Straf en seën: Gaan jy lag of ween?

with No Comments

Moet dit nog nie weggooi:
Die tros se sap drup nog rooi.
Netso sal ek doen met dié wat op My wag,
hulle kry ‘n land en groot nageslag. (Jes 65:8-10)

Maar van julle het afvallig geword
met afgods offermaaltye in jul bord.
Met die dood as straf gaan Ek slaan,
want die pad wat julle kies staan My nie aan. (Jes 65:11-12)

Daarom, so sê die Here my God,
So is die vreugde en so die lot:
My dienaars sal genoeg hê om te eet,
maar julle sal honger nie vergeet.

My dienaars sal genoeg hê om te drink,
maar vir julle dors sal julle nie kan skink.
In voorspoed sal My dienaars My jubelend eer,
maar julle sal skreeu van pyn en jou hart se seer… (Jes 65:13-14)

Die ontroues se naam word vervloek,
die wat Hom dien se naam is in ‘n boek.
As julle bid vir voorspoed in Sy Naam,
sal die getroue God nie die hoop beskaam. (Jes 65:15-16)

Ek gaan ‘n Jerusalem skep wat vol blydskap is,
wat daar nou is word in gedagtes uitgewis.
Die inwoners sal weer blydskap en vreugde kry.
Oor Jerusalem en My volk verheug Ek my. (Jes 65:17-19a)

In die nuwe Jerusalem is alle hartseer vergeet.
Almal sal van hul eie wingerde eet.
Oor kindersterftes kan niemand ween,
want die volk leef onder die Here se seën. (Jes 65:19b-21)

Voor hulle nog roep sal Ek hoor.
Terwyl hulle nog praat, gee Ek raad.
Die wolf en die lam sal saam wei.
Op My heilige berg dien almal My. (Jes 65:22-25)

Dink julle dat Ek in ‘n tempel woon?
Die hemel is my troon,
op die aarde rus my toon…
Sulke uiterlike godsiens word nie beloon.

Ek het alles gemaak en so het dit onstaan,
so kyk na jou innerlike en verstaan:
Ek slaan ag op die wat hul sonde berou
en wat die ontsag vir My woord onthou. (Jes 66:1-2)

Die mense offer bulle vir My,
maar doen ook menseoffers daarby.
Hulle bring graanoffers vir My,
maar offer onrein varke daarby.

Ek het geroep, maar niemand het reageer.
Ek het gepraat, maar niemand het geleer.
Om hulle eie kopppe te volg is hul besluit:
Verskrikking en straf is dus My besluit! (Jes 66:3-4)

Die Here kom Sy straf voltrek met vuur
Die ontroues word uitgeroei in dié uur.
Ek maak al die nasies bymekaar
en hulle sal My mag daar ervaar. (Jes 66:15-19)

Gelowiges sal as offers voor Hom staan,
as priesters stel Hy van hulle aan.
Elke dag sal hul in aanbidding voor Hom buig
oor die nuwe hemel en aarde vir Hom getuig, (Jes 66:20-23)

want die wat hulle verset het moet weet
onsterflike wurms gaan aan hulle vreet…
Hulle gaan brand in ‘n ewige vuur
en ‘n afgryslike einde verduur. (Jes 66:24)

God verkondig aan jou straf en seën:
Glo jy Hy is aan Sy beloftes getrou?
Gaan jy jou oor jou sonde berou?
Straf en seën: Gaan jy lag of ween?

