seën (Ps 80:10).
en het aan die berge sy skadu verleen. (Ps 80:11)

Waarom het U ons mure afgebreek? (Ps 80:13)
Verbygangers kan hulle toe wreek. (Ps 80:13)
Ons is soos ‘n onkruid verbrand – (Ps 80:17)
Hou tog oor U uitverkorenes U hand… (Ps 80:18)

Waarom, o God, hou U aan om ons te verstoot?
Waarom is U kwaad vir die kudde wat aan U behoort? (Ps 74:1)
U het ons lank gelede as besitting verkry.
Dink tog aan ons en maak ons vry! (Ps 74:2)

Hulle het u heiligdom aan die brand gesteek,
U woonplek is tot op die grond afgebreek… (Ps 74:7).
Lyke van u dienaars is aan voëls gegee om te vreet,
die vleis van U troue dienaars is deur wilde diere geëet. (Ps 79:2)

Hoe lank nog, o God, wil ons weet,
maar daar is nie meer ‘n profeet… (Ps 74:10)
Sal U toorn dan vir altyd duur,
U woede bly brand soos ‘n vuur? (Ps 79:6)

Waarom lig Hy nie Sy hand
en vernietig hierdie vyand? (Ps 74:11)
Die heidene sê: “Waar is hulle God nou?”
Laat ons tog hulle straf aanskou. (Ps 79:10)

By die riviere van Babel, so blink
vloei ons trane as ons aan Sion dink. (Ps 137:1)
Hulle vra: Sing vir ons ‘n lied.
Hoe kan ons dit doen in verdriet? (Ps 137:3,4)

Die profeet Esegiël het ons geleer:
Ons moet besef wie is die Heer
Daarom kan ons weer sing,
Ja, in swaarkry aan Hom die hulde bring:

God is van altyd af my koning,
Hy red hier op aarde, uit sy woning. (Ps 74:12)
Selfs die monster van die see
word verpletter en vir haaie gegee. (Ps 74:13)

U hou die fonteine en riviere in stand (Ps 74:15)
Somer en winter is die werk van U hand. (Ps 74:17)
U wat die oorsprong van dag en nag weet – (Ps 74:16)
moet tog nie u verdrukte volk vir goed vergeet (Ps 74:19)

Die hele land is verwond –
dink tog weer aan U verbond! (Ps 74:20).
Help ons, o God, ter wille van U eer
vergewe ons ons sondes nog ‘n keer. (Ps 79:9)

Dan sal julle leer: Ek is die Heer!

with No Comments

As die dooie liggame tussen julle lê (Eseg 6:7),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As julle lyke tussen julle afgode stink (Eseg 6:13),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer jul land verval na verlate woestyn (Eseg 6:14),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer julle vir jul afskuwelike dade betaal (Eseg 7:5,9),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer julle kry wat julle verdien (Eseg 7:27),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer julle kook soos vleis in ‘n pot (Eseg 11:11,12),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek julle uitmekaarjaag en verstrooi (Eseg 12:15),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer die stede in puinhope verander (Eseg 12:20),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer profete soos jakkalse moet aas (Eseg 13:4,9),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer leiers tot spot gemaak word (Eseg 14:8),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer vuur julle verteer (Eseg 15:7),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek my verbond steeds hou (Eseg 16:62),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As julle in alle windrigtings verstrooi (Eseg 17:21),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Julle moet weer die Sabbat heilig hou (Eseg 20:20),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As jou eersgeborenes verbrand (Eseg 20:26),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As julle in ‘n ander land moet woon (Eseg 20:38),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer Ek julle weer bymekaarmaak (Eseg 20:40),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer Ek handel volgens die eer van my Naam (Eseg 20:44),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer Ek ‘n end maak aan jou onreinheid (Eseg 22:15),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As julle soos silwer in ‘n oond gesmelt word (Eseg 22:22),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As julle afstootlike gedrag op julle eie kop afkom (Eseg 23:49),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As Esegiël vir julle ‘n voorbeeld is (Eseg 24:24),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As ek die Ammoniete uitroei en laat ophou bestaan (Eseg 25:7),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As ek Moab straf met mense uit die Ooste (Eseg 25:11),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As ek my voluit op die Filistyne wreek (Eseg 25:17),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As Tirus ‘n buit vir die nasies word (Eseg 26:6)
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As pes en vyand Sidon dood (Eseg 28:23),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As ek Israel weer bymekaarmaak (Eseg 28:25),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As roofdiere en voëls Egipte vreet (Eseg 29:5),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As Nebukadnesar Egipte plunder (Eseg 29:9),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek al Egipte se inwoners laat omkom (Eseg 32:15),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek julle land ‘n verlate, verwoeste plek maak (Eseg 33:29),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As ek die juk stukkend breek en julle red (Eseg (34:27),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As julle nie weer deur ander nasies verneder word nie (Eseg 34:29),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As ek my hand teen Edom uitsteek (Eseg 35:3),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As ek met Edom maak wat hy met Israel gemaak het (Eseg 35:11),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As ek my heiligheid laat blyk (Eseg 36:23),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As ek antwoord op julle gebede (Eseg 36:37),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

