Tag: swaarkry

  • Wees bly as jy ly

    Wat se raad het jy vir myterwyl ek so swaar moet kry? My broer en suster, wees blyas jy onder beproewings ly. (Jak 1:2) Wat is dit vir raad –Jy seker nie waarvan jy praat! As jy die geloofstoets deurstaan,lei dit tot ‘n ryper geestelike bestaan. (Jak 1:3-4)Glo in God, glo ook in My –so…