Die toring

Die mens dink hy is kragtig
en bou Babel – hoe pragtig…
Maar God is hoog almagtig,
met taal word verwarring bekragtig. (Gen 11)

O God, ek probeer my eie toring bou
in plaas van om op U te vertrou.
Laat U Gees ook op my daal,
dan verstaan ek U liefdestaal! (Hand 2)