Gebed uit Kolossense 1:3-4, 9-14

with No Comments

Ek wil U o God, die Vader loof
want ek het gehoor van my vriende se geloof. (Kol 1:3-4)
Daarom sal my gebede na U onophoudend wees
dat U hulle al die wysheid en insig sal gee, deur U Gees. (Kol 1:9)

Here help hulle dat hulle na U wil sal strewe
en so sal doen wat U verlang en tot U eer sal lewe.
Mag hulle toeneem in kennis van U, o God.
Mag hulle vrugte dra deur die goeie werke van U gebod. (Kol 1:10-11)

Gee dat hulle deur U wonderbare krag, selfs in smart,
in alle omstandighede geduldig sal volhard.
Laat hulle dankgebed, O Vader, na U smag
terwyl hulle vir hulle erfenis op U wag. (Kol 1:12)

Uit die duisternis het U hulle weggeruk
en vir hulle die heerskappy van U Seun beskik.
Deur Hom het ons saam U verlossing verkry
ja, vergewing van sondes vir hulle en my.

Kolossense oorsig

with No Comments

Die uitnemendheid van Christus (Kol 1)
Deur die Seun sien ons God se beeld raak,
God het deur Hom alles gemaak.
Voor alles was Hy daar,
en Hy hou alles bymekaar. (Kol 1:15-16)

Hy is hoof van die liggaam, Sy kerk.
Hy hou dit in stand deur Sy werk.
Hy het eerste uit die dood opgestaan
en so die weg na die heelal gebaan. (Kol 1:18)

Versoening kom deur sy bloed,
want Hy het vir ons sondes vergoed.
Ja, deur Sy bloed aan die kruis
kan ons in vrede woon is Sy huis! (Kol 1:20)

Christus plus enige iets is dwaalleer (Kol 2).
Die geheim is Christus en is jy is Sy kind.
In Hom kan jy verborge skatte vind. (Kol 2:3)
Jy moet jou lewe op Hom bou
en in geloof op Hom vertrou. (Kol 2:6)

Pasop dat niemand julle mislei:
Christus plus iets anders is nie Hy. (Kol 2:8,19)
Feeste is ‘n skaduwee van wat sou kom.
Dit gaan eintlik alles net oor Hom. (Kol 2:16-17)
As julle werklik Christus in julle het,
vergeet van die godsdienstige wet. (Kol 2:20)

Die lewe van ‘n nuwe mens (Kol 3 en4).
As jy in sy opstanding glo,
strewe na die dinge daarbo.
Vergeet die aardse dinge en pyn –
jy gaan eendag saam met Hom verskyn. (Kol 3:1-3)

Jy moet die sondige dinge wen (Kol 3:5)
en meer en meer jou Skepper ken. (Kol 3:10)
Jy is nou God se uitverkore kind, (Kol 3:12)
laat liefde julle onderling bind. (Kol 3:14)

Die boodskap vir Christus moet in jou bly,
maar maak ook seker dat ander dit ook kry.
Sing psalms en gesange tot God se eer
en doen alles in die naam van die Heer. (Kol 3:16-17)

Waak en volhard dankbaar in gebed
en bid dat Hy nog mense sal red. (Kol 4:2-3).

Die Kolosse sirkel (Kol 1:9-12)

with No Comments

Die binneste geloofsgroei sirkel:
Ek bid dat julle God sal leer ken
en deur die Gees, wysheid en insig wen,
sodat julle tot eer van God sal lewe,
en na die vrug van goeie werke strewe.

Die buitenste geloofsgroei sirkel:
Mag julle in kennis bly groei
en krag kry om volhardend te stoei.
Wees oor jou erfenis, wat wag, bly
en laat dit tot ‘n dankbaarheidslewe lei!

Kolossense oorsig

with No Comments

Die uitnemendheid van Christus (Kol 1)
Deur die Seun sien ons God se beeld raak,
God het deur Hom alles gemaak.
Voor alles was Hy daar,
en Hy hou alles bymekaar. (Kol 1:15-16)

Hy is hoof van die liggaam, Sy kerk.
Hy hou dit in stand deur Sy werk.
Hy het eerste uit die dood opgestaan
en so die weg na die heelal gebaan. (Kol 1:18)

Versoening kom deur sy bloed,
want Hy het vir ons sondes vergoed.
Ja, deur Sy bloed aan die kruis
kan ons in vrede woon is Sy huis! (Kol 1:20)

Christus plus enige iets is dwaalleer (Kol 2).
Die geheim is Christus en is jy is Sy kind.
In Hom kan jy verborge skatte vind. (Kol 2:3)
Jy moet jou lewe op Hom bou
en in geloof op Hom vertrou. (Kol 2:6)

Pasop dat niemand julle mislei:
Christus plus iets anders is nie Hy. (Kol 2:8,19)
Feeste is ‘n skaduwee van wat sou kom.
Dit gaan eintlik alles net oor Hom. (Kol 2:16-17)
As julle werklik Christus in julle het,
vergeet van die godsdienstige wet. (Kol 2:20)

Die lewe van ‘n nuwe mens (Kol 3 en4).
As jy in sy opstanding glo,
strewe na die dinge daarbo.
Vergeet die aardse dinge en pyn –
jy gaan eendag saam met Hom verskyn. (Kol 3:1-3)

Jy moet die sondige dinge wen (Kol 3:5)
en meer en meer jou Skepper ken. (Kol 3:10)
Jy is nou God se uitverkore kind, (Kol 3:12)
laat liefde julle onderling bind. (Kol 3:14)

Die boodskap vir Christus moet in jou bly,
maar maak ook seker dat ander dit ook kry.
Sing psalms en gesange tot God se eer
en doen alles in die naam van die Heer. (Kol 3:16-17)

Waak en volhard dankbaar in gebed
en bid dat Hy nog mense sal red. (Kol 4:2-3).