Kyk deur die kruis (geskryf deur Elsabé)

Vir baie dae
stukkend en verslae
Dood en seer oral om my heen.
Vader, daar sterf nog een.
Niks maak sin.
My bydrae is so min.

My kind, jy was nie alleen.
Ek was saam met jou by elke een.
Oor elke pasiënt wat jy buk,
los jy ons vinger afdruk.
Jy het ‘n stukkie van my afgesmeer
elke liewe keer.

Ek weet jy is leeg en gedreineer,
maar vandag moes jy kom leer:
Kyk na die lewe deur die kruis –
Ek sal jou die pad wys.

Ek los jou nooit alleen,
Ek is saam met jou by elkeen.
Jy sal weer vol vreugde wees.
Ek gee jou ‘n nuwe standvastige gees.
Al moet hul ly,
hou jou fokus op My.

Jy moet aanhou om My te dien,
sodat hul My kruis deur jou sien.