Gebed: 2 Petrus 1:20-21

with No Comments

Here, hier uit Twee Petrus een,
bid ek vir my, maar ook elkeen
in my kerk,
en by my werk,
Ook vir die wat ek bedien
en vir hulle wat U nog nie sien.

Laat die môrester in ons harte opgaan
help ons om die Woord te verstaan,
want geen profesie berus op eie uitleg.
Ja, op ons eie verstaan ons so sleg.

Ons weet geen profesie is deur ‘n mens voortgebring,
maar die Heilige Gees het hulle meegevoer en gedring,
sodat die woorde wat ons nou kan lees
net woorde van U af kon wees.

Amen.

Gebed: Joh 14:6, 16:3, 14:16-17, 14:26

with No Comments

Jesus Christus, U wat ons toegang tot die Vader gewe,
U is die weg en die waarheid en die lewe!
Ek bid vanoggend vir ons wat ander oplei,
maar ook vir hulle wat die opleiding kry:

Laat U Gees ons in die waarheid lei:
Maak ons die toekomstige dinge bekend.
Laat ons, ons harte daarop wend,
sodat U al die lof en heerlikheid kry.

Dankie vir die koms van die Parakleet,
soos die Heilige Gees in Grieks heet.
Hy is ons Helper ons Voorspraak,
Pleitbesorger en Trooster wat ons harte raak.

Ag Here, die wêreld wat na sonde verlang,
kry hierdie Gees van waarheid nie ontvang.
U wat by ons bly en in ons woon,
gee tog hulle bekering vir ons as loon.

Onderrig ons nou deur U Gees,
dat ons lering net die waarheid sal wees.
Herinner ons aan al U woorde,
sodat dit gehoor kan word in alle oorde!

Vertaal my gebed o Gees,
dat dit God welbehaaglik sal wees.
Ons, U dienaars, bid hier saam
in Jesus Christus se Naam.

Amen.

Gebed: Num 23:19

with No Comments

O God, laat die mense wat ek probeer bedien,
lees in Deuteronomium drie en twintig negentien:
U is nie ‘n blote mens
dat U sou lieg vir eie wens.

Laat hulle die woorde in U boek
se beloftes van harte soek,
Laat hulle weer die waarheid weet
hulle het U onveranderde plan daar beet!

U beloftes, U hou dit in stand,
ag, Here open hulle verstand.

Amen.

Gebed: I Tes 5:16-22

with No Comments

Here, as ek 1 Tessalonisense 5 lees,
wil ek altyd in U bly wees.
Ek wil bid sonder ophou,
ja, Here vir almal wat U Woord oopvou.

Ek word nou vir hulle stil
soekend na U, O God se wil.

Help hulle om in dankbaarheid te berus.
Help hulle om nie die Gees te blus.
Laat hulle ondersoekend die goeie kry.
Laat hulle alle boosheid vermy.

Dankie, dat Ek hulle aan U mag opdra
en dat ek dit in Jesus se Naam mag vra.
Amen.

1 2 3 4