Markus: Die doop

Toe Johannes Jesus doop,
sien hy die hemel skeur oop.
Die Gees het soos ‘n duif gedaal.
‘n Stem uit die hemel het bepaal:
Jy is My geliefde Seun
wat aan my vreugde verleen!