26 BUNDELS

Hier is 26 bundels vol gedigte wat feitlik almal berymings van Bybel gedeeltes is. Die Bybelteks word aangedui by elke gedig – die beste manier is om die gedeelte eers in die Bybel deur te lees en dan die gedig as opsomming te gebruik.

Hierdie blog het aanvanklik begin as uitsluitlik gedigte.  Gedurende die Covid-19 inperkings het die behoefte ontstaan om videos te maak. Daar is nou videos oor die boeke Johannes, I Petrus en Jesaja.

Die oorgangs tydperk

VERTROUE: DIE OORGANG VAN RIGTERS NA KONINGS

GEHOORSAAMHEID: DIE EERSTE KONING: SAUL

GOD SE EER: SAUL VS. DAWID

Dawid, die tweede koning.

DAWID, DIE MAN VAN GOD


DAWID, DIE SONDAAR


ABSALOM SE OPSTAND

DAWID SE EINDE: AAN GOD DIE EER


Salomo, die derde koning.

SALOMO – GOD VUL DIE TEMPEL MET SY TEENWOORDIGHEID

SALOMO SE SONDE

Jesaja, dag 1: EK IS, jy is en tog…
Jesaja dag 2: Vrygekoopte, keer terug en leef só dat die nasies na die HERE se huis toe wil stroom
Jesaja, dag 3: Ruil wat jy het vir vlermuise?
Jesaja, dag 4:  Pragtig en luisterryk in die HERE se teenwoordigheid
Jesaja, dag 5: Die HERE se lied oor Sy wingerd

II Kron 26 as opsomming vir Jes 1-5 en inleiding vir Jes 6-12

Jesaja, dag 6: Drie maal heilig, wee my…
Jesaja, dag 7: Jesaja se roeping
Jesaja, dag 8: God is met jou: Vetrou en bly behou
Jesaja, dag 9: Op daardie dag: Oorvloei deur Assirië, maar God is met ons!
Jesaja, dag 10: Eerbiedig (vrees) Christus as Here in julle harte
Jesaja, dag 11: Vreugde: Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors 
Jesaja, dag 12: Ondanks dit alles het sy toorn nie bedaar nie, en bly sy hand steeds uitgestrek.
Jesaja, dag 13: Die aarde sal gevul word met die kennis van die heerlikheid van die HERE
Jesaja, dag 14: Verlos, so vertel aan alle nasies!
Jesaja, dag 15: Die soewereine Regter en Verlosser stuur die geskiedenis na Sy doel toe
Jesaja, dag 16: Glo en ontvang seën in donker tye, want die soewereine Regter en Verlosser heers
Jesaja, dag 17: Die Here straf die bose en oes ‘n oorblyfsel wat in vreugde Hom aanbid en vereer
Jesaja, dag 18: Ek prys U want ek vertrou U sal die dood verswelg en my laat ingaan vir ‘n feesmaal
Jesaja, dag 19: U gevierde Naam, het Uself verheerlik… U volk sal in aanbidding voor U buig
Jesaja, dag 20: Oorsig Jesaja 1-27
Jesaja, dag 21: Ek lê ‘n fondamentklip in Sion: Vertrou en ontvang ‘n sierlike kroon, anders wee jou…
Jesaja, dag 22: Op daardie dag sal hulle My Woorde hoor en My dade sien en hulle sal My Naam heilig
Jesaja, dag 23: In bekering en rustigheid lê julle redding, want julle eie oë sal julle Groot Leermeester sien en hoor: Hier is die pad!
Jesaja, dag 24: Hoor die Here se majestueuse stem: Vreugde vir jou – want Ek genees. Sonder My, moet jy vuur en swawel vrees.
Jesaja, dag 25
Jesaja, dag 26
Jesaja, dag 27
Jesaja, dag 28
Jesaja, dag 29
Jesaja, dag 30
Jesaja, dag 31
Jesaja, dag 32
Jesaja, dag 33
Jesaja, dag 34
Jesaja, dag 35
Jesaja, dag 36
Jesaja, dag 37
Jesaja, dag 38
Jesaja, dag 39
Jesaja, dag 40
Jesaja, dag 41
Jesaja, dag 42
Jesaja, dag 43
Jesaja, dag 44
Jesaja, dag 45
Jesaja, dag 46
Jesaja, dag 47
Jesaja, dag 48
Jesaja, dag 49
Jesaja, dag 50
Jesaja, dag 51
Jesaja, dag 52
Jesaja, dag 53
Jesaja, dag 54
Jesaja, dag 55
Jesaja, dag 56
Jesaja, dag 57
Jesaja, dag 58
Jesaja, dag 59
Jesaja, dag 60
Jesaja, dag 61
Jesaja, dag 62
Jesaja, dag 63
Jesaja, dag 64
Jesaja, dag 65
Jesaja, dag 66

Jesaja voor ballingskap

Jesaja, dag 1: EK IS, jy is en tog…
Jesaja dag 2: Vrygekoopte, keer terug en leef só dat die nasies na die HERE se huis toe wil stroom
Jesaja, dag 3: Ruil wat jy het vir vlermuise?
Jesaja, dag 4:  Pragtig en luisterryk in die HERE se teenwoordigheid
Jesaja, dag 5: Die HERE se lied oor Sy wingerd