As ek lewe in dooie bene bring (Eseg 37:6),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek julle grafte oopmaak en julle laat uitkom (Eseg 37:13),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer my woonplek by julle is (Eseg 37:27),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek My voor al die nasies laat ken (Eseg 38:23),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek vuur in Magog se land instuur (Eseg 39:6),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As ek my heilige Naam laat ken (Eseg 39:7),
dan sal julle leer:
Ek is die Heer!

Wanneer ek die land reining van die Gog hordes (Eseg 39:12),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As al die nasies die oordeel sien wat Ek bring (Eseg 39:21),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

As Israel voor al die nasies My erken as heilige God (Eseg 39:27),
dan sal hulle leer:
Ek is die Heer!

Wat gaan dit vat, liewe leser,
voordat jý leer:
Ek is die Heer?!

Groen druiwe en stomp tande

with No Comments

Die man wat hom met My versoen,
wat reg laat geskied en reg doen,
hy wat na My voorskrifte strewe,
vir hom sal Ek laat lewe. (Eseg 18:5-9)

Maar as sy wilde seun nie leer
en bly om ander se vroue te onteer
en nie die sonde ontsien,
sal hy die dood verdien! (Eseg 18:10-13)

Maar as die kleinseun doen wat ek bepaal,
sal hy nie vir sy pa se sondes betaal:
Ek sal die seun vergewe,
en hy sal dan bly lewe,
maar sy pa sal Ek nie ontsien,
want hy het die dood verdien. (Eseg 18:14-18)

Dis nie My wil dat die goddelose sterf,
maar dat hy hom bekeer en die lewe erf. (Eseg 18:23)

As iemand ophou om goed te doen,
sal sy vorige dade hom nie kan versoen.
Maar as ‘n goddelose hom bekeer,
dink Ek nie aan sy sonde meer. (Eseg 18:21-24)

Moenie met woorde van reg speel –
Ek sal altyd regverdig oordeel! (Eseg 18:25-29)

Oor jou eie optrede moet jy jou kwel
Israel, Ek gaan die oordeel oor jul vel!
Maar jy wat goed doen hoef nie te bewe,
vir jou gee Ek ‘n nuwe gees en lewe!

Jy word gered uit genade alleen,
op grond van Christus se verdienste alleen,
deur die geloof alleen
tot goeie dade sonder perke
en daarom volgens goeie werke.
So doen jy alles volgens Sy gebod,
alles tot eer van die Drie-enige God!

God praat deur Esegiël

with No Comments

Ek wil met jou praat, so jy moet staan!
Ek wil dat jy na die Israeliete toe gaan,
hulle is ‘n weerbarstige volk,
maar jy moet My boodskap vertolk. (Eseg 2:1-6)

Open jou mond en eet wat Ek jou bied:
Eet die boekrol met die hartseer lied. (Eseg 2:8-10).
Die Here het my hierdie boekrol laat eet
sodat ek die inhoud van Sy boodskap weet. (Eseg 3:1-3)

Jy moet vir Israel My boodskap vertaal.
Dis joú volk en in jou taal.
Heidene sou berou het in smart,
maar hierdie volk se koppe is hard! (Eseg 3:4-7)

Moenie bang wees nie – Ek is aan jou kant.
Ek maak jou kop ook so hard soos diamant. (Eseg 3:8-9)
Die wat nie luister sal oor sy eie sonde sterf,
maar as jy hom nie waarsku nie sal jy die blaam erf! (Eseg 3:18-21).

