Onder die wolk

Die volk is uit Egipte uitmet ‘n wolkkolom vooruit. (Eks 13:20-21)Die Farao het hulle agterna gejaagmaar die wolkkolom het hulle vertraag. (Eks 14:19-20) In die woestyn, as die wolk gaan staan,het die Israeliete daar kamp opgeslaan.As die wolk dan weer oplig en...

Gebed II Kor 10:3-5

O God, bewapen my met twee Korinthe drie vers vyfen bind dit as wapen om my menslike lyf: Ek leef hier in ‘n swak menslike liggaam,maar ek dra nie menslike wapens saam.Ek dra die kragtige wapens van U, o Godwaarmee vestings vernietig kan word. Met U Woord kan ek...