Die val van Jerusalem

with No Comments

Jongman, grysaard, selfs invalide nie ontsien,
ja, tot in die heiligdom het hul die dood gesien.
Die heilige voorwerpe is saam na die vreemde land.
Die tempel van die Here is heeltemal afgebrand.

Vreeslik baie is wreed vermoor:
Net vierduisendseshonderd vir ballingskap oor (Jer 52:30).

Jeremia se profesië het verklaar:
In ballingskap vir sewentig jaar.

II Kon 25; II Kron 36; Jer 39 en 52

Salomo, die derde koning.

with No Comments

Adonia het Dawid probeer kul
om so sy koningstroon te vul.
Batseba het Dawid laat verstaan
en hy wys toe vir Salomo aan.

Salomo het wysheid begeer
en hy kry ook rykdom en eer.
Die koningin van Skeba kom kyk
hoe Salomo se wysheid lyk.

Salomo het op God vertrou
en vir Hom die tempel gebou.
Die Allerheiligste het die ark omhul –
deur God se teenwoordigheid gevul.

God hou Sy beloftes stand:
van Egipte tot Babel die land.
‘n Tydperk van vrede daar,
hul het God’s Woord bewaar.

Op perde en mag begin vertrou.
‘n Duisend vroue het hy getrou.
Deur hul afgode is hy verlei.
Tot die ryksverdeling sou dit lei.

Al die konings wat so faal,
vertel almal die een verhaal:
‘n Soeke na die volmaakte Koning –
een wat woon in ‘n ewige woning!

1 2