Dawid, die tweede koning.

Die boek II Samuel wil ons vertel
Dawid gehoorsaam aan God’s bevel.
Politieke sukses het hy gekry.
Jerusalem as hoofstad verkry.

Die voorspoed het begin draai
toe Dawid Batseba sien baai.
As man het hy sy beheer verloor
en ook Uria, haar man, vermoor.

Die profeet Natan sê: “Dit is jy!”
En Dawid het sy sonde bely.
God het hom wel vergeef,
maar hy het probleme beleef.

Die sonde-baba het gesterf
en ook verkragting op sy werf.
Absalom het Ammon vermoor.
Dawid het sy sukses verloor.

Die probleme was net meer,
want Absalom het gerebelleer.
“Absalom, my seun, my seun”,
het Dawid na die geveg geweën.

II Kronieke vertel nie die sleg –
in dié boek doen Dawid alles reg.
Vir die tempelbou die weg gebaan.
Sy nageslag bly vir ewig staan.

Jesus het Dawid se troon gevul,
so is die belofte aan hom vervul.
Soos Dawid sal Hy ons vergewe
en kry ons ook die ewige lewe!