Gebed: Galasiërs 5:16-26

with No Comments

Ek wil vanoggend vanuit Galasiërs my versug
vir U werkers se stryd tussen sonde en vrug.

Ek bid dat U ons deur die Gees beheer,
sodat ons nie sal swig voor wat ons begeer,
want wat die sondige natuur begeer
is in stryd met wat die Gees ons leer. (Gal 5:17)

Ek bid dan in in besonder in hierdie uur
bewaar ons van die praktyke van die sondige natuur:

Onsedelikheid,
onreinheid
en losbandigheid.

Afgodsdiens, towery,
vyandskap en haat daarby.
Naywer, woede en ‘n gestry.

Verdeeldheid en skeuring,
uitspattige spandering,
afguns, dronkenskap, en dergelike ding. (Gal 5:19-21a)

Want Here, wie hom aan sulke dinge skuldig maak,
sal die koninkryk van U, o God, versaak. (Gal 5:21b)

Daarteenoor
bid ek dat ons sal hoor:

Die vrug van die Gees
is liefde, vreugde, vrede,
geduld en vriendelikheid sonder rede.
Goedhartigheid,
getrouheid,
nederigheid,
en om jouself te beheers. (Gal 5:22-23)

Ja, Here, laat ons wat aan U behoort, ons lewe wysig,
ons sondige natuur met al ons hartstogte en begeertes is gekruisig.
Laat ons lewe deur die Gees;
Laat ons gedrag deur Hom bepaal wees. (Gal 5:24)

Amen

Galasiërs oorsig gedig

with No Comments

Paulus se eerste argument (Gal 1,2).
Hierdie evangelie is regtig waar,
want God het dit aan my verklaar. (Gal 1:11,12)
Ek het die apostels ontmoet na veertien jaar
en toe gesien dat ons die evangelie dieselfde verklaar! (Gal 2:1,2)

Jy word nie van sonde vrygespreek deur die wet te onderhou
maar alleen deur in Jesus Christus te glo en vertrou. (Gal 2:15)

Paulus se tweede argument (Gal 3).
Hierdie evangelie wil nie ou dinge omkeer.
Dis reeds so in die Ou Testament geleer.

Dit staan reeds in Genesis so:
Abraham is vrygespreek omdat hy glo. (Gal 3:8,9)
God het eers in die verbond getree
en vierhonderd jaar later die wet gegee. (Gal 3:17).
Wat ons daarin moet sien
is dat ons niks met wetsonderhouding verdien.

God het Sy Seun gestuur op sy tyd
om ons los te koop van slawerny se stryd.
Ons is as kinders van God aangeneem
en so van al ons sonde vervreem! (Gal 4:4-7)

Paulus se derde argument (Gal 5).
Christus het ons vry gemaak
om werklik vry te wees.
Moenie weer ‘n slaaf raak
van wette wat jul lees. (Gal 5:1).

Deur die werking van die Gees
sal jy verstaan wat jy lees.
Jy word vrygespreek deur te glo.
Plaas jou hoop en verwagting daar bo. (Gal 5:5)

Die wet het net een gebod as jy dieper delf:
Jy moet jou naaste liefhê soos jouself!
Moenie mekaar byt en verskeur,
laat jou lewe deur die Gees beheer.
Wat jou sondige natuur begeer,
is in stryd met wat die Gees jou leer. (Gal 5:14-17).

Die vrug van die Gees
is liefde, vreugde, vrede,
geduld en vriendelikheid sonder rede.
Goedhartigheid,
getrouheid,
nederigheid,
en om jouself te beheers. (Gal 5:22-23)