Jona vertel van God se genade (Jona 3)

Die opdrag weer: “Gaan na die stad.”
Hierdie keer vat Jona wel die pad.
“Sien van jul verkeerde dade af –
oor veertig dae gaan God jul straf!”

Die mense het toe in God geglo,
en in alle erns begin bid na bo.
In berou gevas: nie geëet of drink.
Selfs die koning het niks geskink.

Toe God sien dat hulle hul bekeer,
het Hy, genadig, die ramp gekeer.