Jy moet ‘n baksteen vat,
maak daarmee ‘n beeld van die stad.
Gooi ‘n beleëringswal teen hom
en stormramme moet rondom kom.

Gaan lê dan op jou linkersy
om so die volk se sonde op jou te kry.
‘n Dag vir elke jaar se sonde teen My:
Drie honderd en negentig dae moet jy so bly! (Eseg 4:1-5).

Vat koring, gars, boontjies en lensies om te eet –
presies net tweehonderd en dertig gram gemeet.
Maak dit op mens uitwerpsel gaar en skep dit in.
Drink water met tussenposes, ook maar min…(Eseg 4:9-12).

Dis ‘n beeld van Jerusalem se hongersnood:
Bekommerd sal hulle gebrek ly aan brood.
Vir water sal hul volgens maat in toue staan,
mekaar met skrik aanskou en van sonde vergaan. (Eseg 4:16-17).

Mens, vat ‘n skerp swaard
en sny af jou hare en jou baard.
‘n Derde moet jy in die stad verbrand.
‘n Derde moet jy fynkap buite in die sand.
‘n Derde moet jy in die wind weg laat waai,
want so gaan ek verwoesting onder hulle saai
Jy moet ‘n klompie hare agterhou:
Werk dit toe in jou klere se vou… (Eseg 5:1-4,12).

As My woede daarna verkoel,
sal hulle weet wat het Ek bedoel.
Eers dan sal hulle verstaan:
Ek was oor hulle begaan… (Eseg 5:12-13).

Moet jy ook eers alles verloor,
voor jy God se boodskap gaan hoor?
Hierdie profeet wil met jou ook praat,
want ook jy het die verbond verlaat.

Luister tog want jy moet verstaan:
Jou God is diep oor jou begaan.
Jy moet in Sý beloftes glo en vertrou
dat Jesus jou in Sy klere toevou.

Uit die dieptes roep ek na U, o Heer,
Moet tog nie my hulp geroep ignoreer (Ps 130:1-2)
As U my sonde sou gadeslaan,
wie sou dan nog kon bestaan? (Ps 130:3)

Ek stel my vertroue in Hom wat leef,
want ek weet U is die een wat vergeef.
Die Here sal sy Woord vervul (Ps 130:5)
en my weer in sy troue liefde omhul. (Ps 130:7)
Al is dit nou hier donker nag,
sal ek op die Here alleen bly wag! (Ps 130:6)

Esegiël se visioen

with No Comments

Die hemel het in ‘n visioen oopgegaan
vir ‘n boodskap wat ek moes verstaan. (Eseg 1:1)
‘n Hewige storm uit die Noorde
bring vir my God se woorde. (Eseg 1:4)

Uit die wolk het vlamme geflits
en blinkend teen die wit metaal geblits.
Vier wesens het daaruit gekom
met vier gesigte elk wat verstom.
Hulle bene was reguit gewees
met kloue soos die van ‘n bees (Eseg 1:4-7).

Die voorste was ‘n mens se gesig,
links het die bees krag berig.
Die regter gesig: die moed van ‘n leeu
en agter die arend se geskreeu. (Eseg 1:9-12).

Langs elke wese was ‘n wiel vol edelsteen.
‘n Wiel binne ‘n wiel het beweegbaarheid verleen.
Hulle het beweeg waar die Gees wou gaan
en as Hy wou, het hulle gaan staan. (Eseg 1:15-21)

Bokant hulle kop was ‘n gewelf soos ‘n ysberg.
Met twee vlerke het hulle hulle verberg.
Hul vlerke het geruis soos baie mense bymekaar,
soos die gedreun van ‘n leërmag daar vergaar. (Eseg 1:22-25)

Bokant die gewelf was ‘n troon van saffier
met daarop die gestalte van ‘n mens in vuur.
Die glans van die reënboog getuig van trou:
Hierdie magtige verskyning van God sal ek onthou! (Eseg 1:26-28)

Hierdie boek begin met ‘n visioen
sodat jy jou met die Almagtige versoen,
want as Hy weer so kom verskyn,
is dit die einde van aardse pyn!

