Die dag van die Here.

Hoe julle geloof en volharding nou lyk, onder al die vervolging wat julle moet verduur, is alles ‘n bewys van God se oordeelsuur, Ja, Hy het julle geskik geag het vir sy koninkryk. (II Tes 1:4-5) Nee, die dag van die Here is nog nie hier:Die wettelose mens moet...