Gebed Efesiërs 3: 14-21

with No Comments

Ek wil knielend in gebed voor U kom staan
vir die gemeenskap van gelowiges wat deur U bestaan,
Ek bid dat U deur U Gees
die innerlike krag in hulle sal wees (Ef 3:14-16)

Laat Christus, deur hulle geloof
in hulle woon, soos beloof.
Gee dat hulle in die liefde gewortel sal wees,
die liefde van die Vader, Seun en Gees. (Ef 3:17)

Mag hulle instaat wees om te ken verstaan
hoe wyd en ver en hoog en diep U liefde gaan.
Here, die liefde wat alle verstand te bowe gaan
laat hulle daardie liefde ken en verstaan.
Mag U hulle heeltemal vervul
deur hulle met U volheid te omhul. (Ef 3:18-19)

Aan U wat deur U krag in ons werk
U is magtig om meer te doen as wat ons bid as kerk
Aan U kom toe al die eer
tot in alle ewigheid, o Heer. (Ef 3:20-21)

Gebed uit Efesiërs 1: 15-23

with No Comments

O God, van ons Here Jesus Christus
dankie vir my vriende se geloof in die Here Jesus
en van hulle liefde vir al die gelowiges
en daarom is dat wat in my gebed is:

Ek bid dat U, aan wie die heerlikheid toekom,
deur U Gees hulle die wysheid sal laat bekom,
dat hulle U werklik diep sal leer ken
en die wat U geroep het, sal help wen.

Laat hulle U geweldige krag ervaar,
dié krag waarmee Christus kon opvaar.
Ja, daar waar Hy aan U regterhand sit met krag
met die heerskappy van elke mag en gesag.

U het alles aan Hom onderwerp om vir U te werk
en Hom bo alles verhef as die hoof van U kerk.
Die kerk is Sy ligggaam wat U met U Gees vul,
ja die volheid van Hom wat alles in almal vervul.

Ja, Here en as hulle dit alles leer,
laat hulle U met hul hele lewe eer!
Laat hulle die rug op aardse dinge keer
en niks anders as U van harte begeer.

Gered (Ef 2:1-10)

with No Comments

In jou ou lewe het mens net sonde gesien (Ef 2:1)
daarom het jy God se straf verdien. (Ef 2:3b)
Maar jy is deur God se liefde aangeraak (Ef 2:4)
en saam met Christus lewend gemaak! (Ef 2:5)

Hy het ons ‘n plek in die hemel gegee. (Ef 2:7)
Het ons dit self verdien? O nee! (Ef 2:8,9)
So, waaraan moet ons nou ons lewe wy?
Aan goeie dade – net soos Hy! (Ef 2:10)

Wapenrusting vir berusting

with No Comments

Die lewe het soveel druk
en jy vind nie ware geluk.
Jy gee nou maar bes
en vou onder die stres…

Die werk word net meer en meer
Stroomversnellend meegesleur
begin jy dink:
Ek verdrink…

Jou stryd is nie teen bloed of vlees,
maar teen mag, gesag en bose gees.
Trek die volle wapenrusting aan
dis al hoe jy kan bly staan. (Ef 6:11-13)

Gaan jou lewe ook so wild?
Vat dan die geloof as skild.
Al hoe jy twyfel se pyle kan keer
is met vertroue op die Heer. (Ef 6:16)

Jy kry nie jouself of ander vergewe
en bly daarom in jou verlede lewe.
Jy vergeet van sewentig maal sewe
en so bly verwyt aan jou klewe.

Vergeet die slegte verlede
en kom terug na die hede:
Haal die Woordswaard uit sy skede
en kniel afhanklink in jou gebede. (Ef 6:17-18)

Die band van die verlede is gebreek,
jou brose hart agter die borsharnas weggesteek.
Ja, God het jou van alles vrygespreek,
jou klere in die gordel van waarheid ingesteek. (Ef 6:14)

Voel die werk steeds te veel,
meer as waarmee jy kan deel?
Sit dit alles op ‘n lys
en vra God om jou die pad te wys.

Vir alles is daar nie tyd
vra God na Sy prioriteit.
Daar waar jy werk en swoeg
weet net God waneer is dit genoeg.

Te midde van die oorlog sonder rede
bring God Sy evangelie van vrede.
Trek aan jou sending skoen
dat jy ander met God versoen. (Ef 6:16)

Te midde van lewensdruk
wag daar ware geluk.
Sy wapenrusting
bring die berusting.

Hoe lank gaan jy nog wag?
Voort stoei in eie krag?
Kom sommer nog vandag
en maak Sy wapenrusting jou drag.

Uitverkies tot eer

with No Comments

Alle lof aan Hom wat die Vader van my Here Jesus is,
wat my seëning, deur die Gees, in Christus is. (Ef 1:3)

Nog voor die grondlegging van die wêreld se ontstaan
is ek verkies om sonder gebrek in liefde voor God te staan.
Ek is voorbeskik as kind van Jesus, Christus my Heer.
Die doel: Tot lof van Sy genade se heerlikheid en eer! (Ef 1:4-6)

Deur Sy bloed: Verlossing van al my sondedade.
So kry ek vergifnis na die rykdom van Sy genade! (Ef 1:7)

Die verlossingspad het hy aan my bekend gemaak:
Ja, in Sy welbehae, Sy voorgenome liefdesdaad:
In die volheid van die tyd sal almal loof,
want hulle is verenig onder Christus as hoof. (Ef 1:8-10)

In Christus het ek die erfdeel ontvang
wat my laat oorvloei in lof en sang.
Dit het gebeur toe ek hoor: Sondig…
maar tog is verlossing aan my verkondig! (Ef 1:11-13)

Ek het die evangelie gehoor en so tot geloof gekom
en so het ek deel van die volk van God geword.
As versekering is die Heilige Gees in my uitgestort.
Prys dan sy grootheid en gee alle eer aan Hom! (Ef 1:14)

So nou dat ek dit alles verstaan,
wil ek in dankbaarheid tot lof oorgaan:
U het mý lankal uitverkies, o Heer.
Aan U kom toe heerlikheid en eer!

(Die aanhalings verwys na beide die 1953 en 1983 vertalings – dis gemeng in die gedig)

God se plan (Ef 1:1-15)

with No Comments

Uit God se wonderlike liefde en genade, (Ef 1:5)
ja, nog voor enige van Sy skeppingsdade, (Ef 1:4)
het God bestem dat jy Sy kind kan wees (Ef 1:5)
en dat jy sonder jou sonde sal wees. (Ef 1:7)

Hy het besluit om jou Sy wil te leer. (Ef 1:9)
Ja, Christus is ons hoof, die Heer. (Ef 1:10)
Ons is sy volk, soos bestem lank vooruit. (Ef 1:11)
Hy laat alles gebeur volgens sy raadsbesluit. (Ef 1:11)

Deur jou geloof kan jy hierin deel,
deur die Gees is jy as kind beseël. (Ef 1:13)
Die Gees is die waarborg dat jy sal kry:
ja, volkome verlossing vir jou en my! (Ef 1:14)

Jy moet nou jou dankbaarheid wys
en daarom God se grootheid prys! (Ef 1:12,15)

1 2