Die Kolosse sirkel (Kol 1:9-12)

Die binneste geloofsgroei sirkel:
Ek bid dat julle God sal leer ken
en deur die Gees, wysheid en insig wen,
sodat julle tot eer van God sal lewe,
en na die vrug van goeie werke strewe.

Die buitenste geloofsgroei sirkel:
Mag julle in kennis bly groei
en krag kry om volhardend te stoei.
Wees oor jou erfenis, wat wag, bly
en laat dit tot ‘n dankbaarheidslewe lei!