Category: Uncategorized

 • Die vrug van die Gees

 • Johannes dag 1: Die Woord

 • Galasiërs oorsig

 • Ontdek Levitikus en Hebreërs, Graad 3-6

 • Ps 37 vir vandag

  Die Amerikaanse verkiesing het almal op hol.Uitsprake in ons eie land laat bloed in jou are stol.Korrupsie in die regering in aan die orde van die dag.Vir die gewone burger lyk dinge donker soos die nag… Moet jou nie oor skelms en skurke bekommer,soos gras en groenigheid verdwyn hul sommer.Vertrou op die Heer se beloftes…

 • Genesing van die seun

  As profeet is Jesus in sy eie land nie geëer,maar die mense daar het hom verwelkom,want sy wonders het hom verstom.Hulle moes nog van ware geloof leer… (Joh 4:43-46) In Kapernaum was ‘n regeringsamptenaarwat se seun op sterwe gelê het daarHy het toe na Jesus in Kana gegaan‘n hele ent daarvandaan (Joh 4:46-47) Hy het…

 • Genesis

  In Genesis een tot elf,kan jy gerus maar delf. Daar was vier oer gebeure:Skepping, sondeval,vloed en toringmal. In die res van die boekkan jy ook maar soek. Daar was vier groot here:Abraham, as volksvader geag.Isak amper as lam geslag.Jakob van bedrieg na eer.Josef leer God in beheer. Maar as jy die kern soekvan hierdie eerste…