Digbundel C – Wetsgedeeltes

BUNDEL C: DIE WETSGEDEELTES (EKS 20-45, LEV, DEUT 5)

As jy hierdie bundel se gedigte in PDF wil aflaai: Bundel C: Die wetsgedeeltes (Eks 20-45, Lev, Deut)

Eks 20, Deut 5
DIE TIEN GEBOOIE: (EKS 20, DEUT 5).
Ek bely
Wees dankbaar
Een: Ek is God
Twee: Geen beeld van My
Drie: Heilig My Naam
Vier: Rus

Vyf: Ma en Pa
Ses: Geen moord

Sewe: Die huwelik
Sewe: Geen egbreek
Agt: Geen diefstal
Nege: Die waarheid
Tien: Begeer

Gebed
Waarom bid?
Hoe moet ons bid?
Onse Vader

Eks 25-40, Lev
ANDER WETSGEDEELTES (EKS 25-40, LEVITIKUS).
Tabernakel
Offers
Die versoendag
‘n Nuwe lewe
Leef heilig
Die verbondsverhouding
Levitikus