Die drumpelwagter

with No Comments

Here, ek smag om in te gaan,
maar ek moet op die drumpel staan. (Ps 84:11)
Hoe lief het ek U woning Heer,
met alles wat ek het, wil ek U eer! (Ps 84:2-3)

Selfs die mossies het ‘n nes by U altaar.
Tot die swaeltjie bring haar kind
om rus en vrede in U huis te vind.
Ai, hoe wens ek ek was ook daar. (Ps 84:4)

As Koragiet is ek ‘n drumpelwagter – (I Kron 9:19)
daar is hartseer geskiedenis daaragter:
My voorgeslagte het ‘n opstand gelei
om die hoëpriester rol vir hul te kry. (Num 16:1-3, 9)

God self het hierdie saak geskik
en Korag is deur die aarde ingesluk. (Num 16:32)
Die ander opstandiges is met vuur verteer (Num 16:35)
Dis duidelik – U is die Heer!

Met kieries is ‘n teken van God gevra.
Aäron sin het bloeisels en ryp amandels gedra! (Num 17:8)
Die kierie is nou nog in die ark wat hier binne staan
om opstandiges te herinner en vermaan. (Num 17:10)

Ek was in trane, dag en nag.
Ek het so getwyfel in die nag. (Ps 42:6,12)
Soos ‘n wildsbok wat na water smag
was my dors na die lewende God se krag! (Ps 42:2-3)

Toe ek deur die dorre laagtes trek
gaan fonteine oop om my te versterk.
Keer op keer ontvang ek nuwe krag
en vroeë reëns se seënende mag. (Ps 84:7-8)

Nou gaan dit goed met U kind,
want ek het my krag in U gevind.
Noudat ek U almag verstaan,
is dit ‘n voorreg om hier staan! (Ps 84:4b-6)

En jy, liewe leser, wat ook op die drumpel staan
wat jy meer as die Koragiet kan verstaan:
Met Jesus se sterwe het die voorhangsel geskeur. (Mat 27:51)
Nou word niemand se toegang meer gekeer. (Heb 10:19)

Die laaste hoëpriester, Jesus, is volmaak
met ons verlossing Sy aardse taak. (Heb 7:25-28)
Hy het een maal die heiligdom binnegegaan (Heb 9:13)
sodat jy nie meer op die drumpel hoef te staan!

Maar jy moet ook die waarskuwing sien
anders gaan jy Korag se straf verdien…
Geen onsedelikheid – lewe tot Sy eer:
Jou liggaam is die tempel van die Heer. (I Kor 6:15-20, Jud 1:4, 10-11)

Opstand of God se hand?

with No Comments

My verbonsluiting met julle is nou verby,
begin die trek om die beloofde land te kry.

Die Here sal julle seën
en aan julle beskerming verleen.
Hy sal tot julle redding verskyn
en julle genadig wees in pyn.
Die Here sal julle gebede verhoor
en julle sal nie Sy vrede verloor. (Num 6:24-27).

Die wolk kolom het op die tabernakel gerus,
snags daaroor ‘n vuur wat jy nie kan blus. (Num 9:15-17).

Die volk het opstandig geword en onderling baklei,
toe hulle ‘n onweerstaanbare lus vir vleis begin kry.
Sesonderd duisend mense! Wat ek by U wil weet:
Waar gaan ek vleis kry dat hierdie massas kan eet?
Ons het nie genoeg skape beeste of vee,
daar is nie eers genoeg visse in die see! (Num 11:21-22)

Dink jy nie ek het die mag?
Julle kan ‘n maand se vleis verwag! (Num 11:19-23)

Die Here het met ‘n wind gestuur
‘n swerm kwartels soos ‘n muur!
Hy het dit ‘n meter diep om die kamp laat val,
vir ‘n dagreis ver – miljoene in getal!
Hulle het opgetel en gulsig begin eet,
maar God se hand hierin vergeet. (Num 11:31-32)

Toe ontvlam die toorn van die Heer
en hulle kon die sterftes nie keer. (Num 11:33)

Ook vir jou beloof die Here sy seën,
aan jou sal Hy beskerming verleen.
Dink mooi voor jy weer opstandig raak
oor elke onbenullige aardse saak…
Jy kan regtig God se redding verwag,
of dink jy dalk Hy het nie die mag?

Jou keuse: Kom jy teen My in opstand
of gaan jy glo in die mag van My hand?

1 2