Jona weier God se genade (Jona 1)

Jerobeam twee lê bekommerd en wag,
vir die aanval van die Assiriese mag,
Van Ninevé is die vyand nou oppad,
na Jerusalem, Israel se heilige stad.

Jona, jy moet na Ninevé gaan:
Hul moet my genade verstaan.

Jona vlug en gaan ‘n skip aan boord.
‘n Magtige storm bring God’s woord.
“My God het hierdie see gemaak,
gooi my oorboord om stil te raak.”

Op rys die manne se gebede.
dieper sink Jona na benede…
‘n Vis is deur God gestuur –
drie dae moes Jona verduur.