Genesing op die Sabbat

with No Comments

Dit was weer tyd vir ‘n Joodse fees,so Jesus was in Jerusalem gewees.Hy kom toe by ‘n bad, met Betesda as naam –Blindes, kreupeles en lammes lê daar saam. (Joh 5:1-3) ‘n Sekere man was al siek vir agt en … Read More

Genesing van die seun

with No Comments

As profeet is Jesus in sy eie land nie geëer,maar die mense daar het hom verwelkom,want sy wonders het hom verstom.Hulle moes nog van ware geloof leer… (Joh 4:43-46) In Kapernaum was ‘n regeringsamptenaarwat se seun op sterwe gelê het … Read More

Die Samaritaanse vrou

with No Comments

Samaritane het as bastervolk bekend gestaandaarom het Jode het gewoonlik om Samaria gegaan,maar Jesus het juis daar by ‘n fontein gaan rus:“Gee My ‘n bietjie water om my dors te blus.” (Joh 4:1-7) “Hoe vra jy, wat ‘n Jood is, … Read More

Die toring

with No Comments

Die mens dink hy is kragtigen bou Babel – hoe pragtig…Maar God is hoog almagtig,met taal word verwarring bekragtig. (Gen 11) O God, ek probeer my eie toring bouin plaas van om op U te vertrou.Laat U Gees ook op … Read More

Die reënboog

with No Comments

Toe Noag en sy gesin die ark verlaat,was ‘n offer aan God hul eerste daad. (Gen 8:20) Seisoene, dag en nag, sal altyd bly bestaan:julle sal nie weer met ‘n vloed vergaan.En wanneer die reënboog verskyn in prag,onthou dan My … Read More

Noag se boodskap vandag

with No Comments

Noag is gered deur geloofin dit wat God vir hom beloof. (Heb 11:7) Die ander het geëet en gedrink en getrouen nie op God se beloftes vertrou. Noag was veilig agter die ark se deurdie ander is deur die vloed … Read More

Wat bou jy?

with No Comments

Dit het die Here bedroef gemaakom te sien hoe sleg het die mens geraak.“Ek sal die mens van die aarde af veeen so ook die diere daarmee.” (Gen 6:5-8) God het eers gewaarsku en geduld gehad (II Pet 2:5)maar daarna … Read More

Simmetrie in die Noag verhaal

with No Comments

Noag het naby GOD geleefen na regverdigheid gestreef.—Korrup was die AARDE,—vrede het nie meer waarde.—- “Ek gaan alle mense VERDELG,—-die wêreld met water verswelg” ——Gehoorsaam het hy ark ‘n geBOU——om twee van alle diere te hou. ——–Noag en sy hele … Read More

Wedergebore, nie verlore

with No Comments

Van Jesus se tekens het baie tot geloof gekom,maar hierdie woorde het my verstom:“maar Jesus het Hom aan hulle nie toevertrou,want Hy het geweet wat die mense se hart inhou”(Joh 2:23-25) Here God, daar is so baie mense wat sê … Read More

1 2 3