Ja, die boek waarsku oor oordeel wat kom,
maar ook God se genade wat verstom.
Maar net dié wat in Sy woorde glo
sal deel in die vreugde daarbo…

God se eer – Nebukadnesar word bekeer

with No Comments

Nebukadnesar het weer gedroom,
die keer van ‘n reuse boom.
Die boom het egter in die slag gebly
en daarvan het net ‘n stomp agter gebly. (Dan 4:20-23)

Die Allerhoogste het oor u besluit:
U gaan uit die samelewing uit.
U sal soos ‘n dier moet leef,
tot God U sonde vergeef. (Dan 4:24-26)

Breek met u sonde en ongeregtigheid.
Doen reg en bewys barmhartigheid.
As U werklik op God vertrou,
sal u voorspoed wel aan kan hou. (Dan 4:27)

Kyk net hoe groot en magtig is mý land:
Dit kom alles net deur mý sterk hand!
Sy woorde was nog nie koud,
of hy moes gras eet in die woud. (Dan 4:29-32)

Later was die vasgestelde tyd verby,
en het ek na die hemel opgestaar.
So het ek my nederigheid verklaar.
Daarna het ek my verstand teruggekry. (Dan 4:34)

Ek het die Allerhoogste geprys,
want hierdeur het Hy my gewys:
Geen einde aan sy heerskappy en krag.
Sy koninkryk bestaan oor elke geslag.
Daar is niemand wat Hom kan keer
en vir Hom kan sê: ‘Wat doen U Heer?’ (Dan 4:35-36)

My koningskap is weer herstel,
daarom wil ek aan almal vertel:
Ek loof die Hemelse Koning
wat regverdig is in Sy woning. (Dan 4:36-37)

Gaan jy alweer vandag
dink sukses kom van eie krag?
Of gaan jy buig voor gesag –
voor die Een met alle mag?

Obadja

with No Comments

So sê die Here oor Edom:
“Al die nasies moet kom!
Saam moet ons oorlog maak,
want teen Edom het Ek ‘n saak!” (Ob 1:1)

Jy is deur jou vermetelheid mislei.
Jy dink: Wie sal my hier bo kan afkry?
Al het jy tussen die sterre jou vesting gebou,
ook daar sal jy jou oortredings berou… (Ob 1:2-4)

Daardie dag sal Ek alles stroop.
Selfs jou vriende sal oor jou loop.
Die wat jy gehelp het, sal jou daag.
Jou eie bondgenote sal jou jaag. (Ob 1:5-9)

Jy word gestraf, dis Mý woord,
oor jou broervolk se moord.
Toe hulle in ballingskap gaan,
het jy afsydig daar gestaan. (Ob 1:10-11)

Toe die ramp hul tref was jy daar
en het hulle goed vir jou vergaar.
Oor hul lot het jy jou verheug,
op vlugtelinge moord gepleeg. (Ob 1:12-14)

Soos Jakob die oordeelsbeker moes drink,
so sal Ek dit vir alle nasies skink,
maar op Sionsberg sal daar uitkoms kom:
Jakob sal dit besit – dit behoort aan hom. (Ob 1:15-17)

In daardie uur
is Jakob die vuur.
Esau sal sy straf kry:
Niemand sal oorbly! (Ob 1:18-20)

Die op Sionsberg word bevry,
hulle sal Esau se bergland kry.
Die heerskappy behoort aan die Heer:
Gee aan Hom alle eer! (Ob 1:21)

Die vierde visioen

with No Comments

Ek sien ‘n man met linneklere aan
‘n Vierde visioen, moeilik om te verstaan.
Sy liggaam het geskitter soos ‘n edelsteen,
soos gepoleerde brons, sy been. (Dan 10:1-8)

