Die profeet Joël

Gekou knaag.
Sprinkaan plaag.

Weiding weg.
Koringoes sleg.

Vervuil.
Volk huil.

Wilde perd.
Niks werd.

Wrede leër.
Dag van Heer.

Vas, huil en treur.
Kom terug: bekeer.
Hy is ‘n genadige Heer
en vergewe altyd weer!

Jul leer:
Ek Heer!

As julle die tekens lees
laat kom ek my Gees.
Jongmense sal as profete optree.
Vir oumense sal ek drome gee.

Na gebed
sal Ek red.

Bloed vuur,
dis die uur

Nasies straf.
Na hul graf.

Baie sonde.
Sekel wonde.

Oes is ryp
vol parskuip.

Swaard na skaar.
Snoeiskêr daar.

Ek sal die volk se sonde vergeef
en weer saam in Jerusalem leef!