Jona bid om God se genade (Jona 2)

In my gebed het ek verlore gevoel.
Golf na golf het oor my gespoel.
Ek het geroep: “Help ek verloor –
Wees my genadig.” God verhoor.

Die waters het my afgemaai.
Seegras het om my kop gedraai.
Afgesak tot berge se fondament.
Gered van dood se verste ent.

Terwyl ek na benede sink.
Het ek in nood aan U gedink.
Net toe ek wou vergaan,
kom my gebed by U aan!

Wie op nuttelose afgode vertrou
Gaan dit verseker berou.
Hulp kom net van die Heer,
wat hierdie groot vis beheer.

Ek wil vir U ‘n loflied sing.
Ek wil vir U offers bring.
Wat ek beloof het sal ek doen.
Ek is weer met God versoen.