Jeremia in Josia se tyd (II Kron 34, Jer 2).

Josia was ‘n skamele ag,
toe kry hy koninklike gesag.
Hy nie links of regs gewyk,
van hoe God se wil gelyk. (II Kron 34:1-3)

Hy het Jerusalem godsdienstig gesuiwer.
Gegote beelde vernietig sonder huiwer. (II Kron 34:19-25)

Terwyl hulle die tempel herstel,
het die staatsekretaris kom vertel.
Hy het die wetboek voor kom lees
en die koning het God gevrees,
want Sy toorn word uitgestort –
‘n vlam wat nie geblus kan word.

Waarin het Ek dan gefaal
dat jul vaders afgode betaal?
Maar jy het berou getoon –
daarvoor sal ek jou beloon. (Jer 2:5)

Hulle het toe ‘n verbond gesluit
en op God as hul God besluit.
Hier het hulle saam beloof
om Hom met hart en siel te loof.