Ontdek Die val van Jerusalem, Klaagliedere en Obadja, Graad 3-6