Met die dat ek my vorige website verloor het, moes ek van voor af begin. Ek publiseer nou eers net saam met my Sondag Bybelskool – ons is nou besig met Rigters. Soos ek tyd kry, sal ek die ander bundels wat voorheen op was weer opsit, maar dit sal seker ‘n goeie ses maande vat om dit alles weer in te haal.

BUNDELTEKSBERYMDE OPSOMMING
Bundel 1: Die OergeskiedenisGen 1-11God, die Skepper, het alles gemaak
maar die mens het afvallig geraak.
Bundel 2: Die aartsvader verhaleGen 12-50Met ‘n verbond begin God toe weer
om ‘n volk na Hom toe te laat keer.
Bundel 3: Woestyntog verhaleEks, Num, DeutHy het hul uit hul slawerny bevry
en in ‘n woestyntog na hul land gelei.
Bundel 4: Wetsgedeeltes Eks 20-45, Lev, Deut 5Op kliptafels het Hy voorskrifte gegee
Die volk leef in danbaarheid daarmee.
Bundel 5: Die inname van die land JosuaGod het by Sy beloftes gehou
en die land gegee aan die wat vertrou.
Bundel 6: Die rigters tydperk Rigters, Rut
Die volk moes telkens hul sondes bely
voor God hulle van hul vyande bevry.
Bundel 7: Die oorgangs tydperkI Sam, I Kron 1-10Die volk wou dat ‘n koning oor hul regeer
en kies so Saul bo hul Heer.
Bundel 8: Dawid II Sam, I Kron 11-29Dawid was ‘n suksesvolle koning,
maar bring oor vir Batseba na sy woning…
Bundel 9: Salomo I Kon 1-11, II Kron 1-7Salomo was ‘n wyse koning
en bou ‘n tempel vir God as woning.
Bundel 10: Die ryk verdeel I Kon 12-24, II Kron 1-24God is getrou en het geen gelyke
maar sonde lei tot twee koninkryke.
Bundel 11: Die Noordelike Ryk
se einde
II Kon, Jona, Hosea, NahumDie Noorde gedra hulle soos ‘n hoer
en word in ballingskap weggevoer.
Bundel 12: God gaan oordeel II Kron, Jes 1-39, Miga, SefanjaDie aardse konings het almal gefaal,
maar Immanuel sal na die aarde daal…
Bundel 13: Die val van Jerusalem II Kron 25-36, Jeremia, Klaag, HabakukGod het geroep tot die laaste uur,
maar moes toe ballingskap verduur.
Bundel 14: Die ballingskap Eseg, Jes 40-66, Daniël, ObadjaDie volk moes in die swaarkry leer
alles gaan net oor God se eer.
Bundel 15: Die terugkeer Esra 1-6, Hag, Sag, EsterNa sewentig jaar het die getroue Heer,
die volk na hul eie land laat terugkeer.
Bundel 16: Die einde van ‘n eraEsra 7-10, Neh, Joël,
Mal
So het hulle geprofeteer:
Maak pad gelyk vir die Heer!
Bundel 17: Digterlike boeke Psalms, HoogliedGedigte om jou te leer:
Alles gaan oor God se eer.
Bundel 18: Wysheids boeke Spreuke, Prediker, JobAs jy woorde van wysheid soek
sal jy dit vind in hierdie boek.
Bundel 19: Die evangelies Mat, Mark,Luk, JohDie Messias het aarde toe gekom!
Hy maak nou plek vir jou by Hom.
Bundel 20: Die evangelie versprei HandelingeDie Gees het neergedaal
en so versprei Hy die verhaal.
Bundel 21: Die leer van verlossing Rom, Gal,
I en II Kor
Die wat glo se sonde is vergewe
en sal by Hom vir ewig lewe!
Bundel 22: Gevangenisskap briewe Kol, Fi, Ef, Fil
Christus bind ons almal saam
as deel van Sy liggaam.
Bundel 23: Riglyne vir opvolgers Tim, TitSuiwer Woordverkondiging in die kerk,
maar dan moet tug ook daar werk.
Bundel 24: Die kerk en lyding Jak, Heb, I Pet
In swaakry gee Hy jou krag
om op Sy beloftes te wag.
Bundel 25: Die kerk en dwaalleer II Pet, Judas, I,II,II Johannes
Jy moet dwaalleer met kennis beveg
en so groei jou geloof ook reg.
Bundel 26: Die wederkoms I en II Tes Die verdrukking wil jou leer,
die Here kom verseker weer!
Bundel 27: Die einde OpenbaringSewe visoene van sewe,
verseker jou van ewige lewe!