Tree L van Z: Die Suidelike ryk se val

with No Comments

Hier is die opname van die Zoom sessie waarin ons tree 10 van 26 treë deur die Bybel gegee het. Die video is 57 minute en ongeveer 385 Mb groot. Vir die wat die onbeperkte data het nie, het ek die abieding in PDF formaat opgesit. Daar is ook ‘n opsie onder die video waar jy die resolusie minder of meer kan maak sodat jy die data gebruik kan afspeel teenoor die kwaliteit wat jy wil sien op die skerm.

Tree-12-van-26

PDF Embedder requires a url attribute

Jeremia spreek oordeel uit oor Juda se laaste herders (Jer 23, II Kron 36).

with No Comments

Ellende gaan Ek jul verskaf
Ja, Ek gaan die herders straf.
In plaas van liefdevol draag,
is My skape uitmekaar gejaag. (Jer 23:1-2)

Jojagin regeer nie eers ‘n jaar.
toe kom haal die vyand hom daar.
Sedekia kom toe in sy plek,
straf se tafel is reeds gedek… (II Kron 36:9-10).

Maar ek sal self my kudde genees,
hul sal hier weer vrugbaar wees.
Ek staan self daarvoor borg,
dat die nuwe herders sal versorg. (Jer 23:1-6)

Die Here sê daar kom ‘n tyd
vir Dawid se regverdige spruit:
‘n koning wat verstandig sal regeer.
Ja, een wat My naam sal eer.

Jesus het dit kom vervul,
Sy skape in liefde gehul.
Hy is die Herder wat jou ken,
daarom kan jy nou net wen.
Hy lê Sy lewe vir sy skape af.
Ja, ook vir jou dra Hy die straf! (Joh 10:14-15)

Jeremia in Josia se tyd (II Kron 34, Jer 2).

with No Comments

Josia was ‘n skamele ag,
toe kry hy koninklike gesag.
Hy nie links of regs gewyk,
van hoe God se wil gelyk. (II Kron 34:1-3)

Hy het Jerusalem godsdienstig gesuiwer.
Gegote beelde vernietig sonder huiwer. (II Kron 34:19-25)

Terwyl hulle die tempel herstel,
het die staatsekretaris kom vertel.
Hy het die wetboek voor kom lees
en die koning het God gevrees,
want Sy toorn word uitgestort –
‘n vlam wat nie geblus kan word.

Waarin het Ek dan gefaal
dat jul vaders afgode betaal?
Maar jy het berou getoon –
daarvoor sal ek jou beloon. (Jer 2:5)

Hulle het toe ‘n verbond gesluit
en op God as hul God besluit.
Hier het hulle saam beloof
om Hom met hart en siel te loof.

Jeremia se roeping (Jer 1).

with No Comments

Ek het jou geken lank tevore:
Jy was nog nie eens gebore!
Toe reeds het Ek jou aan My gewy
om as profeet op te tree vir My.

“Ag, Here my God ek is nog te jonk,
en verder kan kan ek nie goed praat.”
Ek gee jou die woorde en vonk
Die volk sal baie daardeur baat.

Jy moet gaan waar ek jou stuur,
al moet jy pyn en lyding verduur.

As jy My by jou het
al ek jou altyd red. (Jer 1:5-8)

1 2