Kores laat die volk terugkeer (II Kron 36:21-23, Esra 1:1-3).

Jeremia se profesie is vervul:
Die land is in sabbatsrus gehul.
Alles kon rus vir sewentig jaar,
tot koning Kores se regeringsjaar.

Die Here het Kores laat proklameer:
God het my oor al die nasies laat regeer.
Hy het my beveel om ‘n tempel te bou.
Sy volk kan teruggaan en op Hom vertrou.