Onlangs geplaas

Galasiërs oorsig gedig

with No Comments

Paulus se eerste argument (Gal 1,2).Hierdie evangelie is regtig waar,want God het dit aan my verklaar. (Gal 1:11,12)Ek het die apostels ontmoet na veertien jaaren toe gesien dat ons die evangelie dieselfde verklaar! (Gal 2:1,2) Jy word nie van sonde … Read More

Die Losser

with No Comments

“Mag ek are optel agter graan snyers aan?”“My dogter, jy mag gerus maar gaan.”Sy kom toe uit by die land wat aan Boas behoort.Hy kom toe juis uit Bethlehem en spreek seënwoord.Boas aan sy werkers: “Mag die Here by julle … Read More

Van losser tot Verlosser

with No Comments

Boas wou met die eerste losser vergaderen roep die leiers by die stadspoort nader.“Naomi het Elimelek se grond te koop gegee.”“Ek is bereid om as losser op te tree.” (Rut 4:1-4) “Daarmee saam gaan jy Rut ook krysodat die grond … Read More

By jou Verlosser se voete

with No Comments

“Ek soek vir jou ‘n heenkome waar dit goed sal gaan:Was jou, maak jou mooi, en trek netjies aan.Jy moet by jou losser se voete gaan lêwat jy dan moet doen, sal hy vir jou sê.” (Rut 3:1-5) Het jy … Read More

Jy moet besin om nuut te begin

with No Comments

Ek moet besinoor ‘n nuwe begin.In die hongersnood beplan Naomi se man“Van Bethelhem na Moab is my plan.”Was die besluit wys?Bethlehem beteken dan broodhuis…In plaas van ‘n nuwe voorspoedsgerfhet hy daar in die vreemde gesterf. (Rut 1:1-3) Ons moet besinoor … Read More

Rut oorsig

with No Comments

As jy die boek Rut moes opsom,sal jy tot die gevolgtrekking kom: Dood. Dood tref Naomi se hele gesin.Sorg. Rut se sorg vir Naomi begin.Sorg. ‘n Losser, Boas, vir Rut versorg.Lewe. Só Naomi se nageslag geborg. As jy tot toepassing … Read More

Mens ontrou, God getrou

with No Comments

Byvrouontrou.Haar gaan kryoorgebly. Gibea veilig?Onheilig…Verkrag.Doodsnag. Opgesny.Versprei.Gruweldaad:Ons moet praat! God gehoor.Geveg verloor!Berou.Vertrou. Vyf en twintig duisend lewens verloor.Net ses honderd by die rots oor.Geen vroue.behoue. Bet-El berou.Altaar gebou.Jabes ontrouvat hul vrou. Meisies dans.Gebruik die kans.Gryp ‘n vrouom stam te bou… Geen … Read More

Reg in eie oë

with No Comments

Miga se ma het haar silwer gesoeken die man wat dit gesteel het vervloek.Toe Miga, haar seun, sy sonde teen haar bely,het sy die silwer aan die Here gewy. (Rig 18:1-3) Maar hulle het die ware God versaaken ‘n afgodsbeeld … Read More

Waar kom jou krag vandaan?

with No Comments

Drie honderd jakkalse aan hul sterte gebind,het die Filistyne se koring en boorde verslind. (Rig 15:1-8)Ons sal moet verstaanwaar kom sy krag vandaan… Met die kakebeen van ‘n donkie in sy handemaak hy ‘n hoop van duisend lyke van vyande. … Read More