Tag: I Korinthiers

  • Gebed: I Kor 13

    Ek bid dat uit I Korintiërs dertienu volgelinge sal kan raaksien: Liefde, al praat jy in vreemde taal,is soos ‘n klinkende metaalen ‘n galmende simbaal. Al het hulle al die kennis geleer,en het hulle geloof in U, o Heer,is hulle niks sonder die liefde. Al gee hulle alles wat hulle het weg,selfs hulle liggame, is…