Jesaja, dag 6: Drie maal heilig, wee my…
Jesaja, dag 7: Jesaja se roeping
Jesaja, dag 8: God is met jou: Vetrou en bly behou
Jesaja, dag 9: Op daardie dag: Oorvloei deur Assirië, maar God is met ons!
Jesaja, dag 10: Eerbiedig (vrees) Christus as Here in julle harte
Jesaja, dag 11: Aan die volk wat in duisternis ronddwaal, het ‘n groot Lig verskyn
Jesaja, dag 12
Jesaja, dag 13
Jesaja, dag 14
Jesaja, dag 15
Jesaja, dag 16
Jesaja, dag 17
Jesaja, dag 18
Jesaja, dag 19
Jesaja, dag 20
Jesaja, dag 21
Jesaja, dag 22
Jesaja, dag 23
Jesaja, dag 24
Jesaja, dag 25
Jesaja, dag 26
Jesaja, dag 27
Jesaja, dag 28
Jesaja, dag 29
Jesaja, dag 30
Jesaja, dag 31
Jesaja, dag 32
Jesaja, dag 33
Jesaja, dag 34
Jesaja, dag 35
Jesaja, dag 36
Jesaja, dag 37
Jesaja, dag 38
Jesaja, dag 39

JESAJA NA DIE VAL VAN JERUSALEM (JES 40-66).
Die uitkoms is hier (Jes 40)!
Die hofsaak
Knegliedere
Die ewige verbond
Die Dokters voorskrif
Straf en seën: Gaan jy lag of ween?


Jesaja, dag 40
Jesaja, dag 41
Jesaja, dag 42
Jesaja, dag 43
Jesaja, dag 44
Jesaja, dag 45
Jesaja, dag 46
Jesaja, dag 47
Jesaja, dag 48
Jesaja, dag 49
Jesaja, dag 50
Jesaja, dag 51
Jesaja, dag 52
Jesaja, dag 53
Jesaja, dag 54
Jesaja, dag 55
Jesaja, dag 56
Jesaja, dag 57
Jesaja, dag 58
Jesaja, dag 59
Jesaja, dag 60
Jesaja, dag 61
Jesaja, dag 62
Jesaja, dag 63
Jesaja, dag 64
Jesaja, dag 65
Jesaja, dag 66

Miga

Sefanja

JESUS SE GEBOORTE (MAT 1-2, MARK 1, LUK 1-3, JOH 1)

JESUS, DIE KONING, IS HIER. (MATTEUS)
Vervul
Skatte in die hemel

JESUS, DIE DIENAAR. (MARKUS)
Die doop
Wonderwerke

JESUS, SEUN VAN DIE MENS. (LUKAS)
Die goeie nuus!

JESUS, SEUN VAN GOD. (JOHANNES)

VIDEOS:

Hierdie is 21 video’s wat in die eerste 21 dae van die Covid-19 inperkings gemaak is om deur die 21 hoofstukke van die Johannes Evangelie te werk. Dit was my eerste pogings om video’s te maak, so die klank was aanvanklik ‘n uitdaging en ek het ook verkoue simptome gehad vir die eertse helfte daarvan, maar deur my swakheid wys God se grootheid – dit was vir my baie geloofsverreikend.


Dag 1: Die Woord: God se finale en beslissende boodskap

Dag 2: Die Woord is by God en self God en vir ons die Lig

Dag 3: Weergebore: Kyk en glo!

Dag 4: Lewende water

Dag 5: Die magtige stem van Jesus Christus

Dag 6: Die Brood van die lewe

Dag 7: Strome lewende water sal uit joú binneste vloei

Dag 8: In die Woord, vry om dissipel te wees

Dag 9: Sien & blind: Oorsaak of doel?

Dag 10: God se doel

Dag 11: Die doel van God se liefde

Dag 12 Die doel van Jesus se sterwe

Dag 13: Vir hoë diens, buig neer

Dag 14: Julle moet nie ontsteld wees nie. 

Dag 15: Bly in My en dra vrugte vir volkome blydskap!

Dag 16: Niemand kan julle blydskap van julle af wegneem nie

Dag 17: Die Hoëpriesterlike gebed

Dag 18: Kom vorentoe!

Dag 19: Daar is die Lam van God!

Dag 20: Vrede, krag en rede

Dag 21: Verheerlik tot die dood toe

GEDIGTE:

Die Woord
Ek glo dis so
Water in wyn
Die tempelsweep
Wedergebore, nie verlore
God se liefde deur Sy Seun
Die Samaritaanse vrou
Genesing van die seun
Genesing op die Sabbat
Ek is: Brood en water
‘n Mandjie net vir jou (Joh 6)
Jou eie eer?
Ek is: Blindheid en Lig
Ek is: Die Herder en die Ingang
Ek is: Die opstanding en die lewe
Ek is: Die weg, die waarheid en die lewe
Ek is: Die Wingerdstok
Sewe keer “Ek is”

JESUS, JOU KRAG VIR LAM KNIEË. (HEBREËRS)
Jesus, jou krag vir lam knieë (Hebreërs)

JESUS CHRISTUS: GOD SE VOLMAAKTE KOMMUNIKASIE MET ONS. (HEB 1:1-4:13)
God praat met jóú
Gryp die boodskap vas
Glo jy deel in die heerlikheid daarbo!
Luister vandag nog!

JESUS CHRISTUS, ONS VOLMAAKTE ROLMODEL (HEB 10:32-12:13).
Geloof in wat God beloof
Die lewenswedloop
Sinai en Sion
My erediens