Die Dokters voorskrif

with No Comments

Laat jou dokter stem hoor
soos ‘n ramshoringskoor.
Wys my volk hoe hulle oortree,
jy moet hulle ‘n lys van hul siektes gee: (Jes 58:1)

Na My wil vra hulle elke dag
asof hulle wil weet wat Ek verwag.
Hulle gee die heeltyd voor
dat hulle doen wat hulle hoor.
Hulle vra My om oor sake te beslis,
maar vir My teenwoordigheid is hul nie lus. (Jes 58:2)

“Voor Ek jou ‘n voorskrif gee,
deel my jou simptome mee.”
“Ons vas dan, so ons kan nie verstaan
hoekom hoor God nie en gee aandag daaraan?” (Jes 58:3)

Op die vasdag doen julle wat julle wil
en word julle werkers met ekstra werk verkul.
Julle vasdae word ‘n rusie en baklei,
verwag julle om so antwoord op gebede te kry? (Jes 58:3-4)

Hier is My dokters voorskrif vir jou
só lyk die vas waarvan Ek hou: (Jes 58:5)
Die eerste voorkrif wat jy kry,
is om ander te leer van My:

Die beginpunt om jou eie hart weer te verbly,
is om die juk van ander se skouers af te kry: (Jes 58:6-7)
Julle moet hulle van My sagte juk leer –
hulle vreugde sal na jou toe terugkeer. (Mat 11:29)

Die tweede voorkrif wat Ek gee,
is dat jy jou oorvloed weg moet gee:
Om brood aan hongeres te voorsien,
blyplek aan die wat nie genoeg verdien. (Jes 58:6-7)

Klere vir die wat nie klere het nie,
‘n hart van omgee en simpatie.
Om niemand meer te verdruk,
maar wees in hul nood self ‘n kruk. (Jes 58:9-10)

Die derde voorskrif is vir die oggend vroeg,
ook in die dag, kry daarvan genoeg:
Deur verhorende gebed sal Ek begenadig.
As jy bid sal Ek jou versterk en jou siel versadig.
Die Gees sal stromende water in jou opwel
en deur jou sal Ek die stad en mense ook herstel. (Jes 58:9, 11-12)

Die vierde voorskrif wil jou leer:
Hou weer Sondag tot My eer.
Bly weg van jou gewone deugde,
maak dié dag weer jou vreugde.

Hou op met handel dryf vir ‘n slag
en respekteer dit as ‘n heilige dag.
Dan sal jy weer in My vreugde vind
en so sal Ek jou herstel, My kind (Jes 58:13-14)

Deur jou donker breek die lig se rooidag:
Ek sal jou herstel en gee jou weer My krag.
Ek sal nou voor jou uitgaan
en kom ook agter jou aan.

Soos wat jy My herstel beloftes kry –
Onthou: Gesond word kan jy nie verdien.
Laat almal jou nuwe gesindheid sien:
Vir alles gee jy nou die eer aan My. (Jes 58:8)

Die ewige verbond

with No Comments

Kom, almal wat dors is,
kom na die water vir rus.
Sonder geld kan jy weet:
kom, koop, ja kom eet.
Jy kan sonder om te betaal
jou wyn en melk kom haal.

Waarom betaal julle julle dood:
Wat julle verdien is nie brood?
Waarom werk julle vir iets wat nie versadig?
Luister aandagtig dat Ek jul begenadig.

Gee aandag en kom na My,
luister, en julle sal die lewe kry.
Ek wil met julle ‘n ewige verbond sluit,
Ek stort my troue liefde aan julle uit.

Vra dringend na die wil van die Heer
terwyl Hy nog te vinde is: Bekeer!
Terwyl Hy nog naby is, roep Hom aan.
Jy moet die verkeerde pad laat staan.

Jy moet jou tot die Here bekeer,
Hy is genadig weer en weer.
Jy moet jou tot God bekeer,
Hy vergewe altyd weer.

My gedagtes is nie julle sin,
julle denke kan nie eers begin!
Soos die hemel hoër is as die aarde,
so is my optrede van hoër waarde.

Die reën en die sneeu kom van bo
en deurweek die grond en aarde so:
Dit laat die plante bot en vrugte dra,
sodat niemand vir kos hoef te vra.

Netso is die woorde wat My mond leer
iets wat nie onverrigter sake kan terugkeer.
Dit dra vrugte wat pas by bekeer –
dis ‘n blywende teken tot My eer! (Jes 55)

1 2 3 4 5