Toe ek die man hoor praat,
val ek in bewustelose staat.
‘n Hand het my gerusgestel:
“Ek wil jou die toekoms vertel.
Dis opgeteken in die boek van Waarheid:
Konings en volke se komende stryd.” (Dan 10:9-21)

Hy vertel toe die afloop van die Persiese ryk
en die opstaan van die Griekse koninkryk. (Dan 11:1-4)
Bondgenootskappe sal dan ontvou
met dogters wat strategies gaan trou. (Dan 11:5-20)

Maar Antiogos, die veragtelike persoon
gaan die bondgenootskappe verloon.
Hy sal gelowiges verbrand en gevange neem.
Hy sal baie van hulle godsdiens vervreem. (Dan 11:21-35)

In die tyd van die Antichris se pyn
sal Migael op die toneel verskyn.
Baie sal uit die graf opstaan
en die ewige lewe binnegaan.
Ander breek ook die dood se bande,
maar tot veragting en ewige skande… (Dan 12:1-2)

Hoe lank sal hierdie gebeure aanhou?
Hy het sy hande na die hemel opgesteek:
Wanneer die gewyde volk se mag breek,
sal al hierdie dinge eers op kan hou. (Dan 12:5-7)

Waar loop dit alles heen?
Net God weet alleen!
Gaan jy dan nou,
die woorde word geheim gehou. (Dan 12:8-9)

Die verdukking sal baie louter en suiwer,
maar die goddeloses sal nie oor sonde huiwer.
Hulle sal in goddeloosheid bly bestaan,
maar verstandiges sal dié waarskuwing verstaan. (Dan 12:10)

Van die gruwel opgerig word begin die tyd loop.
Daar sal dan twaalf honderd en negentig dae verloop
Met dertien honderd vyf en dertig dae verby,
sal dit goed gaan met wie geduldig kon bly. (Dan 12:11-12)

Maar tot die einde moet jy aanhou,
dan kom daar ‘n tyd van rus vir jou.
Maar uit die graf kom jy weer uit,
om jou deel te ontvang in die einde van tyd. (Dan 12:13).

Daniël se gebed

with No Comments

Ek het uit Skrifte van Jeremia vasgestel
dat die ballingskap sewentig jaar sou tel.
Daarom het ek tot God gebid
en my kop vastend met as gewit. (Dan 9:1-3)

Ontsagwekkende God, U handhaaf u verbond en u trou
teenoor dié wat U liefhet en U gebooie hou.
Ons het gesondig en ons het oortree –
nie volgens U bepallings, maar ons eie weë. (Dan 9:4-5)

Na U profete het ons nie geluister
al het hulle gewaarsku ons is die pad byster.
Ons en ons leiers se sonde het al wyer gekring:
Ons het self hierdie ellende oor ons gebring! (Dan 9:4-8)

Here, onse God, U bewys barmhartigheid en U vergewe,
al was ons opstandig teen U in ons hele lewe. (Dan 9:9)

Die vloek was in Moses se boek opgeteken
en U het het die straf oor ons ontketen.
Die straf oor ons regeerders is vervul:
Jerusalem is met pyn en lyding gevul… (Dan 9:10-12)

Ons het ons nie van sonde bekeer,
daarom het U nie die onheil gekeer.
Ons het nie geluister toe U ons wou versoen,
U is regverdig in alles wat U doen! (Dan 9:13-14)

U het u volk met mag uit Egipte gelei,
maar in plaas van dank het U net sonde gekry.
Neem tog U toorn weg van U stad,
want deur ons sonde het U naam ‘n klad. (Dan 9:15-16)

Verskyn tot redding van U heiligdom.
Hoor tog my gebed wat na U toe kom. (Dan 9:17)

Luister nog!
Hoor ons tog!
Sien ons raak!
Vat ons saak. (Dan 9:18-19)

Terwyl ek nog so ons sonde bely,
kom Gabriël aangevlieg na my.
Ek kom met ‘n antwoord na jou toe aan,
luister mooi dat jy die visioen verstaan. (Dan 9:20-23)

