Tag: Klaaglieder

  • Klaagliedere

    Klaagliedere is ‘n interessante boek,elke vers begin met ‘n letter van die alfbet.In sy middel moet jy die boodskap soek:Dis net God wat uit die nood kan red!