Gered (Ef 2:1-10)

with No Comments

In jou ou lewe het mens net sonde gesien (Ef 2:1)
daarom het jy God se straf verdien. (Ef 2:3b)
Maar jy is deur God se liefde aangeraak (Ef 2:4)
en saam met Christus lewend gemaak! (Ef 2:5)

Hy het ons ‘n plek in die hemel gegee. (Ef 2:7)
Het ons dit self verdien? O nee! (Ef 2:8,9)
So, waaraan moet ons nou ons lewe wy?
Aan goeie dade – net soos Hy! (Ef 2:10)

Wapenrusting vir berusting

with No Comments

Die lewe het soveel druk
en jy vind nie ware geluk.
Jy gee nou maar bes
en vou onder die stres…

Die werk word net meer en meer
Stroomversnellend meegesleur
begin jy dink:
Ek verdrink…

Jou stryd is nie teen bloed of vlees,
maar teen mag, gesag en bose gees.
Trek die volle wapenrusting aan
dis al hoe jy kan bly staan. (Ef 6:11-13)

Gaan jou lewe ook so wild?
Vat dan die geloof as skild.
Al hoe jy twyfel se pyle kan keer
is met vertroue op die Heer. (Ef 6:16)

Jy kry nie jouself of ander vergewe
en bly daarom in jou verlede lewe.
Jy vergeet van sewentig maal sewe
en so bly verwyt aan jou klewe.

Vergeet die slegte verlede
en kom terug na die hede:
Haal die Woordswaard uit sy skede
en kniel afhanklink in jou gebede. (Ef 6:17-18)

Die band van die verlede is gebreek,
jou brose hart agter die borsharnas weggesteek.
Ja, God het jou van alles vrygespreek,
jou klere in die gordel van waarheid ingesteek. (Ef 6:14)

Voel die werk steeds te veel,
meer as waarmee jy kan deel?
Sit dit alles op ‘n lys
en vra God om jou die pad te wys.

Vir alles is daar nie tyd
vra God na Sy prioriteit.
Daar waar jy werk en swoeg
weet net God waneer is dit genoeg.

Te midde van die oorlog sonder rede
bring God Sy evangelie van vrede.
Trek aan jou sending skoen
dat jy ander met God versoen. (Ef 6:16)

Te midde van lewensdruk
wag daar ware geluk.
Sy wapenrusting
bring die berusting.

Hoe lank gaan jy nog wag?
Voort stoei in eie krag?
Kom sommer nog vandag
en maak Sy wapenrusting jou drag.

Uitverkies tot eer

with No Comments

Alle lof aan Hom wat die Vader van my Here Jesus is,
wat my seëning, deur die Gees, in Christus is. (Ef 1:3)

Nog voor die grondlegging van die wêreld se ontstaan
is ek verkies om sonder gebrek in liefde voor God te staan.
Ek is voorbeskik as kind van Jesus, Christus my Heer.
Die doel: Tot lof van Sy genade se heerlikheid en eer! (Ef 1:4-6)

Deur Sy bloed: Verlossing van al my sondedade.
So kry ek vergifnis na die rykdom van Sy genade! (Ef 1:7)

Die verlossingspad het hy aan my bekend gemaak:
Ja, in Sy welbehae, Sy voorgenome liefdesdaad:
In die volheid van die tyd sal almal loof,
want hulle is verenig onder Christus as hoof. (Ef 1:8-10)

In Christus het ek die erfdeel ontvang
wat my laat oorvloei in lof en sang.
Dit het gebeur toe ek hoor: Sondig…
maar tog is verlossing aan my verkondig! (Ef 1:11-13)

Ek het die evangelie gehoor en so tot geloof gekom
en so het ek deel van die volk van God geword.
As versekering is die Heilige Gees in my uitgestort.
Prys dan sy grootheid en gee alle eer aan Hom! (Ef 1:14)

So nou dat ek dit alles verstaan,
wil ek in dankbaarheid tot lof oorgaan:
U het mý lankal uitverkies, o Heer.
Aan U kom toe heerlikheid en eer!

