Onlangs geplaas

Die Masedoniër siklus

with No Comments

Die Masedoniërs was baie arm,maar tog in vrygewigheid warm.Op hulle liggame swaar beproewingsmerke,tog dring hulle aan op liefdeswerke (II Kor 8:2-4) Hoe kan dit wees?Ons moet dieper lees: Hulle was só gevul met vreugde,dit het oorgeloop in liefdesdeugde.Meer as enige … Read More

Versoening: II Korintiërs oorsig

with No Comments

In ons verhouding is daar ‘n breuk,maar die Here het deure oopgemaaken deur ons versprei die reukvan ware kennis wat harte raak. (II Kor 2:12-14) Julle is Christus se brief,deur ons geskryf, nie met ink,maar met God se Gees.Nie op … Read More

Die liefde (I Kor 13).

with No Comments

Praat in tale sonder liefde,is soos ‘n klinkende metaalen ‘n galmende simbaal. Al het ek al die kennis geleer,en ek het geloof in die Heer,is ek niks sonder die liefde. Al gee ek alles wat ek het weg,selfs my ligaam, … Read More

Gawes (I Kor 12,14).

with No Comments

Dis die Gees wat die gawes gee. (I Kor 12:4,11)Die Here gee opdragte daarmee. (I Kor 12:5)God bring die kragtige werkinge in stand. (I Kor 12:6)Dis tot voordeel vir almal in die land. (I Kor 12:6) Ons is almal een … Read More

Gewetensake (I Kor 8-10).

with No Comments

As jul in gewetensake mekaar nie verstaan,pak dit in ‘n gesindheid van liefde aan. (I Kor 8:1). Paulus, kan ons afgodsvleis wel eet?Dis nie almat wat die waarheid weet: (I Kor 8:7).Daar is net een God, moet jy verstaan. (I … Read More

Onsedelikheid (I Kor 5:1-13 en 6:12-20).

with No Comments

Paulus antwoord dit wat die Korinthe vra:Die vraagstuk hier is hoe om jou sedelik te gedra. Die Korinthe het hul in onsedelikheid begeef‘n man en sy stiefma het as egpaar saamgeleef (I Kor 5:1-2)Sulke mense moet julle onder julle uitveeg‘n … Read More

Groete

with No Comments

Ek beveel suster Febe by julle aan,ek vra julle om haar by te staan. (Rom 16:1-2) Ek wil groete vir Priscilla en Akwila oordraag – hulle het hulle lewe vir my gewaag.Groete aan al die gelowiges daar,wat in hulle huis … Read More

‘n Gebedswens

with No Comments

God is die bron van standvastigheid,streef daardeur na eensgesindheid.Gee so deur een mond lof en eeraan God die Vader van Jesus ons Heer. (Rom 15:5-6) Christus het jou mos aanvaar,aanvaar daarom ook mekaar.Ek beklemtoon weer:Dit lei tot God se eer. … Read More