Jona leer van God se genade. (Jona 4)

with No Comments

Jona was ontevrede en kwaad.
Dit gaan Israel beslis nie baat.

Van U groot genade het ek geweet
dat U barmhartig en liefdevol heet.
U sien maklik af van die straf.
Ek gee nou eerder my lewe af.

Jona, hoekom word jy kwaad?
Bevraagteken jy My raad?

Die son het Jona geskroei.
God het ‘n plant laat groei.
Oor die skadu was Jona bly-
dit het hom van misnoë bevry
God stuur ‘n wurm om te kou.
en die plant verdroog toe gou.

Jona, hoekom word jy kwaad?
Bevraagteken jy My raad?

Oordenking
Ook vir jou sal dit nie baat,
om te wonder oor God se raad.
Jy kan Sy genade nie keer.
Bly net roep dat hul bekeer.

Jona vertel van God se genade (Jona 3)

with No Comments

Die opdrag weer: “Gaan na die stad.”
Hierdie keer vat Jona wel die pad.
“Sien van jul verkeerde dade af –
oor veertig dae gaan God jul straf!”

Die mense het toe in God geglo,
en in alle erns begin bid na bo.
In berou gevas: nie geëet of drink.
Selfs die koning het niks geskink.

Toe God sien dat hulle hul bekeer,
het Hy, genadig, die ramp gekeer.

Jona bid om God se genade (Jona 2)

with No Comments

In my gebed het ek verlore gevoel.
Golf na golf het oor my gespoel.
Ek het geroep: “Help ek verloor –
Wees my genadig.” God verhoor.

Die waters het my afgemaai.
Seegras het om my kop gedraai.
Afgesak tot berge se fondament.
Gered van dood se verste ent.

Terwyl ek na benede sink.
Het ek in nood aan U gedink.
Net toe ek wou vergaan,
kom my gebed by U aan!

Wie op nuttelose afgode vertrou
Gaan dit verseker berou.
Hulp kom net van die Heer,
wat hierdie groot vis beheer.

Ek wil vir U ‘n loflied sing.
Ek wil vir U offers bring.
Wat ek beloof het sal ek doen.
Ek is weer met God versoen.

Jona weier God se genade (Jona 1)

with No Comments

Jerobeam twee lê bekommerd en wag,
vir die aanval van die Assiriese mag,
Van Ninevé is die vyand nou oppad,
na Jerusalem, Israel se heilige stad.

Jona, jy moet na Ninevé gaan:
Hul moet my genade verstaan.

Jona vlug en gaan ‘n skip aan boord.
‘n Magtige storm bring God’s woord.
“My God het hierdie see gemaak,
gooi my oorboord om stil te raak.”

Op rys die manne se gebede.
dieper sink Jona na benede…
‘n Vis is deur God gestuur –
drie dae moes Jona verduur.

Jona

with No Comments

Van kindsdae sal jy onthou
hoe dié geskiedenis ontvou:

Jona weier God se genade:
“Ek wil nie gaan.”
Jona bid om God se genade:
“Ek sal gaan.”
Jona vertel van God se genade:
“Jul gaan vergaan.”
Jona leer van God se genade:
“Ek verstaan.”