Daar is sewentig tydperke vasgestel, (Dan 9:24)
Ek gaan sewentig sewetalle aftel. (Dan 9:24,1953)
In dié tyd word aan sonde ‘n einde gemaak,
versoening word gedoen vir elke saak.
Blywende geregtigheid word tot stand gebring
en word vervul met die tempel se herinwyding. (Dan 9:24,ook 8:24,1953)

Jy moet nou goed verstaan:
Vandat die opdrag van herstel uitgaan
totdat God se Regeerder kom,
gaan nege en sestig tydperke om. (Dan 9:25)

Hy word dan onskuldig doodgemaak
en ‘n ander sal dan koning raak.
Op die hoek van die tempel sit hy ‘n gruwel vir God
en vervolging is dan die Godsvolk se lot…
Maar daar is bepaal wat aan die einde van hom sal word:
God se rampe word dan oor hom uitgestort! (Dan 9:26-27)

Daniël het vir die volk se vergifnis gevra,
God het dit na die hele mensdom oorgedra.
Daniël het vir die volk se herstel gesmeek,
God herstel alle volke in die sewentigste week!

Hierdie belofte geld ook vir jou.
God vra dat jy bely – sommer nou!
Terwyl jy dan nog so bid en vas,
verlig Hy jou juk en las.

Hy sal jou laat verstaan
waaroor dit eintlik gaan:
Wêreldse dinge se einde is bepaal,
dan sal God jou ook kom haal!

Die skaap- en bokram

with No Comments

Ek het ‘n skaapram sien staan.
Hy het almal gestoot en verslaan. (Dan 8:1-4)
Toe kom ‘n bokram met ‘n horing wat verstom:
Die skaapram was nie opgewasse teen hom. (Dan 8:5-7)

Op die hoogtepunt van sy mag,
breek die groot horing en so sy krag.
Vier horings het toe uitgekom
en uit een ‘n nuwe, maar half krom. (Dan 8:8-9)

Sy mag het so uitgebrei en gegroei,
dat hy met die hemelse leërmag kon stoei.
Hy het aanvalle na die Hoof daarvan gesteek
deur sy heilige tempel en rituele af te breek. (Dan 8:10-11)

Bekommerd vra ek jou:
Hoe lank sal dié dinge aanhou?
God is in beheer van die stryd –
Dit eindig op ‘n vasgestelde tyd! (Dan 8:12-14)

Kan iemand die visioen vir my belig?
“Gabriël, verklaar vir Daniël die gesig!”
Dit gaan oor die einde se tyd,
want dan loop God se toorn uit. (Dan 8:15-19)

Die betekenis van die skaapram
is die Meders en Perse se stam.
Die harige eenhoring bokram
is Griekeland wat almal verlam.
Hoe jy die vier horings moet verstaan,
is dat vier koninkryke uit hom sal ontstaan. (Dan 8:20-22)

Op die hoogtepunt van hul venyn
sal ‘n hardvogtige koning verskyn.
Hy sal met vindingrykheid slaag
en selfs die hoogste Regeerder daag. (Dan 8:23-25)

As vervolgdes sy vernietiging wens
gebeur dit sonder die toedoen van ‘n mens! (Dan 8:25)
Wat jy hieruit moet leer
is dat dit werklik gaan gebeur. (Dan 8:26)

As jy gebeure na sou speur
sal jy sien dit het presies so gebeur.
Op die hoogtepunt van hulle pyn
het Jesus, as Lam, op die toneel verskyn! (Joh 1:29)
So het Daniël se “einde van die tyd”
die Ou Testament afgesluit.

Sit jy midde in ‘n krisis en ramp?
Voel jy hoe die bokram jou stamp?
Lees hierdie hoofstuk weer,
want midde hierin is God in beheer.

As jy Openbaring nou bestudeer
sal jy presies sien wat gaan gebeur.
Op die hoogtepunt van aardse pyn
sal die Lam op die toneel verskyn! (Op 13:5-8)

Al voel jy nou die horing van die ram,
jou naam is in die boek van die Lam. (Op 5:6-10)
So sal die “einde van die tyd”
die Nuwe Testament ook af kom sluit.

1 2 3 4 5 33