Tag: lyding

  • Hulp in lyding

    Hoor jy God se woord,maar jy leef in sonde voort,bedrieg jy jouself.As jy jou verdiep in God se weten nie vergeet wat jy gehoor het,bevry jy jouself. (Jak 1:22-25) As jy swaarkry moet jy gebede bring.As jy opgeruimd is, moet jy lofliedere sing. (Jak 5:14)As iemand anders met ‘n siekte ly,bid vir hom en gee…

  • Wees bly as jy ly

    Wat se raad het jy vir myterwyl ek so swaar moet kry? My broer en suster, wees blyas jy onder beproewings ly. (Jak 1:2) Wat is dit vir raad –Jy seker nie waarvan jy praat! As jy die geloofstoets deurstaan,lei dit tot ‘n ryper geestelike bestaan. (Jak 1:3-4)Glo in God, glo ook in My –so…