LESINGS

Afrikaans

God se eer
Tot U eer

Rigters
Lesing 01: Die siklus (Rig 1-2).
Lesing 02: Otniël en Ehud (Rig 3).
Lesing 03: Debora en Barak (Rig 4-5).
Lesing 04: Gideon (Rig 6-8).
Lesing 05: Abimelek (Rig 9-10).
Lesing 06: Jefta (Rig 11-12).
Lesing 07: Simson, deel 1 (Rig 13-14).
Lesing 08: Simson, deel 2 (Rig 15-16).
Lesing 09: Dan en Jonatan (Rig 17-18).
Lesing 10: Benjamin se sonde en straf (Rig 19-21).

Rut
Lesing 01: Geloofskeuses (Rut 1).
Lesing 02: Die losser (Rut 2).
Lesing 03: By die losser se voete (Rut 3)
Lesing 04: Van losser na Verlosser (Rut 4).

Esegiël
Lesing 01: Esegiël se gesig (Eseg 1)
Lesing 02: Esegiël se roeping en eerste boodskap (Eseg 2-5).
Lesing 03: Afskuwelikhede in die heiligdom (Eseg 8-11).
Lesing 04: Bekeer jou en bly lewe (Eseg 16).
Lesing 05: Persoonlike verantwoordelikheid (Eseg 18).
Lesing 06: Dan sal hulle besef dat Ek die Here is (Eseg 6-33).
Lesing 07: Die val van Jerusalem (II Kon 25; II Kron 36)
Lesing 08: Die goeie Herder (Eseg 34)
Lesing 09: Nuwe verbond (Eseg 36).
Lesing 10: Bene wat weer lewe (Eseg 37).
Lesing 11: Profesieë van vervolmaking (Eseg 40-48).

Jesaja na die val van Jerusalem (Jes 40-66).
Lesing 01: Trooswoorde (Jes 40).
Lesing 02: Die hofsaak (Jes 43-45)
Lesing 03: Knegliedere (Jes 42:1-12, Jes 49:1-9, Jes 50: 1-11, Jes 52:13-53:12)
Lesing 04: Die nuwe verbond (Jes 55)
Lesing 05: Gebed (Jes 58, Jes 59:1-2, Jes 63:11-63:12, Jes 65:1-2,15-16,24).
Lesing 06: Die toekoms (Jes 65-66)

Daniël.
Lesing 01: ‘n Eerste oorwinning in Babel (Dan 1).
Lesing 02: God se eer deur Nebukadnesar se droom (Dan 2).
Lesing 03: God se eer deur vuur en bekeer (Dan 3-4).
Lesing 04: God se eer in Belsasar se tyd (Dan 5).
Lesing 05: God se eer in Darius se tyd (Dan 6).
Lesing 06: Die eerste visioen (Dan 7).
Lesing 07: Die tweede visioen (Dan 8).
Lesing 08: Die derde visioen (Dan 9).
Lesing 09: Die vierde visioen (Dan 10-12).

Obadja
Lesing 01: Obadja (Obadja).

Romeine
Lesing 01: Oorsig oor die hele boek (Rom 1-16).
Lesing 02: Paulus se inleiding (Rom 1:1-17).
Lesing 03: Almal is skuldig! (Rom 1:18-3:20).
Lesing 04: Die groot verrassing: Wie glo word uit genade vrygespreek (Rom 3:21-4:8).
Lesing 05: Abraham, gered deur geloof (Rom 4:9-4:25).
Lesing 06: Die heerlikheid van die Christus familie (Rom 5).
Lesing 07: Vry van die sonde dien ons God (Rom 6).
Lesing 08: Die ellendigheid van wet-mense, maar… (Rom 7-8:4).
Lesing 09: Die heerlikheid van Gees mense (Rom 8:4-8:39).
Lesing 10: Israel se struikeling en die heidene se toetrede (Rom 9-10).
Lesing 11: Fasette van ons Christenlewe (Rom 12).
Lesing 12: Die owerheid, liefde en dagbreek (Rom 13).
Lesing 13: Die sterkes en die swakkes (Rom14-15:6).
Lesing 14: Gebedswense (Rom 15:7-33).
Lesing 15: Afsluitende gedeelte (Rom 16).

Jakobus
Lesing 01: Geloof wat vrugte dra (Jakobus).

Hebreërs
Lesing 01: Jesus Christus: God se volmaakte kommunikasie met ons. (Heb 1:1-4:13).
Lesing 02: Jesus Christus, ons volmaakte Hoëpriester. (Heb 4:14-10:31).
Lesing 03: Jesus Christus, ons volmaakte Rolmodel. (Heb 10:32-12:13).

I Petrus
Lesing 01: Die Christen se lyding.
Lesing 02: Christus se lyding.
Lesing 03: Wees heilig, want Ek is heilig.
Lesing 04: Die huwelik
Lesing 05: Gister, vandag en môre.

English

Seeing and savouring the Glory of God in Scripture (John Piper)
Session 1: Reading the Bible toward God’s ultimate goal
Session 2: Reading the Bible toward worship
Session 3: Reading the Bible toward supreme worth and beauty, part 1
Session 4: Reading the Bible toward supreme worth and beauty, part 2
Session 5: Reading to savor His excellence, part 1
Session 6: Reading to savor His excellence, part 2
Session 7: Reading to be transformed, part 1
Session 8: Reading to be transformed, part 2
Session 9: Reading toward the Consummation
Session 10: Practical tips for your reading

Romans
Session 01: Paul’s introduction (Rom 1:1-17)
Session 02: Everybody is guilty! (Rom 1:18-3:20).
Session 03: The great grace surprise: Righteousness through faith (Rom 3:21-4:8).
Session 04: Abraham, justified through faith (Rom 4:9-4:25).
Session 05: The glory of the Christ family (Rom 5).
Session 06: Free from sin, as Christ’s family, we serve God (Rom 6).
Session 07: The misery of law people, but … (Rom 7-8:4).
Session 08: The glory of Spirit people (Rom 8:4-8:39).
Session 09: Israel’s stumbling and the heathen’s entry (Rom 9-10).
Session 10: Even for the Jews there are another door of hope (Rom 11).
Session 11: Lived Christianity: Aspects of our Christian life (Rom 12).
Session 12: Lived Christianity: The government, love and dawn (Rom 13).
Session 13: The strong and the weak (Rom14-15:6).
Session 14: Prayer wishes (Rom 15:7-33).
Session 15: Closing of the letter (Rom 16).
Session 16: Summary of the book

Job
Session 01: Job’s Wealth and Affliction (Job 1-2)
Session 02: Job and Eliphas, cycle 1 (Job 3-5)
Session 03: Job and Bildad, cycle 1 (Job 6-8)
Session 04: Job and Sophar, cycle 1 (Job 9-11)
Session 05: Job and Eliphaz, cycle 2 (Job 12-15)
Session 06: Job, Bildad and Sophar, cycle 2 (Job 16-20)
Session 07: Job and Eliphaz, cycle 3: (Job 21-22)
Session 08: Job and Bildad, cycle 3 (J0b 23-25)
Session 09: Job, cycle 3a (Job 26-28)
Session 10: Job, cycle 3b (Job 29-31)
Session 11: The Speech of Elihu, part 1 (Job 32-34)
Session 12: The Speech of Elihu, part 2 (Job 35-37)
Session 13: God’s first address (Job 38-40:5)
Session 14: God’s second address (Job 40-41)
Session 15: Job’s Restoration (Job 42)
Session 16: Summary of the book Job