Noordelike ryk se einde (II Kon 17).

Samaria is drie jaar lank beleër,
maar hul kon die ballingskap nie keer,
want hul wou nie by die profete leer
en het hulle ander gode bly vereer.
“Julle het die stinkende afgode bly dien
en so hierdie swaar straf verdien!” (II Kon 17:5,7,12,18)