Glo én doen

Paulus verduidelik dit so:
Abraham is vrygespreek omdat hy glo. (Rom 4:13)
Dis asof Jakobus anders praat:
‘n Mens word vrygespreek op grond van sy daad. (Jak 2:23-24).

Wat help dit as iemand beweer hy glo,
maar sy dade lyk glad nie so? (Jak 2:14)
Geloof wat nie tot dade gaan
dié geloof het dood gegaan. (Jak 2:19)

Jakobus wil dus nie iets ander leer,
hy beklemtoon dit maar net weer:
Dade wys jou geloof is eg
en dan is geloof die enigste weg.

So wat jy hierin moet verstaan:
Geloof moet in liefde tot dade gaan! (Gal 5:6).
Gaan jy vandag weer net praat?
Of gaan joú geloof wys in daad?