Video reeks: Strome lewende water sal uit jou binneste vloei

Video 1: Die lewende water vloei uit die gemeente

Video 2: Die doel van die lewende water is God se eer

Video 3: Die Evangelie – die inhoud van die uitvloeiende boodskap

Video 4: Ek kan nie: Mense sal nie na my luister nie…

Video 5: Ek kan nie: Ek het nie genoeg kennis nie…

Video 6: Ek kan nie: Ek het nie die vrymoedigheid nie…

Comments

Leave a Reply