Tag: Jakobus

 • Die tong (Jak 3:1-12)

  Here, laat Jakobus drie vers twaalf my leerdat U my vandag waarsku om my tong te beheer. Here vir perde sit ons ‘n stang in die bekom hom sturend na links of regs te trek.Groot skepe word deur winde aangedryfnet so is die tong die roer van mag vir die lyf. (Jak 3:1-5) ‘n Groot…

 • Oorsig Jakobus

 • Ontdek Jakobus, graad 7-9

 • Ontdek Jakobus, graad 3-6

 • Ontdek Jakobus, graad 1-2

 • Jou doen wys jy is versoen

  Hier volg voorbeelde van doenwat sal wys jy is met Hom versoen: Moenie volgens die uiterlike keur:As ‘n man met deftige klere arriveeren ‘n arm man kom met ou klere aan,hoe besluit jy waar jy gaan staan? (Jak 2:1-3) As ‘n broer of suster honger ly,maar jy gee nie wat hulle moet kryen wens dat…

 • Glo én doen

  Paulus verduidelik dit so:Abraham is vrygespreek omdat hy glo. (Rom 4:13)Dis asof Jakobus anders praat:‘n Mens word vrygespreek op grond van sy daad. (Jak 2:23-24). Wat help dit as iemand beweer hy glo,maar sy dade lyk glad nie so? (Jak 2:14)Geloof wat nie tot dade gaandié geloof het dood gegaan. (Jak 2:19) Jakobus wil dus…

 • Hulp in lyding

  Hoor jy God se woord,maar jy leef in sonde voort,bedrieg jy jouself.As jy jou verdiep in God se weten nie vergeet wat jy gehoor het,bevry jy jouself. (Jak 1:22-25) As jy swaarkry moet jy gebede bring.As jy opgeruimd is, moet jy lofliedere sing. (Jak 5:14)As iemand anders met ‘n siekte ly,bid vir hom en gee…

 • Versoekings

  Jy kyk uit die verkeerde hoekas jy sê: “Ek word deur God versoek.” (Jak 1:13)Maar ‘n mens word verlei en deur sy eie begeertes gelei. Dan raak die begeertes bevrug en sonde is die geboortevrug.Wanneer die sonde dan ryp word, laat dit jou in die dood in stort. (Jak 1:14-15, Ps 7:15) Waak want jy…

 • Wees bly as jy ly

  Wat se raad het jy vir myterwyl ek so swaar moet kry? My broer en suster, wees blyas jy onder beproewings ly. (Jak 1:2) Wat is dit vir raad –Jy seker nie waarvan jy praat! As jy die geloofstoets deurstaan,lei dit tot ‘n ryper geestelike bestaan. (Jak 1:3-4)Glo in God, glo ook in My –so…