(Die aanhalings verwys na beide die 1953 en 1983 vertalings – dis gemeng in die gedig)

God se plan (Ef 1:1-15)

with No Comments

Uit God se wonderlike liefde en genade, (Ef 1:5)
ja, nog voor enige van Sy skeppingsdade, (Ef 1:4)
het God bestem dat jy Sy kind kan wees (Ef 1:5)
en dat jy sonder jou sonde sal wees. (Ef 1:7)

Hy het besluit om jou Sy wil te leer. (Ef 1:9)
Ja, Christus is ons hoof, die Heer. (Ef 1:10)
Ons is sy volk, soos bestem lank vooruit. (Ef 1:11)
Hy laat alles gebeur volgens sy raadsbesluit. (Ef 1:11)

Deur jou geloof kan jy hierin deel,
deur die Gees is jy as kind beseël. (Ef 1:13)
Die Gees is die waarborg dat jy sal kry:
ja, volkome verlossing vir jou en my! (Ef 1:14)

Jy moet nou jou dankbaarheid wys
en daarom God se grootheid prys! (Ef 1:12,15)

Die liggaam (Efesiërs oorsig)

with No Comments

Deur God se krag is Christus se opstanding bewerk.
Aan God’s regterhand is Hy nou hoof van die kerk. (Ef 1:19-22)

Die kerk is sy liggaam,
Ja, dis ons almal saam. (Ef 1:23)

Ons, Christene is die kerk se gebou,
maar, Jesus is die hoeskteen, onthou! (Ef 2:20).
Ons is opgebou as geestelike huis
en God self gaan in dié tempel tuis! (Ef 2:21;22)

Hierdie liggaam bly net groei,
as jy met die Woord bly stoei
As jy van die verlossing vertel,
word die wat hoor ook ingetel. (Ef 3:6)

Daar is net één:
Een liggaam wat loof
Een hoop
Een in die geloof
Een doop
Een God. (Ef 4:4-5)

Hy is almal se vader.
Sy werk bring almal nader. (Ef 4:6)
Ons word net werklik een
as ons kennis het van dié Een! (Ef 4:13).

Hy gee gawes vir jou,
om die ligaam mee te bou.
Die onvolwasse kerk as kind
word rongeslinger in die wind (Ef 4:14)
Ons moet in liefde en waarheid bly,
dan sal ons groei en word soos Hy! (Ef 4:15)
Ons is liggaamsdele wat bymekaar pas:
Elkeen met ‘n doel en dra mekaar se las. (Ef 4:16)

As ons as liggaam wil bly staan,
trek dan die wapenrusting aan:
Die waarheid as gordel om jou lyf vas.
Vryspraak deur God as bors harnas.
Verkondig die evangelie dat God versoen
Ja, Sy vredesboodskap is jou skoen.
Met geloof as skild in die hand
keer jy die bose pyle aan elke kant.
Sit verlossing as helm op
dit hou twyfel uit die kop…
Vat die swaard van die Gees
dit is om baie Bybel te lees! (Ef 6:10-17)

Liggaam, buig jou biddend voor Hom neer.
Smeek by elke geleentheid tot jou Heer.
Ja, vra dat Hy hierdie liggaam bewaar
en lede, bly bid gedurig vir mekaar! (Ef 6:18)

God regeer

with No Comments

U hou alle dinge in stand.
Ja, alles is in U hand. (Heb 1:3)
Nie eers ‘n haar val van my hoof
sonder U wil, het U beloof. (Luk 21:18)

U is ten volle in beheer.
U is die een wat regeer. (Heb 1:4)
Al voel dit soms U moes keer,
selfs dan was dit U wil, o Heer. (Gen 50:20)

Dis U manier om my te smee
en so werk alles ten goede mee. (Rom 8:28)
U gebruik elke aardse daad
as deel van U ewige raad. (Ef 1:3-6)

Selfs deur die seer
is U besig om my te leer. (I Pet 1:6-7)
Daarom wil ek U eer
vir alles wat gebeur. (Ef 1:6)