Video reeks: Strome lewende water sal uit jou binneste vloei

with No Comments

Video 1: Die lewende water vloei uit die gemeente

Video 2: Die doel van die lewende water is God se eer

Video 3: Die Evangelie – die inhoud van die uitvloeiende boodskap

Video 4: Ek kan nie: Mense sal nie na my luister nie…

Video 5: Ek kan nie: Ek het nie genoeg kennis nie…

Video 6: Ek kan nie: Ek het nie die vrymoedigheid nie…

Preke van Johannes: 2 Petrus reeks

with No Comments

Reeks oor 2 Petrus
Preek 1: Inleidend
Preek 2: Wees feesgereed deur die kosbaarheid van jou geloof te onthou!
Preek 3: Wees feesgereed deur jou kennis van God te verdiep en te vermeerder.
Preek 4: Wees feesgereed. Onthou om te onthou. God het jou reeds ALLES GEGEE om TOEGEWYD aan HOM te LEWE.
Preek 5: Onthou God se kosbare en grootste beloftes teenoor die waardelose en klein beloftes van die wêreld.
Preek 6: Berei jouself in alle ywer voor deur by jou geloof die kosbaarste versierings aan jou lewenstrourok vas te werk.
Preek 7: Berei jouself in alle ywer voor deur by jou GELOOF die kosbaarste versiering DEUG aan jou lewenstrourok vas te werk.
Preek 8:
Preek 9:
Preek 10:
Preek 11:
Preek 12:
Preek 13:
Preek 14:
Preek 15:
Preek 16:
Preek 17:
Preek 18:
Preek 19:
Preek 20:

1 2